הקמת שם

נמצאו 10 תוצאות חיפוש

 1. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 2. האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות?

  הרב אלחנן סמט

  האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים.

 3. שם וגאולה במגילת רות

  פרופ' יונתן גרוסמן | 32 דקות

  הפרק האחרון במגילת רות מתמקד בגאולת השדה של משפחת נעמי ובהקמת שם למשפחה על ידי לקיחת רות לאשה. במבט ראשון נראה כי הקישור שנעשה בין שני הדיונים הללו הינו מחודש ואין לו מקור קודם. נראה כי המגילה מבקשת לרמוז על כך שדין התורה הבסיסי הינו רק המצע שעל גביו באים המוסר והיושר אשר מחייבים חיבור בין גאולת הנחלה ובין הקמת שם המת על נחלתו.

 4. יד ושם

  הרב ד"ר יואל בן נון

 5. הקמת שם המת: נישואי ייבום

  ד"ר יעל ציגלר

  האם יש הכרח לכרוך יחדיו את החובה המשפחתית לגאול את נחלת האבות עם חובה לדאוג לאשת המת, ולייבם אותה? מדוע קריאת השמות והקמת שם המת הם כל כך מרכזיים במגילת רות? 

 6. הקמת שם המת

  רש"ר הירש

 7. מצוות ייבום – מהמקרא לחז"ל

  הרב ד"ר אברהם שמאע

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  חז"ל צימצמו מאוד את מצוות הייבום הנזכרת בדברים. ניתוח מגמותיהן של דרשות חז"ל מלמד שחז"ל הסבו את מוקד הייבום מן הבכור הנולד אל האח המייבם ואל האלמנה, כל זאת מתוך קריאה רחבה של כמה פרשות מקראיות נוספות, כגון פרשת יהודה ותמר ופרשת בנות צלפחד, וזיהו דרכן מגמות עומק של התורה בחוק הייבום כבר לפי פשוטו. את המגמות האלה המשיכו והעצימו בדרשותיהם ביתר שאת.

 8. הקמת שם במצוות יבום

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 9. כי גואל אתה

  הרב אברהם צרויה | 50 דקות

  בשיעור נלמד את פרקים ג'-ד'. בפרק ג' נקביל בין הדרכת נעמי לרות ובין משל האסופית המתואר ביחזקאל ט"ז, נעקוב אחרי רות כשהיא מיישמת את דברי נעמי, ונבאר את דברי בעז. בפרק ד' נסביר איך בעז מקיים את הבטחתו לרות, ומביא גאולה לרות ולנעמי.

 10. משפחה לשם שמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בשיעור נסביר את הטקס שבו מעביר הגואל לבעז את האחריות על הגאולה, ונעמוד על ייחודיותם של בעז ורות שמקימים משפחה מתוך רצון טהור לפעול לשם שמים ומייסדים את מלכות ישראל.