שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב אמנון בזק מקור: משך השיעור:
30 דקות
כאשר גזר אליהו על עצירת הגשמים האם הוא פעל מיוזמתו האישית או בציווי של ה'? לפי דעת חלק מהמפרשים נראה כי מדובר היה ביוזמה אישית והתנ"ך מבקר את ניסיונו של...
הרב אמנון בזק מקור:
דמותו של עובדיהו כ"ירא ה' מאד" מצד אחד, ומצד שני היותו אחראי על ביתו של אחאב, הופכת את המפגש בינו ובין אליהו לטעון ביותר. באמצעות קריאה מדוקדקת ניתן לעמוד...
הרב יעקב מדן מקור:
לאחר השלמת הדיון בסוגיית הבגידה שבקינה הראשונה, נפנה את מבטינו לקינה בפרק ב'. פרק ב' עוסק בעיקר בתיאור חי של עוצמת החורבן: הפגיעה בבית המקדש עצמו, בחומות...
הרב יעקב מדן מקור: משך השיעור:
33 דקות
חז"ל קבעו כי ירמיהו כתב את מגילת איכה. האם ניתן למצוא הקבלות בין ספר ירמיהו למגילת הקינות? בשיעור זה נתמקד בפירושו של פרק כ"ו בספר ירמיהו העוסק בכתיבת...
הרב יעקב מדן מקור: משך השיעור:
30 דקות
המוטיב החוזר בקינה הראשונה במגילת איכה הינו הבדידות ובגידת הרעים. בשיעור זה ננסה להבין את הרקע ההיסטורי והרוחני לבגידה זו דרך עיון בפרק כ"ז בספר ירמיהו,...
פרשת דברים
עמרם (רמי) ינאי מקור:
פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת...
הרב אמנון בזק מקור:
הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט...
הרב אמנון בזק מקור:
פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה,...

עמודים