הקמת מצבה

נמצאו 13 תוצאות חיפוש

 1. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 2. איסורי האשרה והמצבה

  ד"ר מרדכי סבתו

  מהי משמעותם של איסורי הקמת האשרה והמצבה? מדוע המצבה הייתה מותרת בימי האבות, ונאסרה עם הכניסה לארץ?

 3. ארבע מצבות יעקב - יסודן בבסיס אחד

  הרב ד"ר יהושע ברמן

  המאמר עוקב אחר משמעותן של המצבות אותם מקים יעקב, מעת חלום הסולם ועד קבורת רחל. משמעות זו תתגלה גם בהקמת שתים עשרה המצבות במעמד הברית בתחתית הר סיני.

 4. מצבה גנוזה וארונות קודש מימי דוד בעמק האלה

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשעג | |

  ממצאי החפירה מימי דוד בחורבת קיאפה שבעמק האלה שופכים שוב אור חדש על פסוקים סתומים בתורה ובנביאים ראשונים: מדוע הציבו מצבות בשערי העיר? מדוע גנזו אחת מהן בתוך קיר? מה הקשר בין איסור מצבה לבין מצוות השופטים בספר דברים? ועוד: מה הכילו ארונות קודש קטנים, שלא מתאימים ללוחות הברית, אבל הפתח שלהם מעוצב בדומה לפתחי ההיכל בימי שלמה? האם נזכרים בנביאים ראשונים ארונות קודש, שלא היו בהם לוחות הברית? ומה היה בהם, ככל הנראה?

 5. אשל - בית חב"ד או מצבה?

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 6. למה לא להקים אשרה ומצבה?

  ד"ר מרדכי סבתו

 7. היכן הוא בית א-להים?

  הרב שמעון קליין

  אילו התבקש אדם להצביע על המקום הראוי לבנות בו בית א-להים/בית מקדש, על בסיס הסיפור המקראי בספר בראשית, דומה שהוא לא היה מהסס מלהצביע על העיר בית אל. מה טיבו של המקום - בספר בראשית? מדוע מחשבת יעקב עליו כמי שעשוי להיות 'בית א-להים' לא זכתה להתגשם?

 8. תולדות השראת שכינה (ה) - עבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה

  הרב יצחק לוי

  חלקו הראשון של השיעור דן באופי עבודת ה' של האבות בכלל: המזבחות שבנו האבות וההבדלים שבין מזבח לקרבן ושבין מזבח ומצבה. החלק השני עוסק בעבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה: המזבחות שבנה אברהם; עבודת ה' בשלם, היא ירושלים, על ידי מלכי-צדק בתקופה זו; עבודת ה' וגילוי שכינה בברית בין הבתרים.

 9. תולדות השראת שכינה (ט) - עבודת ה' של יעקב אבינו

  הרב יצחק לוי

  "לא כאברהם שכתוב בו 'הר'... ולא כיצחק שכתוב בו 'שדה'... אלא כיעקב שקראו 'בית'" (פסחים פח ע"א). שיעור זה, השיעור האחרון על עבודת ה' בספר בראשית, ייוחד לעבודתו הייחודית של יעקב אבינו, המשקפת שלמות, בחינת "בית" – דבר המתבטא, בין השאר, בהיותו היחיד מבין האבות הזובח זבחים ומקים מצבות. יוקדש גם פרק קצר לעניינה של בית אל, "מקדש האבות", המזוהה עם אב זה באופן מיוחד.

 10. פרשיות שאינן במקומן בנאום המצוות

  הרב ד"ר ברוך קהת

  נאום המצוות בספר דברים מחולק לנושאים המסודרים על פי עשרת הדברות, עם כמה פרשיות החורגות ממקומן. במאמר זה נציג כמה חריגות כאלה - נזהה היכן הפרשה היתה ראויה להכתב, ומה היא מלמדת במקומה החדש.

 11. תולדות השראת שכינה (יד) - המשכן כדרך חדשה של עבודת ה' (לעומת מזבח ומצבה)

  הרב יצחק לוי

  מאז בריאת העולם ועד מעמד הר סיני הייתה עבודת ה' במזבחות ובמצבות. ביטוי לדרך זו מצינו עוד למרגלות הר סיני, אך כבר בפרק הבא מצווה ה' על בניין המשכן. מה ההבדל המהותי בין עבודה במזבח ובמצבה לבין עבודה במשכן? מדוע בכלל נדרש השינוי, ומדוע דווקא בעיתוי זה?

 12. מה עניין נטיעת אשרה אצל השופטים?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 13. מצבה של אהבה

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק