מואב

נמצאו 5 תוצאות חיפוש

 1. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 2. נבואתו הרבעית של בלעם

  ד"ר ראובן גפני

  הנבואה הרביעית של בלעם מעלה מספר שאלות: היא שונה מאוד מקודמותיה, אף אחד לא אמר לבלעם להגיד אותה, לא ברור מה היא העצה שבלעם נתן בה לבלק, ועוד. מה פשרה של נבואה זו?

 3. שורשי מגילת רות: לוט ואברהם

  ד"ר יעל ציגלר

  רות, הבאה ממואב, היא צאצאית של לוט, אשר בחר להפרד מאברהם ולחיות בסדום. בחירתו זו הובילה לבסוף לכך שהוא וצאצאיו דבקו בתרבות סדום הפגומה בתחומי החסד והמוסר המיני. רות יוצאת מתרבות מואב ובוחרת להצטרף לעמ"י, ובכך מהווה תיקון לדרכו של לוט, ואף לדרכם הפגומה של ישראל בתקופת השופטים.

 4. מחיית עמלק הבעיה המוסרית

  הרב יהודה גלעד

  תאריך פרסום: תשעב | |

  בשיעור נעסוק בבעיה המוסרית העולה מן המתח שבין המוסר האנושי לבין מצוות התורה. היש בכלל מעמד למוסר אנושי לאחר שניתנה תורה? האם הניסיון לפשר בין השניים אינו אלא אפולוגטיקה דרשנית? האם ניתן ללמוד מסוגיות מקראיות אלו על התנהלות עם אויבים בימינו?

 5. בנות לוט ואביהן במערה

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  בשיעור נבקש לעמוד בעיקר על שיפוט הכתוב את בנות לוט בסיפור זה. מתוך כך נבקש לעמוד על מגמת הסיפור ותרומתו למחזור סיפורי אברהם באופן כללי.