והיה אם שמוע

נמצאו 16 תוצאות חיפוש

 1. פרשיות שמע והיה אם שמוע

  הרב מאיר שפיגלמן

  מדוע תיקנו חז"ל לומר פעמיים ביום דווקא את פרשיות "שמע" ו"והיה אם שמוע"? המאמר עוסק בניתוח פרשיות אלו ובמשמעות מיקומן בתוך נאום ההקדמה לנאום המצוות. המאמר גם עוסק בשאלת הזכרת מיתתו של אהרן בפרשת עקב.

 2. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 3. בין "שמע" ל"והיה אם שמע"

  הרב אמנון בזק

  למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות (ברכות פ"ב מ"ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות.

 4. אהבה ויראה - מבנה ומשמעות בדברים ו'-י"א

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  תאריך פרסום: תשעג | |

  שני היסודות של עבודת ה' הם 'אהבה ויראה', ומקורם העיקרי מצוי בפרקים ו'-י"א בספר דברים, בהם מופיעים רעיונות יסוד של אמונת ישראל והשקפתה, כפתיחה לנאום המצוות בהמשך הספר. בשיעור נבחן את משמעותם, כפי שעולה מפשוטי המקראות, ובעיקר את היחס בין פרשת שמע , הפותחת את חטיבת הפרקים, לבין פרשת 'והיה אם שמוע' , החותמת אותם. שתי פרשיות אלה צמודות בתפילה, בתפילין ובמזוזה, אך בספר דברים הם נמצאות משני עבריה של הפתיחה לנאום המצוות. בשיעור ננסה לעמוד על היחס שבין הפרשיות על פי הפשט ועל פי ההלכה.

 5. עול מלכות שמים ועול מצוות

  הרב אמנון בזק

 6. לעבדו - בכל לבבכם!

  הרב יובל שרלו

 7. בין "שמע" ל"והיה אם שמוע"

  הרב יהושע ויצמן

 8. ברית ראשונה ושניה

  הרב מאיר שפיגלמן

 9. המצוות מתאימות לארץ

  הרב אורי שרקי

 10. קשה שלא לעבוד אלילים בארץ שכזו

  הרב ד"ר יואל בן נון

 11. המראה האחרון והתנאי לכל המראות

  הרב דוד סבתו

 12. קריאת שמע המורחבת

  הרב ד"ר יואל בן נון

  עניינה של פרשת שמע מתפרש על טווח רחב של פסוקים, המתוחמים בפרשיות 'שמע' ו'והיה אם שמע' אותם אנחנו קוראים. במהותם, פרקים אלה מפרטים את ראשוני הדיברות, ומהווים מעין 'תקציר' לעיקרי התורה והמצוות.

 13. פרשיות קריאת שמע - מפשוטו של מקרא לפרשנות ולאמונה

  הרב יוסף צבי רימון

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  בשיעור נעמוד על ההבדלים בין פרשת שמע לוהיה אם שמוע. מהי המשמעות הרוחנית הנגזרת מההבדלים האלו? נעבור בקצרה על פרקים ו-יא ונראה מקבילות בין פרקים אלו לבין פרשיות שמע. לכאורה היינו צריכים להגיד כל יום את פרקים אלו אך למעשה אנו אומרים רק את ההתחלה והסוף, בעצם והיה אם שמוע זהו קיצור של כל הפרקים האלו. 

 14. קריאת שמע המורחבת - מדוע קיצרו חז"ל?

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  מצוות אהבת ה', יראתו ועבודתו, והרחקת עבודת האלילים בכל צורותיה הן עיקרי הדיברות הראשונים ('אנכי ולא יהיה לך'), והן מתפרטות ומתרחבות בכל הפרשיות של 'קריאת שמע המורחבת', מ"שמע ישראל..." עד סוף "והיה אם שָמֹעַ"  - בקריאה מדויקת נמצא בפרשיות אלה פעמיים "שמע ישראל"; פעמיים "ואהבת את ה' א-להיך"; פעמיים "את ה' א-להיך תירא, ואֹתו תעבֹד... ובשמו תִשָבֵעַ"; והקבלות נוספות.
  אחרי שנתחיל להבין את הפרשה הארוכה, נשאל גם מדוע 'הסתפקו' חז"ל ב'תקציר' המכיל רק את הפתיח ואת הסיום בתפילה, בתפילין ובמזוזות?
   

 15. 'שמע' לפני 'והיה אם שמוע'

  הרב אמנון בזק

 16. השגחה על תנאי

  הרב אמנון בזק