חורבן ירושלים

נמצאו 50 תוצאות חיפוש

 1. איכה פרק ב - עצמת החרבן

  הרב יעקב מדן |

  לאחר השלמת הדיון בסוגיית הבגידה שבקינה הראשונה, נפנה את מבטינו לקינה בפרק ב'. פרק ב' עוסק בעיקר בתיאור חי של עוצמת החורבן: הפגיעה בבית המקדש עצמו, בחומות העיר ובבית המלך. בשיעור זה נתמקד בעיקר בתיאור של אכילת הבנים על ידי האמהות - האם אכן ייתכן מצב שבו אמא תעדיף את חייה על פני חיי בנה; מה פשרו של תיאור קשה זה?

 2. סופם של מלכי יהודה על פי נבואת יחזקאל

  ד"ר טובה גנזל

  הנבואה ביחזקאל יט קשורה לנבואה על צדקיהו בפרק יז ומחזירה אותנו דור נוסף אחורה, לימיהם של יהואחז ויהויקים. קינה זו משלימה את נקודת המבט הנבואית על הגורמים שבגינם גורלה של ירושלים כבר נחתם.

 3. חורבן העיר

  ד"ר טובה גנזל

  פרקים כב-כד מנבאים על שיתרחש בירושלים בעת המצור והחורבן: פרק כ"ב עוסק בחטאי ירושלים ועונשיה, פרק כ"ג מתאר את בגידתן של האחיות אהלה (שומרון) ואהליבה (ירושלים), ובראשית פרק כ"ד חוזר הנביא על משל הסיר.נראה כי בפרקים אלה נסגרים המעגלים ומתחדדים כל המסרים הנבואיים שנאמרו עד עתה..נבואה זו חותמת את חלקו הראשון של ספר יחזקאל: סדרת התוכחות שניבא יחזקאל לפני החורבן.

 4. מיכה ג' - הנבואה הראשונה על חורבן ירושלים

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשסד | |

  מיכה הוא הנביא הראשון שמנבא על חורבן המקדש. בשיעור נבין את משמעותו של ראשוניות הנבואה, וכיצד הנבואה של מיכה הפכה להיות אב טיפוס לנובאות רבות אחרות שנאמרו אחרי נבואה זו

 5. ארץ ישראל אחרי החורבן באספקלריה של ירמיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסו | |

  לאחר החורבן מלך בבל ממנה את גדליה בן אחיקם לפקיד באזור. רצח גדליה מהווה נקודת תפנית בנוגע לתקווה הגדולה שלה קיוו שארית העם. לסוגיה הזו ירמיהו מתייחס בצורה יוצאת דופן. בשיעור נעמוד על השקפתו של ירמיהו על ארץ ישראל שאחרי החורבן ועל הפספוס הגדול

 6. למה דווקא עכשיו הגיע החורבן?

  הרב יגאל אריאל

 7. נבואות ירמיהו על ירושלים

  עדיאל זימרן

  בשעה שירושלים הייתה נתונה במצור, ירמיהו פונה לעם ולמלך צדקיהו בדרישה להיכנע לבבלים. מדוע ירמיהו מנסה לשכנע את העם להיכנע לאויב?  מדוע אין ירמיהו קורא לעם לשפר את דרכיהם, ומבטיח להם שיישארו בארצם אם יחזרו בתשובה? במאמר זה נבחן את היחס של ירמיהו לחורבנה של ירושלים, בכך ננסה להבין מה תכלית נבואת החורבן.

 8. מרכזיות ירושלים בחורבן ובגאולה

  דוד נתיב

 9. למה ירמיהו מקבל פרוטקציה?

  נתנאל שפיגל

 10. המקדש לא נחרב?

  נתנאל שפיגל

 11. ירמיהו לט-מ - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  בפרק ל"ט מתוארת אחריתה המרה של ירושלים, שלאחר מצור ממושך של כשנה וחצי הובקעו חומותיה. מאמציו של ירמיהו לשכנע את העם להיכנע, לקבל את עול בבל ובכך להציל את העיר מחורבן, עלו בתוהו, והעיר נפלה בידי הבבלים. בפרק מ מתואר שיחרורו של ירמיהו מן השבי, וסיפור העם הנשאר בארץ לאחר החורבן, תחת הנהגתו של גדליה.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות והרחבה על ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת החורבן.

 12. מהחורבן אל הבניין - תשובות לשאלות

  עוֹד יִקָּנוּ בָתִּים וְשָׂדוֹת וּכְרָמִים בָּאָרֶץ הַזֹּאת

  הרב ד"ר שוקי רייס

  במאמר המצורף, תמצאו תשובות לשאלות על התרשים "מהחורבן אל הבניין".

  התרשים שלפניכם מציג את סיפורו של עם ישראל בשלוש מאות השנים האחרונות של תקופת המקרא, הכוללות את סיפור המעבר הדרמטי שבין חורבן מלכויות ישראל ויהודה והמקדש ובין שיבת ציון ובניין הבית השני. נקודת המבט האופטימית החותמת את התנ"ך משקפת את התפיסה הנבואית בדבר תקומתו ובניינו של עם ישראל מחדש בארצו.

   

 13. מהחורבן אל הבניין - תרשים והסבר

  "עוֹד יִקָּנוּ בָתִּים וְשָׂדוֹת וּכְרָמִים בָּאָרֶץ הַזֹּאת" (ירמיהו ל"ב טו)

  הרב ד"ר שוקי רייס

  התרשים שלפניכם מציג את סיפורו של עם ישראל בשלוש מאות השנים האחרונות של תקופת המקרא. סיפור המעבר הדרמטי שבין חורבן מלכויות ישראל ויהודה והמקדש ובין שיבת ציון ובניין הבית השני. נקודת המבט האופטימית החותמת את התנ"ך משקפת את התפיסה הנבואית בדבר תקומתו ובניינו של עם ישראל מחדש בארצו.

 14. ירמיהו נא-נב - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  הנבואות על בבל, הנמשכות בפרק נ"א, מתארות את נקמת ה׳ בבבל ובאלוהיה, שתביא לחורבנה הגמור. הפרק מסתיים בציווי ה׳ על כתיבת ספר הנבואות על בבל והשלכתו למימי נהר הפרת, מעשה המסמל את שקיעתה של ממלכה זו. 

  פרק נ"ב החותם את ספרנו מהווה מעין סיכום ומתאר את התגשמות הנבואות הקשות, עם חורבן ירושלים והמקדש.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים והרחבה על העימות עם האל הבבלי "בל".

 15. להרוס ולהתחיל מחדש

  עדיאל זימרן

 16. החורבן בשלוש גרסאות

  הרב ד"ר יואל בן נון

 17. האחרית המרה

  הרב דוד סבתו

 18. התגשמות נבואות החורבן

  הרב דוד סבתו

 19. בין גלות יהויכין לחורבן צדקיהו

  הרב יעקב מדן

 20. חתימת ספר יואל

  פרופ' אליהו עסיס

  ספר יואל נחתם בשתי חתימות שונות. מה משמעות החלוקה של החתימה לשני חלקים? מסתבר שכל אחד משני החלקים מתייחס לאחד משני הנושאים שיואל עוסק בהם: מכת הארבה והחורבן המדיני של הארץ על ידי אויבים

   

  לרכישת הספר

 21. מיכה ג-ד - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  פרק ג' כולל שלוש נבואות תוכחה, כל אחת מהנבואות פונה לקבוצה חברתית אחרת העומדת בראש העם ומועלת בתפקידה: ראשי וקציני העם, הנביאים והכהנים. ממכלול הנבואות מצטייר סדר חברתי מעוות, הניזון מתמיכתם של ראשי המערכת המשפטית והדתית בעם. בראש פרק ד' מופיע החזון הנשגב על הר הבית באחרית הימים. חלקו השני של הפרק כולל כמה נבואות הכוללות בין השאר נבואת נחמה העוסקת בקיבוץ גלויות וחידוש מלכות בית דוד, ודברי עידוד ונחמה על יושבי ירושלים.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה על הנבואה "ציון שדה תחרש" בדברי ר' עקיבא

 22. שועל בבית קודשי הקודשים

  תלמוד בבלי

 23. סיפורי ניסים מימי קדם - ואיפה אנחנו?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 24. הנחמה שבחורבן

  ר' לוי יצחק מברדיטשב

 25. זעקה בוטה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 26. מהו הרקע של המזמור?

  הרב ישעיהו הדרי

 27. שילה וירושלים

  הרב יעקב מדן

 28. התמודדות עם החורבן

  ד"ר בני גזונדהייט

 29. תהלים ע"ט - מתן על הפרק

  ד"ר נאוה כהן

  מזמור ע"ט בתהלים מתאר את חורבן ירושלים. המזמור שייך לסוג המזמורים המכונים "תחינה לאומית" או "קינת ציבור", שבהם העם מקונן על פורענות קשה שהתרגשה עליו ומבקש את ישועת ה'. בחלקו הראשון בעל המזמור מתאר ומצייר לפנינו את המראות הקשים של החורבן. חלקו השני של המזמור כולל תפילה לסליחה ולתשועה "יִוָּדַע בַּגּוֹיִם לְעֵינֵינוּ נִקְמַת דַּם עֲבָדֶיך הַשָּׁפוּך" (י). המזמור נאמר בשחרית של י"ז בתמוז, ובימינו נוהגים לאומרו גם בטקסי יום השואה והגבורה.

  בדף הלימוד תמצאו חלוקה של המזמור, שאלות מנחות ושלל הרחבות והעמקות ממקורות שונים.

 30. על הפורענות

  ד"ר נאוה כהן

 31. מקומם של האויבים בצער המחבר

  הרב יובל שרלו | 32 דקות

  בחלקו השני של פרק ד', מקונן המחבר על שמחת הגויים בחורבן ירושלים. מה היה קורה אילו צדקיהו המלך היה מקבל את מדיניות ירמיהו ונכנע בפני בבל? נראה כי דווקא ההתעקשות על המלחמה וההישענות על המצרים הם שהביאו לחורבן.

 32. חורבן לאומי וחורבן רוחני - תיאורי החורבן בנבואות ירמיהו ויחזקאל

  אליכין בן-נון

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 5 דקות

  בשיעור נשווה את תיאורי החורבן בנבואתיהם של ירמיהו ויחזקאל. כיצד מתאר כל אחד מהנביאים את החורבן? האם מדובר בחורבן לאומי וארצי או שמא בחורבן רוחני-תיאולוגי? נבין כי נקודות המוצא של הנביאים, מקומם והשקפותיהם מובילות אותם לתפיסות שונות לגבי החורבן.

 33. תקציר מלכים ב פרק כ"ה

  צוות אתר התנ"ך

 34. צער החורבן

  הרב דוד מנחם

 35. תקציר ירמיהו פרק ל"ט

  צוות אתר התנ"ך

 36. עדות לחורבן

  רשות העתיקות

 37. גישות שונות לבעיית החורבן בספר תהילים - חלק ב

  מזמור קל"ז - החורבן בא בשל האויבים - חלק ב

  ד"ר יושי פרג'ון | 42 דקות

  בשיעור נעסוק בבעיית האחרון שעוסק באויבים ומטיל עליהם את האשמה בחורבן. האויבים הינם גם המחריבים עצמם - בבל, וגם המעודדים אותם - אדום. המשורר שחווה את החורבן לפני זמן קצר איננו מסוגל עדיין לתאר את מה שהאויבים עשו לו. במקום זאת הוא מבקש מה' שישיב את גמולם - ינפץ את עולליהם על הסלע ומתוך כך אנו מבינים שזה מה שהם עשו לו. המשורר משתמש באמירה זו לבטא את הכאב, ולא דווקא בגלל הרצון העז לנקמה. מלבד זאת, אנו איננו יכולים לשפוט את המשורר על בקשה זו, כשהוא מצוי זמן קצר אחרי שבבל עשו את המעשה הנורא הזה כלפיו. זו תחושה הגיונית לאותה נקודת בזמן, ובאופן טבעי היא אינה נשארת כחלוף הזמן. 

 38. גישות שונות לבעיית החורבן בספר תהילים - חלק ג

  מזמור ק"ו - החורבן בא בשל חטאי ישראל

  ד"ר יושי פרג'ון | 51 דקות

  נעיין במזמור ק"ו שמביא את הגישה הרווחת בתנ"ך שהאשמים בחורבן הינם ישראל  - חטאנו ולכן בא חורבן. אולם, הוא מתאר זאת בעין קשה מאוד - המשורר מתאר את ההיסטוריה כרצף של חטאים של עם ישראל. הבית חרב מחטאי כל ישראל לאורך כל ההיסטוריה שלהם - מאז יציאת מצרים ישראל חוטאים שוב ושוב עד ימי המשורר שגם שם חטאו והגיע חורבן. ישראל היו ראויים לחורבן כבר בתחילת ההיסטוריה, אך ה' המתין ולא הביא את החורבן דורות רבים משום שהוא רחום.

 39. פגיעה בשם ה'

  יהודה גליק

 40. מיהויקים עד החורבן

  ד"ר חגי בן ארצי | 40 דקות

  בשיעור נעיין בפרק, נבאר פסוקים קשים ונענה על שאלות שעולות במהלך קריאת הפרק. בממלכת יהודה לא מאמינים שיש אפשרות שישתעבדו לעם אחר. גלות יהודה מתרחשת בכמה פעימות כדי ללמד את העם שנבואת ירמיהו נכונה ועליהם לחזור בתשובה אך העם ממשיך לחטוא. נבוכדנצאר, שנהג לא להחריב את הערים שכבש, מחריב את ירושלים כאשר ממלכת יהודה מורדת בו בפעם השלישית. 

 41. חורבן המקדש וגלות בבל

  ד"ר חגי בן ארצי | 41 דקות

  בשיעור נעיין בפרק שלפנינו, נבאר פסוקים קשים ונענה על שאלות שעולות במהלך קריאת הפרק. נראה כי נבוכדנאצר לוקח את כל כלי המקדש, טובח בעם ומגלה את ממלכת יהודה. הוא משאיר בארץ שארית פליטה מדלת העם, שעליה אחראי גדליה בן אחיקם. עניין זה הוא בהתאם לרצון ה' שישמרו על הגחלת עד בניין הבית הבא. ישראל לא מאמינים בכך ומכבים גם את הגחלת הזו. אמנם, הספר מסתיים בצורה טובה – תיאור ההמשכיות של עם ישראל. 

 42. לבנות את המלכות מחדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  בעקבות חוסר ההבנה של מושג המלוכה, עם ישראל הגיע למצב שפל מאוד בו הוא נתון בידי כשדים, האומה השפלה שממנה יצא אברהם טרם התחיל לבנות את האומה. ההרס של נבוזראדן שר הטבחים של מלך בבל נובע מרצון להקים משהו חדש ושלם מהתהו ובהו. השממה של החורבן מביאה להזדמנות של תפיסה מחודשת של מלכות ואומה ובנייתן מחדש. דווקא יהויכין שהבין זאת ופרש מן המלוכה זוכה לכבוד מלכים.

 43. החזרת העבדים והשפחות

  הרב אברהם צרויה | 36 דקות

  הבבלים צרים על ירושלים, והמלך צדקיהו מחפש פתרונות אצל ירמיהו. המלך כורת ברית עם העם לשחרור העבדים ואילולי פרק ל"ז לא ניתן היה להבין למה העם כבש את העבדים מיד לאחר שחרורם – מסתבר כי הבבלים עזבו את ירושלים ובעקבות כך עם ישראל שבו והחזירו את העבדים. ירמיהו מוכיח את העם על עזיבת הברית והחזרת העבדים, הוא מתאר פורענות קשה וחורבן שיבוא על ירושלים ומנבא כי בן רגע הבבלים שעלו מעליהם יחזרו.

 44. פתח לתשובה גם בנבואת כליון

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בפרק א' מוכיח הנביא את העם על הליכתם אחרי העבודה זרה, הגזל והחמס, ומזהיר אותם מפני החורבן שקרב לבוא בשל כך, חורבן שילווה במעשי הרס ופורענות קשים, שגם הצדיקים יספו בהם בעוון הדור. הוא אף מתאר כיצד ביום צעקה, הכובש הבבלי יחריב ערים ויגזול ויבזוז באין מפריע. בפרק ב', למרות תיאורי החורבן הקשים, פותח הנביא פתח לתשובה שתעביר את הפורענות לעמים השכנים.

 45. בת עמי לאכזר

  הרב אליעזר קשתיאל | 59 דקות

  בשיעור נתוודע למצוקות של יושבי ירושלים ברובד הארצי וברובד הרוחני, ונסביר את הסיבות שהובילו להדרדרות של ישראל בשני הרבדים הללו. בתוך תיאור החורבן הקשה נגלה גם מעט נקודות של אור שיביאו נחמה.

 46. איכה יועם זהב?

  הרב יובל שרלו | 25 דקות

  פרק ד' במגילת איכה מתחלק לשני נושאים מרכזיים. בחלקו הראשון, מתוארות החוויות הקשות שחוו האנשים בירושלים בעת החורבן. בחלקו השני, מתוארת התנהגותם הנוראה של הכובשים הבבלים. הפרק מסתיים בתחינה שהמצב יתהפך.

 47. אוי נא לנו!

  ד"ר חגי בן ארצי | 52 דקות

  פרק ה' שבמגילת איכה שונה משאר פרקי המגילה בכך שהוא נכתב בנקודת זמן מאוחרת יותר יחסית לאחר החורבן. הפרק מגולל את ייסורי העם בארץ ואת תסכוליו, ומסיים בצידוק הדין ובפנייה לקב"ה.

 48. דימוי ירושלים לאלמנה

  הרב יובל שרלו | 27 דקות

  מחבר איכה פותח את המגילה בדימוי של ירושלים לאלמנה מהקב"ה כדי לתאר את כאבו הגדול ואת תחושת המשבר הקשה. בשיעור נעמוד על מהות הדימוי של הקשר בין ירושלים לה' כקשר זוגי, ונבין את המשבר הכואב שהוא ממחיש.

 49. ”אֵיכָה יּועַם זָהָב“ – היש קורטוב של נחמה בקינה הרביעית של איכה?

  הרב אורי סמט

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 2 דקות

  בשיעור נעסוק בפרק ד של איכה. קינה זו מתארת את החורבן ואת הצרות שבאו עמו בביטויים קשים, עזים ומזעזעים. ננסה להבין באיזה שלב משלבי החורבן נכתבה הקינה ומה הם התכנים המיוחדים לה המבדילים אותה משאר הקינות בספר. במוקד העיון נתור אחר קורטוב של נחמה בתוך התיאור המצמרר.

 50. יהודה כשומרון

  ד"ר יעל ציגלר