ירמיהו - המוסרות והמוטות

נמצאו 10 תוצאות חיפוש

 1. איכה פרק א - בדידות ובגידה

  הרב יעקב מדן | 30 דקות

  המוטיב החוזר בקינה הראשונה במגילת איכה הינו הבדידות ובגידת הרעים. בשיעור זה ננסה להבין את הרקע ההיסטורי והרוחני לבגידה זו דרך עיון בפרק כ"ז בספר ירמיהו, העוסק בברית העמים נגד נבוכדנצר.

 2. נספח: ירמיהו מול חנניה בן עזור (א)

  סיפור שלישי במקרא על עימות בין נביא אמת לנביא שקר

  הרב אלחנן סמט

  כנספח לעיונים שעסקו בעימותים שבין נביא שקר לנביא אמת בספר מלכים, נעיין בסיפור העימות שבין ירמיהו לנביא השקר חנניה בן עזור - ירמיהו כ"ח. נראה מהו הקשר בין סיפור זה לנבואות הקודמות של ירמיהו (פרק כ"ז), ונעלה תמיהות על תגובותיו של ירמיהו לחנניה.

 3. ירמיהו כז-כח - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  הנבואות למלכי האומות, למלך יהודה ולעם, המצויות בפרק כז, נאמרו על רקע כינוס מלכי האומות בימי צדקיהו בנסיון למרוד בבבל. נביאי השקר באומות העולם ובישראל מעודדים את מהלך ההתנגדות לאימפריה הבבלית, ורק ירמיהו ניצב לבדו, מתריע כנגדו, ומלווה את דבריו באמצעי המחשה סמלי – מוסרות ומוטות. בפרק כח ממשיך העימות עם נביא השקר חנניה בן עזור.

  בדף הלימוד תמצאו שאלו מנחות, והרחבה בנושא ההתמודדות בין ירמיהו לחנניה בן עזור.

 4. לנצל את החולשה של בבל

  הרב אלחנן סמט

 5. הכניעה כמפתח להישרדות

  עמרם (רמי) ינאי

 6. פרקי כניעה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 7. מוסרות ומוטות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעו | |

  הנביא ירמיהו נאבק בנביאי השקר, ומנסה לשכנע את יושבי ירושלים בסכנה הנשקפת לירושלים מן הבבלים. נעיין באופיים של נביאי השקר, בדרכי המאבק של נביא ה' להוכחת צדקתו, ובאיזה אופן נבואה זו "הוצרכה לדורות" – גם לימינו.

 8. עול על צוואר בהמות

  הרב אבינדב אבוקרט

 9. הנביא משבית את החגיגה

  הרב דוד מנחם

 10. למרוד או להיכנע לבבל?

  ד"ר חגי בן ארצי | 47 דקות

  בפרק זה נלמד כיצד ירמיהו ניצב לבדו מול מלכי יהודה ומלכי האומות בעת ניסיונות המרידה בבבל. במקביל, נראה כיצד נביאי השקר משפיעים על העם למרוד באימפריה הבבלית ובכך מעודדים את העם שלא לשמוע לדבר הנביא, שדורש מהם לקבל את גזירת החורבן.