ציות לדבר ה'

נמצאו 6 תוצאות חיפוש

 1. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 2. הציות לדבר ה'

  הרב משה כהן

 3. נביאים ולא צייתנים

  הרב ד"ר יואל בן נון

 4. העקידה – בין 'העלהו' לבין 'אל תשלח'

  הרב ד"ר אברהם שמאע

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 9 דקות

  התפיסה המקובלת אברהם מתנסה האם יש לו מוכנות לעקוד את יצחק. תפיסה זו מעלה שאלות רבות ולכן נציע דרך קריאה חדשה לפיה הסיפור בידינו בנוי משני סיפורים שונים - באחד עקד אברהם את בנו ובשני נאסר עליו להקריב את יצחק. סיפורים אלה מבטאים את המתח בין הציות לצו ה' לבין הציות לצו המוסרי הפנימי של האדם.

 5. הציות לדבר ה'

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  המוטיב המרכזי שחוזר בפרק הינו החיוב לציית לדבר ה'. הנביא משווה את דבר ה' לשאגת אריה כמבואר בספר עמוס. ממילא מי שעובר על דבר ה' סופו להיטרף על ידי אריה.

 6. תמונת ראי לחטא העגל

  הרב אלקנה שרלו