שיעורים

שיעורים נבחרים

הרב יהושע ויצמן
משך השיעור:
28 דקות
פרשת מצורע בהכרח צריכה להיות מחוברת לפרשת תזריע כי בה מופיעה טהרת המצורע. הצרעת והנחש שימשו כאותות למשה להורות כי ניתן להתנער מחטא הנחש הקדמוני למרות שהוא שולט בעולם. לא להתייאש אפשר לתקן.
עמרם (רמי) ינאי
מעיון בתהליך הטהרות המצורע, נראה כי ניתן להקביל בין שלבי הטהרותו לשלוש מצוות יחודיות: שעירי יום הכיפורים, טהרת הלויים, והקדשת הכהנים. שלושת השלבים הללו מקרבים, מטהרים...
ד"ר ישי רוזנברג
מחלת הצרעת היא תוצאה ישירה של נפילה רוחנית, חברתית. נעיין בסיפורי הצרעת של אנשים שונים במקרא וננסה לאתר את המכנה המשותף לכל אלו. מהו התהליך החינוכי שמקבל המצורע? מה אנו יכולים ללמוד...
סה"כ שיעורים: 3276
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
37 דקות
בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו...
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
30 דקות
בפרק ב' נראה כיצד מעודד חגי את העם כי הנבואה לא פסקה והקב"ה לא שוכח את בריתו עם ישראל לעולם. כמו כן, רומז הקב"ה לנביא לתת כבוד לנציב זרובבל, ובכך לחזק...
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
34 דקות
בפרקים ב'-ג' מתאר נחום כיצד ממלכת אשור הולכת ליפול מעוצמתה, ולהיכבש על ידי בבל. הוא מתאר את הכישלון והכיליון הצפוי לממלכת אשור במלחמותיה, ואת תהליך נפילתה...
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
16 דקות
ספר נחום הינו נבואת פורענות על ממלכת אשור, ומתחלק לשניים: משא נינווה וחזון נחום. הספר מדבר על מלחמת ה' באשור ותיאור מפלתם לאחר גלות ישראל. בתחילת פרק א'...
ד"ר מרדכי סבתו מקור: משך השיעור:
50 דקות
בפרק ה' עמוס מוכיח את ישראל על תפיסתם המעוותת, לפיה עבודת הקורבנות חשובה יותר מן המוסר הבסיסי, והוא דורש מהעם לדרוש את ה' בעצם מעשיהם ולא את בית אל, לדרוש...
הרב מרדכי פרנקו מקור:
הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא...
הרב יובל שרלו מקור:
בשיעור נדון בעמדתם הנפשית של האנשים השומעים ומקבלים את התורה שעזרא מקריא, ונעסוק בשמחה שנובעת ממעמד של קדושה. נבין מדוע העם מגיב בבכי לשמע דברי התורה,...
הרב אלחנן סמט מקור: ;
בשיעור נלמד את תיאור חנוכת המזבח בעזרא ונברר מתוכו ומתוך המסופר בנחמיה כיצד ציינו שבי ציון את ראש השנה. בנוסף, נדון במצבם של שבי ציון בארץ ובמעמד ייסוד...
הרב ישעיהו הדרי מקור: ;
בשיעור נעסוק בשני ניסיונות מרכזיים בתנך להובלת תהליך תשובה: בימי עזרא ונחמיה, ובימי יאשיהו מלך יהודה. נברר מה אנו לומדים מתיאור תהליכי התשובה שלהם, מה היו...
הרב יובל שרלו מקור: ;
ירמיהו משרטט סולם התקרבות לה' השם דגש על עשרת הדיברות כיסוד משמעותי המבליט את חשיבותם של ערכי החברה, הצדק והמוסר. לפי גישה זו, הקורבנות הם רק שלב נוסף מעל...

עמודים