נחלה

נמצאו 3 תוצאות חיפוש

 1. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 2. המשמעות החברתית של "מגיעי בית בבית"

  פרופ' ישראל רוזנסון

  תאריך פרסום: תשסו | |

  מהו בית? מדוע ישעיהו יוצא נגד אלו ש"מגיעי בית בבית"? ננסה להבין את החשיבות של הבית והנחלה לאדם גם בעזרת סיפור כרם נבות, ומה הפער בין התפיסה החיובית כלפי הבית והנחלה ובין התפיסה שישעיהו יוצא נגדה. 

 3. ייבום - מפשוטו של מקרא למהפכה של חז"ל

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 8 דקות

  בשיעור נעיין במצוות הייבום בדברים וננסה להבין מדוע היא באה דווקא בספר דברים, ובעיקר מה משמעותו של הייבום. נראה שלפי פשוטו של מקרא מטרת הייבום הוא הקמת זרע לאחיו, באמצעות הבן שיוולד לו מן האלמנה. אולם, חז"ל ורשי בעקבותיהם מבינים שמטרת הייבום היא גאולת האדמה, כדי לשמור על הנחלה במשפחת האב. באמצעות עיון בסיפור יהודה ותמר ובמגילת רות נראה שהזיקה, עליה עומדים חז"ל, בין נחלה לקריאת שם היא זיקה קדומה, עוד לפני מתן תורה. חז"ל קוראים את הפסוקים בהקשרם הרחב, ולא במובנם המילולי.