צדק ומשפט

נמצאו 31 תוצאות חיפוש

 1. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 2. ציון במשפט תפדה

  חנן פורת

 3. רודפי הצדק הם מבקשי ה'

  הרב אורי שרקי

 4. מזמור פ"ב - עד מתי תשפטו עוול?

  הרב אלחנן סמט

  במאמר נבחן מיהו הדובר במזמור פ"ב, והאם הוא דובר יחיד לכל אורכו? אל מי (או על מי) הוא נושא את דבריו? למעשה הגדרת נושא המזמור תשמש בידינו כעוגן יציב לפרשנות המזמור כולו, וממנה נגזור את התשובות גם לשתי השאלות

 5. בטחון במשפט צדק של ה'

  ד"ר בני גזונדהייט

 6. רוצים צדק

  הרב אורי שרקי

 7. כי עמך מקור חיים

  ד"ר בני גזונדהייט

 8. על סנהדרין הגדולה

  רמב"ן

 9. אך יש א-לוהים שופטים בארץ

  ד"ר בני גזונדהייט

 10. פוליטיקה מוסרית

  הרב אורי שרקי

 11. הבטחה לצדק

  ד"ר בני גזונדהייט

 12. הבדל שמים וארץ

  שמואל פוקס

 13. מיהו 'שופט עליון'?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 14. מלך וכהן

  ד"ר בני גזונדהייט

 15. היעד של ספר משלי

  הרב יצחק שילת

 16. דעו מאין יצאתם

  הרב ד"ר יואל בן נון

 17. רגע לפני הזבחים

  הרב ד"ר יואל בן נון

 18. אליפז נגד איוב

  הרב ד"ר יואל בן נון

 19. כי את האלהים ירא

  קהלת עומד מול אלוהים

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעו | | 55 דקות

  בחלקו הגדול של השיעור נעסוק בחוויה הדתית של קהלת ובעמידה שלו מול האל. נבדוק מהי החוויה הדתית שלו, כיצד הוא מבטא אותה בפסוקים, וכיצד היא מתחברת עם דמותו. לקראת סוף השיעור נסביר את המבנה החברתי שמתאר קהלת ואת הבעיות שבו.

 20. מי יעלה בהר ה'?

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 6 דקות

  מזמורים ט"ו וכ"ד בתהלים מסבירים מי ראוי לעלות להר ה'. באמצעות בירור הזיקה בין הצדק והמשפט לקב"ה, לבית המקדש, ולמלכות ישראל וירושלים נסביר מדוע מי שרוצה לעלות למקדש ולעבוד בו את ה' נדרש למידות מתוקנות בתחומים שבין אדם לחבירו.

 21. מדוע קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן

  הרב ד"ר יואל בן נון

  הבאת פרשיות המשכן מיד לאחר פרשת המשפטים דורשת להבחין בקשר ביניהם, עליו בנויה כל תורת הנביאים: השראת השכינה היא זכות, שהתנאי לה הוא השתתת חברת צדק ומשפט.

 22. ירושלים עיר הצדק

  הרב יצחק לוי

  אגב עיסוקנו בשיעור הקודם בדמותו של מלכיצדק, נקדיש שיעור זה לאופיים של ירושלים ומקום המקדש כמקומות של צדק.

 23. ירושלים עיר הצדק והמלכות

  הרב יצחק לוי

  מהי הגדרתם של מושגי הצדק והמשפט? מהו הקשר המהותי בין הצדק והמלכות - שני היסודות העיקריים העולים מן המפגש בין אברם, מלכיצדק ומלך סדום?כיצד מתגלה קשר זה, הן ביחס למלכות הקב"ה והן ביחס למלכות בשר ודם, בירושלים ובמקדש?

 24. בין פרשיות ערי המקלט

  הרב שמעון קליין

  שתי הפרשיות השונות של ערי המקלט - האחת בבמדבר והשניה בדברים - משקפות שתי עקרונות שונים של הציפייה הא-להית מהעם: הדרישה לקיום הצדק בארץ, ומצד שני האחריות האומתית לחיי חברה תקינים.

 25. המשפט והשלום

  רבנו בחיי

 26. סנהדרין אצל מזבח - צדק ומקדש

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  הצדק והמקדש קשורים לכאורה לשתי מערכות שונות במהותן - האחת להנהגה והשניה לקדושה. מטרת השיעור להראות את הזיקה בין צדק למקדש בכלל ומהם הביטויים של זיקה זאת. נתייחס לזיקה הגיאוגרפית של הסנהדרין למזבח ולהשלכות שלה על כלל מערכת המשפט, וננסה להבין מהי המשמעות הרוחנית של זיקה כללית בין צדק למשפט בכלל ובין סנהדרין למזבח בפרט.

 27. תקציר ישעיהו פרק א'

  צוות אתר התנ"ך

 28. הקב"ה שונא גזל בעוֹלָה

  פרופ' אביעד הכהן

 29. על מה כשלה ירושלים?

  הרב דוד מנחם

 30. בקשה לחברה טובה יותר

  יהושע קליין

 31. תיקון מערכת המשפט

  ד"ר חגי בן ארצי | 23 דקות

  אל מול מערכת משפט מסואבת ומושחתת, בה השופטים אינם עושים צדק אלא מטים משפט, אסף מתפלל לה' שייטול את המשפט לידיו ויעשה דין בארץ.