מגילת איכה - השוואה לירמיהו

נמצאו 6 תוצאות חיפוש

 1. הקדמה למגילת איכה

  הרב יעקב מדן | 33 דקות

  חז"ל קבעו כי ירמיהו כתב את מגילת איכה. האם ניתן למצוא הקבלות בין ספר ירמיהו למגילת הקינות? בשיעור זה נתמקד בפירושו של פרק כ"ו בספר ירמיהו העוסק בכתיבת מגילת הקינות. דרך פרק זה נדון במשמעות הייחודית של כתיבת ספר קינות ולא מגילה בלבד.

 2. איכה פרק ב - אם יהרג במקדש כהן ונביא

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור הקודם עסקנו בפסוק המדבר על נשים האוכלות את בשר ילדיהן. בשיעור זה נמשיך ונעסוק בחלקו השני של הפסוק, בו נטען כי מדובר בעונש על הריגת כהן ונביא בבית המקדש. מהו אותו אירוע של הריגת כהן ונביא? האם מוצדק להעניש על אירוע שהתרחש מאות שנים לפני החורבן? הייתכן למצוא מקבילה לחטא זה גם בחורבן בית שני? בחלקו השני של השיעור נתחיל ללמוד את פרק ג' במגילת איכה, העוסק בצערו האישי של ירמיהו.

 3. איכה פרק ג' - קינה אישית

  הרב יעקב מדן |

  פרק ג' מתאר את צרותיו האישיות של ירמיהו. מה מקומו של תיאור זה בספר קינות לאומי? בשיעור נראה כי גורלו של הנביא כגורלה של האומה. מצבו מייצג את מצב האומה. בהמשך השיעור נתחיל לדון בפרק ד'. קינה זו זוהתה על ידי חז"ל כקינה על מותו של יאשיהו המלך. מה הביסוס לקביעה זו של חז"ל? האם ישנם קשיים בפשוטו של מקרא בקריאה זו? האם ניתן להציב פרשנות שונה למהותה של קינה זו?

 4. סיכום שהוא מבוא למגילת איכה

  הרב יובל שרלו | 37 דקות

  למה אשור מופיעה במגילה ולא בבל? מה הקשר של אדום לחורבן? בשיעור זה, ננסה לסכם את המגילה באמצעות שאלות מבוא: מה משמעותו של הספר, מה תוקפו, מי חיבר אותו ובאיזו תקופה. ולבסוף, נעמוד על היחס בין ירמיהו וקינותיו ובין מגילת איכה על פי מדרשי חז"ל. 

 5. מבוא למגילת איכה

  הרב יובל שרלו | 24 דקות

  נתחיל את לימודינו בספר איכה דווקא בפרק ג', הפותח ביומנו האישי של המחבר. המחבר פותח את הפרק בתחושות קשות ביחסו לקב"ה, שמתוארות בחוויות של יאוש וחוסר תקווה. בשיעור הבא, נלמד שכשם שהיאוש עמוק, כך גדולה הישועה והרחמים של הקב"ה: " כי לא כלו רחמיו... אולי יש תקוה".

 6. מגילת החורבן

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  מגילת איכה פותחת בתיאור בדידותה של ירושלים וכיצד העמים השכנים, שהיו בני בריתה, בגדו בה. בהמשך מתואר הקושי הגדול של החורבן ושל הסתלקות השכינה. במהלך השיעור ננסה להבין את משמעות התיאור הקשה של אכילת הבנים במצור ונברר האם אכן היה דבר כזה? בנוסף נעמיק את העיון בפרק ג', ונראה כי התיאור הוא אמנם אישי, אך לכל אורך ספר ירמיהו סבלו האישי של הנביא ירמיהו מסמל את סבלו של העם, וכך גם במגילת איכה הנביא מזדהה עם העם לחלוטין.