ייבום

נמצאו 16 תוצאות חיפוש

 1. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 2. יבום וחליצה במגילת רות

  הרב יעקב מדן |

  נושא הייבום אמנם איננו מפורש במגילת רות, אולם ברור שעיקרון הייבום עומד במרכז גאולת רות ונכסי המשפחה. בשיעור ננסה לדון בעקרונות הייבום ובהופעות השונות של נושא הייבום בתנ"ך. בנוסף, ננסה לברר האם קיימת גם תופעה של חליצה במגילת רות, כאשר הגואל מסרב לגאול את נכסי מחלון ומפנה את הבמה לבועז.

 3. מגילת רות מן התורה - מניין?

  הרב אוריאל עיטם

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה

  מגילת רות נעה מחורבן משפחה אל קימתה לתחייה, וממות אלימלך אל לידת המלך. מה סוד המוות והחיים שבמגילה? בשיעורנו נראה, כי כדי לפענח את התרחשויות המגילה, יש להבין את ההנהגה האלקית המכוונת אותם. לשם כך עלינו לחשוף את פרשיות ההנהגה בתורה, עליהן היא נשענת.

 4. מבנה מגילת רות

  הרב ד"ר שוקי רייס

  לצפיה נוחה בסמארטפון - סובבו את המכשיר לרוחב.
  להגדלה (גם במחשב) - לחצו על התמונה.
  לחצו לפתיחה בגודל מלא

  התרשים שלפנינו מציג את מהלך מגילת רות בסיפור משפחתי מתקופת השופטים.

  המגילה נפתחת בחמישה פסוקים המתארים מציאות קשה של רעב ומוות והוא נע לאורך המגילה בשדות בית לחם אל עבר מציאות של תקווה וגאולה המסתיימים בחמישה פסוקים של רשימת השושלת של מלכות בית דוד. תהליך ההתפתחות עובר דרך מעשי חסד של גיבורי המגילה.

  העלילה מתרחשת על פני זמן ומקום גיאוגראפי בשני מישורים:

  במישור הפרטי המשפחתי - עוברת משפחת נעמי ממצב מר וקשה של מוות ורעב אל עבר מציאות משמחת של מזון וחידוש הבית שנכרת.  הסיפור הפרטי, מסמל ולמעשה נשזר בתנועה המתפתחת במישור הציבורי והלאומי.

  במישור הציבורי - המגילה פותחת בתקופת השופטים, תקופה הידועה כתקופה ירודה מבחינה רוחנית ופיזית, והיא מסתיימת בציון לידת דוד באווירה של גאולה (גאולת הקרקע והאדם), בסיפור של לידה וצמיחה.

  בליבה של המגילה, שתי תמונות מרכזיות המתרחשות בנוף חקלאי בתקופה שבין קציר שעורים סביב חג הפסח ועד לכלות קציר שעורים סביב חג השבועות. 

  בפרק ב' - מתוארת רות כמואביה עניה המלקטת שיבולים מאחורי הקוצרים, ובזכות חסדו של בועז בעל השדה, היא זוכה לשוב אל חמותה עם כמות נכבדה של שעורים, הנותנים תקווה לשתי הנשים לחיים של קיום ברובד הבסיסי.

  פרק ג' - מתקדם אל עבר תקופת הזריה בגורן. רות ניגשת בלילה לגורן על פי תכניתה של נעמי חמותה, כדי לנסות ולממש את מצוות הגאולה של הקרקעות של המשפחה, ולהציע לבועז לפרוס את חסותו על רות ולייבמה.

  התמונה האחרונה של המגילה מתוארת בשער העיר. במרכזה טקס הגאולה של הקרקע ולקיחת בועז את רות לאשה כדי להקים את שם המת על נחלתו.

  המגילה מסתיימת בלידת הבן - עובד סבו של דוד, ובשושלת המשפחה מפרץ בן יהודה ועד לדוד.

  התנועה של המגילה כולה, שנעה בין רעב ומוות במואב לתחילתם של חיים חדשים של יצירת קיום ממשי של מזון ובית, נשזרים בסיפור הלאומי שבמעבר משופטים וירידה רוחנית ופיזית אל עבר תקווה וגאולה סביב הולדת המלוכה.

  המרחב הגיאוגראפי הכולל - בית לחם, מהווה סמל לסיפורה הכולל של המגילה, שהוא סיפור של הקמת בית במובן הפיזי (קרקע, נישואין ולידה) ולחם - מזון, שנותן לנשות המשפחה את המשך הקיום.

  תהליך ההתפתחות של המשפחה והאומה עוברים דרך מעשי החסד של גיבורי המגילה: בועז בחסדו לשתי הנשים בהעניקו לחם וחיים, רות בהליכתה ובדבקותה עם חמותה נעמי. בועז ורות בהקימם בית כדי להקים מחדש את הבית שנכרת. בית שמסמל את הבית הלאומי.

 5. אח בוגדני

  הרב יעקב מדן

 6. בנות צלפחד

  הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

  פרשת בנות צלפחד היא לכאורה, פרשה הלכתית שיצרה תקדים משמעותי: מעתה, במקרים מסוימים, תוכלנה נשים לרשת באופן ישיר את אביהן ואת נחלתו. אך נראה שהתיאור הדרמטי של המעמד כולו מוביל ורומז לדברים שמעבר לכך.

 7. מצוות הייבום - בין חוק לסיפור

  ד''ר איילת סיידלר

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  מצוות הייבום בספר דברים מתחלקת לשני חלקים ברורים. החלק הראשון עוסק במצוות הייבום והחלק השני במקרה שבו לא מתקיים הייבום. מדוע התורה פותחת אלטרנטיבה לא לקיים את המצווה ומביאה ציווי לחלוץ? נראה עוד שלושה מקומות בתורה בהם מופיעה האפשרות "ואם לא". מה אפשר ללמוד מהאלטרנטיבה הזאת על מצוות הייבום? האם התורה מצווה על הייבום מלכתחילה? 

 8. סיפור יהודה ותמר

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשע"ה | |

  בשיעור נלמד את סיפור יהודה ותמר. מהי מצוות ייבום המתגלה בסיפור יהודה ותמר? כיצד יכול להיות שאישה שהייתה ערווה עד עכשיו פתאום נהיית מותרת ואפילו מצווה להתחתן איתה? מדוע יהודה לא רצה לתת את שלה בנו לתמר? 

 9. תקציר דברים פרק כ"ה

  צוות אתר התנ"ך

 10. הקמת שם המת

  רש"ר הירש

 11. בין 'אחיך' ל'בני עמך': דילמות הקשורות לרגש האחווה המקראי

  תניה רגב

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  פסוקי התורה הם בבחינת קריאת כיוון, תודעתית אך גם פרקטית, המלווה את העם היהודי למן העת העתיקה ועד ימינו אנו. בכל הקשור לרגשי האחווה, פסוקי התורה פורשים בפנינו את המסד הרעיוני לבניית חברה ראויה. לפיכך, הסוגיות התורניות השונות רלוונטיות לשאלות המלוות את החברה הישראלית גם כיום: כיצד משמרים סולידריות לנוכח אתגרים חברתיים ומציאותיים שונים? האם רגש החמלה עשוי להתקיים גם בקהילות גדולות? בשיעור נעסוק בעקרונות העולים מפרקי התורה וננסה לברר כיצד הם מייצרים תשתית העשויה לשמש את החברה הישראלית בת זמננו, על אתגריה השונים. 

 12. פרשיות שאינן במקומן בנאום המצוות

  הרב ד"ר ברוך קהת

  נאום המצוות בספר דברים מחולק לנושאים המסודרים על פי עשרת הדברות, עם כמה פרשיות החורגות ממקומן. במאמר זה נציג כמה חריגות כאלה - נזהה היכן הפרשה היתה ראויה להכתב, ומה היא מלמדת במקומה החדש.

 13. פעמים שאתה מבייש

  הרב ד"ר ברוך קהת

 14. אנושיות, חסד ורחמים בדיני עריות, ייבום וסוטה

  ד"ר יואב ברזלי

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 11 דקות

  חלק ממצוות התורה בתחום מעמד האשה והמשפחה עלולות ליהראות בעינינו כמיושנות וכלא רלוונטיות, אך קריאה מדוקדקת בפסוקים ובחינה מחודשת של המצוות על רקע זמנן יחשפו אותנו לחידוש ולבשורה שעולים ממצוות אלו, וילמדו אותנו על המגמה שהתורה מנחילה לנו באמצעותן. 

 15. מצוות ייבום – מהמקרא לחז"ל

  הרב ד"ר אברהם שמאע

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  חז"ל צימצמו מאוד את מצוות הייבום הנזכרת בדברים. ניתוח מגמותיהן של דרשות חז"ל מלמד שחז"ל הסבו את מוקד הייבום מן הבכור הנולד אל האח המייבם ואל האלמנה, כל זאת מתוך קריאה רחבה של כמה פרשות מקראיות נוספות, כגון פרשת יהודה ותמר ופרשת בנות צלפחד, וזיהו דרכן מגמות עומק של התורה בחוק הייבום כבר לפי פשוטו. את המגמות האלה המשיכו והעצימו בדרשותיהם ביתר שאת.

 16. הקמת שם במצוות יבום

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.