אדום

נמצאו 7 תוצאות חיפוש

 1. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 2. ספר מלחמות ה' - חידושים מסיורים בעבר הירדן

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשסט | |

  האם אפשר להשיג הבנות חדשות בתורה באמצעות סיור לימודי בעבר הירדן? היכן התרחשו מלחמות ה', ומה קרה שם? היכן עברו בני ישראל את נחל ארנון? כיצד הוכה סיחון בבת אחת? מדוע השוו חז"ל את מעברות נחלי ארנון לקריעת ים סוף? מה ניסה בלק להשיג, ומה הייתה עצת בלעם? מדוע נהרג בלעם בחרב למרות שאמר, "מה טבו אהליך יעקב, משכנתיך ישראל"?

 3. קוים לדמות הנביא עובדיה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעב | |

  חז"ל קישרו בין הנביא עובדיה של ימי אליהו, לבין הנביא עובדיה מ"תרי עשר", למרות שעל פי פשוטו של מקרא, לא נראה שהם קרובים בזמן. נעמוד על ייחודו של כל אחד מן הנביאים, ונבחן את המגמות של דרשת חז"ל המאחדת אותם לנביא אחד. מתוך כך תתאפשר הצצה אל היחס בין פשט ודרש בהיסטוריות של המקרא.

 4. היכן היא אדום המקראית?

  ד"ר יצחק מייטליס

 5. אדום כמייצגת את כלל העמים

  הרב אורי שרקי

 6. אלופי אדום ושבטי ישראל בדברי הימים

  ד"ר נריה קליין | 58 דקות

  בשיעור נעיין ברשימת מלכי אדום בדברי הימים ובבראשית. נעסוק בשאלה : מדוע הביא דברי הימים את רשימת מלכי אדום, ונציע פיתרון הקשור לחשש של אנשי הבית השני, זמנו של כתיבת דברי הימים. בנוסף, נסקור את מבנה רשימות היחס הבאות. נתחיל לעיין ברשימת בני יהודה ובשאלות העולות ממנה.

 7. מצודות סלע בהרי אדום

  גלעד פלאי