שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב יעקב מדן מקור: משך השיעור:
56 דקות
לאור תקלות טכניות שנוצרו בשיעורים הקודמים, נעסוק בשיעור זה בכל הנקודות הנוגעות לנושא התפתחות צביון ימי הפורים כפי שעולה מן המגילה. מה היה אופי החגיגה...
פרופ' יונתן גרוסמן מקור:
כהקדמה ללימוד ספר יונה, נעסוק בשמו של יונה, ברקע ההיסטורי לתקופתו, וננסה להבין מהי הסיבה לבריחתו. כמו כן נראה את מבנה הספר.
פרופ' יונתן גרוסמן מקור:
מדוע בורח יונה מלפני ה'? מדוע הוא בורח דווקא לתרשיש? מה מלמדים אותנו היחסים בין יונה לרב החובל ולמלחים?
פרופ' יונתן גרוסמן מקור:
תפילתו של יונה במעי הדגה איננה תפילת תחנונים לצאת משם, כפי שהיינו מצפים, אלא היא תפילת הודיה. מה מקומה של תפילה זו כאן? על מה מודה יונה? לאיזו תובנה הגיע...
פרופ' יונתן גרוסמן מקור:
האם תשובתם של אנשי נינווה הייתה אמיתית? מצד אחד - נראה שהתשובה מהירה, רצינית ומקיפה את כל דרי העיר, כולל הבהמות. אולם, דווקא ההדגשה של תשובת הבהמות מעמידה...
הרב יעקב מדן מקור:
חז"ל דורשים כי ישראל נתחייבו כליה על שום שנשתתפו בסעודתו של אחשוורוש. מהו בדיוק החטא המחייב כליה במשתה זה? בשיעור זה ננסה להציע כיוונים שונים באשר לאופי...
הרב יעקב מדן מקור:
בשיעורים הקודמים הסברנו את הרקע ההיסטורי למגילה על בסיס הקביעה שאחשוורוש הוא המלך כסרכסס. בשיעור זה ננסה להציע הצעה אחרת. המתארכת את המגילה לתקופה אחרת...
הרב יעקב מדן מקור:
מיהו מרדכי היהודי, ומתי גלה מיהודה? האם הייתה אסתר נשואה למרדכי, ומהו עומק הדרשה "לקחה מרדכי לו לבת - אל תקרי לבת אלא לבית"? מדוע לא הגידה אסתר את עמה...
הרב יעקב מדן מקור: ;
מהו הרקע לפרשת בגתן ותרש ומזימתם לשלוח יד במלך? האם ישנו קשר בין פרשה זו לבין עלייתו של המן לגדולה? בשיעור זה נחל גם לדון בשאלה מדוע סרב מרדכי לכרוע...
הרב יעקב מדן מקור:
בשיעור זה ננסה לבאר את התנהגותו של מרדכי - מדוע סירב מרדכי להשתחוות להמן? ייתכן שפתרון שאלה זו נעוץ בהבנה מעמיקה של פרשיית סירובם של חנניה, מישאל ועזריה...

עמודים