מגדל בבל

נמצאו 34 תוצאות חיפוש

 1. כי חלק ה' עמו

  בחירת עם ישראל

  הרבנית שרון רימון

  שירת האזינו מתארת את קורות עם ישראל בהסטוריה. בשיעור נתמקד בבחירת עם ישראל. נעסוק ב "מספר בני ישראל" (- שבעים בני יעקב, ושנים-עשר השבטים) ובקשר שבין היפרדות העמים, המתוארת בסוף פרשת נח, לבין בחירת אברהם ועם -ישראל, המתוארת מפרשת לך-לך והלאה, ובתפקיד עם ישראל כמשפיע ברכה על האומות.

 2. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 3. רני עקרה - לא עוד חורבן

  הרב יהודה שביב

  ההפטרה מדגישה את הכוח שניתן לבני האדם להעביר את רוע הגזירה של הגלות, כמו זו של המבול. כמו כן, היא עוסקת בהתפשטות ישראל לכל קצווי העולם, כמשקל נגד לרצונם של בני דור הפלגה להתאחד ולמרוד בקב"ה.

 4. החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה

  ושח גבהות אדם

  הרב אלחנן סמט

  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה.

 5. פרשיות התולדות

  הרב מנחם ליבטאג

  פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו.

 6. מגדל בבל

  הרבנית שרון רימון

  מה בא ללמדנו סיפור מגדל בבל על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל?

 7. אחדות ואינדיבידואליזם

  מגדל בבל

  הרב עזרא ביק

  בסיפור מגדל בבל לא ברור במה חטאו בוני המגדל. מהם ה"דברים אחדים"? ומה יכולה להיות הבעיה באחדות? מה פשר תגובת ה'? כיצד בלבול השפות מהווה פתרון לבעיה? ומה הקשר בין סיפור מגדל בבל לבין בחירת אברהם?

  לשמיעת הקראה של המאמר

 8. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה

  הרב יעקב מדן

  מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב"שירת הכרם" של ישעיהו).

  לשמיעת הקראה של המאמר

 9. דור הפלגה

  הרב עזרא ביק |

  קריאה פשוטה של סיפור מגדל בבל, אינה רומזת על מהלך של חטא ועונשו, ברם, חז"ל במדרשים העלו כמה הצעות באשר למהות חטאם של בני דור הפלגה. בשיעור זה ננסה לבחון מהו היסוד העומד מאחורי סיפור מגדל בבל, כיצד הוא מתחבר לענין הפיזור על פני כל הארץ, וכיצד משלימים מדרשי חז"ל את מה שלא נאמר במפורש בתורה בענין זה.

 10. המאבק ב'גבוהים' בספר ישעיהו

  נעמה עציון

  תאריך פרסום: תשע | |

  על מי מדבר ישעיהו כשהוא אומר "ושח גבהות אדם"? מה המשמעות של הגובה ומדוע ישעיהו נלחם בה? עיון ברחבי המקרא, ובפרט בסיפור מגדל בבל מגלה שהגובה הוא לא רק גאווה, אלא פשע חמור בהרבה.

 11. מבשרי אחזה א-לוה

  הרב יהודה עמיטל זצ"ל

 12. אחדות או רודנות?

  הרב יעקב מדן

 13. תשובת אברהם לבוני המגדל

  ד"ר מירי שליסל

 14. בין נמרוד לנבוכדנאצר

  הרב יעקב מדן

 15. לשם מה בנו את המגדל?

  מדרש

 16. שתי בחינות או מבנה כיאסטי?

  נתנאל שפיגל

 17. תקציר בראשית פרק י"א

  צוות אתר התנ"ך

 18. אחדות חיובית ואחדות שלילית

  הרבנית שרון רימון

 19. גבולות בספר בראשית

  הרב שמעון קליין

  תגובת ה' להתנהגותם של אנשי דור המבול ודור הפלגה בה מעגלי חיים שלמים נידונים לפירוק ולשבירה היא למעשה אופן פעולה המתקיים לכל אורך ספר בראשית. פעולות פירוק אלו הן אלו המעמידות את אבני היסוד עליהם מושתת העולם. מבט זה מביא להבנה מעמיקה של הספר כולו כממשיך את פעולת הבריאה ומעמיד את העולם על מכונו.

 20. התפתחות החברה האנושית

  הרב יאיר קאהן

  לאחר המבול  בני האדם החלו לפתח מסגרת חברתית, בה נחשפו לפוטנציאל הטמון באנושות. חשיפה זו הביאה אותם לאחידות ולאי מוכנות לקבל עול מלכות שמים. על מנת לפתח את העולם היה צורך להפריד בין בני האדם ובכך לאפשר עושר תרבותי ויצירתי, במקביל ה' בחר באברהם להקים אומה המקבלת על עצמה עול מלכות שמים.    

 21. "ונעשה לנו שם" - למה לא?

  הרב גד אלדד

  האם הישגים אנושיים אינם מבורכים בעיני ה'? התבוננות במטרת בניית המגדל מלמדת כי ביסודה עומד הרצון 'לעשות שם', לשים את כבוד האדם ותהילתו במרכז. מטרה אשר שורשה מצוי כבר אצל אדם הראשון ותוצאותיה יריבות ואינטרסנטיות. יצירה אנושית המכירה בכבוד שמים תביא לשגשוג האנושות בצורה מתוקנת.

 22. אחדות ואינדיבידואליזם

  הרב עזרא ביק | 21 דקות

  בסיפור מגדל בבל לא ברור במה חטאו בוני המגדל. מהם ה"דברים אחדים"? ומה יכולה להיות הבעיה באחדות? מה פשר תגובת ה'? כיצד בלבול השפות מהווה פתרון לבעיה? ומה הקשר בין סיפור מגדל בבל לבין בחירת אברהם?

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 23. ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ב)

  הרב יצחק לוי

  מדוע נקבעה נחלת בנימין כנחלת השכינה? שיעור זה עוסק בברכת משה לבנימין, בפרט במשמעות הביטוי "ובין כתפיו שכן"; וכן במשמעויות השונות של השראת שכינה במקום נמוך, בהתייחסות לסוגיית גובהו של בית המקדש בכלל.

 24. הייעוד של משפחת אברהם באספקלריה של משנת הרב י' אשכנזי

  הרב אורי שרקי | שעה ו- 8 דקות

  מהו הייעוד של משפחה אברהם? עין ברקע להופעת משפחת אברהם והתבוננות בפרשיות הראשנות של משפחה זו מלמד על תיקון שנועד להביא לידי ביטוי הן את הקוסמופוליטי הפרטיקולרי והאישי.  

 25. רועים וערים בספר בראשית

  הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה

  היחס לערים בספר בראשית הוא שלילי בעיקרו: העיר - סמל ההתפתחות התעשייתית הציוויליזציונית - מבטאת את ההתנתקות מן התלות בה' ובאדמה, ויחד עם זאת את איבוד 'יראת הא-להים'. נבחן זאת לאור פרשיות ערים מרכזיות לאורך הספר.

 26. לפי הפשט - במה חטאו בוני מגדל בבל?

  ד"ר צבי שמעון

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 10 דקות

  בשיעור נסקור את פרשנויות חז"ל המסורתיות בדבר חטאם של בוני המגדל, ואת הקשיים שי להם עם פשט הפרשיה. בעזרת פרשני המקרא נפלס דרכנו להבנת החטא על פי פשטי המקראות.

 27. תולדות השראת שכינה (ד) - דור הפלגה ומגדל בבל כהיפוכו של המקדש

  הרב יצחק לוי

  סיפור מגדל בבל הוא אולי התיאור הראשון בתורה של התארגנות ציבורית. בשיעורנו נתבונן בזיקה המעוותת לעולמו של הקב"ה כפי שהיא מתגלה בפרשה, ובפרט בבניית העיר והמגדל שראשו בשמים, המהווים ניגוד והיפוך לבניין ירושלים והמקדש. אגב עיוננו נעמוד גם על משמעות סוגיית הגובה בביטויי הפולחן של האדם.

 28. אהרן הכהן - החלופה היהודית לתקינות פוליטית

  הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשעט | | 59 דקות

  התקינות הפוליטית היא גישה שמתבססת על ההנחה כי העולם בנוי על יחסי כוחות בין בני אדם, וכי הדרך לשליטה ולכוח היא באמצעות השפה. התורה לעומת זאת רואה את הכוחניות לא כנקודת מוצא וגם לא כנקודת סיום. המוסדות החברתיים, וביניהם השפה, יכולים למנוע את הכוחניות והרוע ולבנות חברה שמבוססת על תקשורת ואהבה ולא על כוח. אהרון הוא דוגמא למנהיגות חיובית, של שימוש בשפה ככלי לתקשורת ולקרבה ולא לכוחניות.

   

   

 29. מגדל בבל - טבלת השוואות

  פרופ' משה צפור

  לפניכם טבלת השוואות בנושא "מגדל בבל" - טבלה זו מהווה בסיס ללמידה מעמיקה בנושא.

  המושג 'מגדל בבל' יסודו בסיפור המקראי בבראשית יא. למעשה, שם מסופר על ניסיונם של בני האדם לבנות "עיר ומגדל וראשו בשמים", הוא מקום משכנו של האל, וגם מוגדרת מטרתם המנוסחת במילים : "ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ". בצורה לגלגנית מתוארים ניסיונם זה והפרתו בידי האל, ה'יורד' ארצה כדי לצפות במעשיהם של בני האדם. הסיפור מציג הקבלות בין מעשי בני האדם לבין פעולותיו של האל לביטולם. כך למשל, שאיפתם של בני האדם, "ונעשה לנו שם", המתבצעת מתוך הרמוניה, "שפה אחת", מסתיימת בפארסה: "על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל י"י שפת כל הארץ", וכך 'חדלו לבנות העיר'.

   

 30. חטאי דור הפלגה

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 31. העולם שאחרי המבול

  צוות אתר התנ"ך

  המבול איננו רק עונש לעולם מושחת, אלא גם דרך של תיקון המציאות - נקודת מפנה בתולדות העולם בה התחיל הכול מחדש בכללים חדשים. הכללים החדשים של המציאות שאחרי המבול מאפשרים לאדם בעל הבחירה להתקיים בתוך העולם הטוב של א-להים. בין השאר על ידי ניתוק בין מעשי האדם לטבע, ויצירת אחריות חברתית.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'

 32. משמעותו של 'שם'

  צוות אתר התנ"ך

  במהלך סיפורי אברהם ניתנת חשיבות גדולה למושג ה'שם': בבניית מגדל בבל, ביקשו הבונים וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם (י"א, ד); בציווי לאברם ה' מבטיח לו שם גדול: וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ (י"ב, ב); ובכמה מקומות שאברם מגיע אליהם נאמר עליו שהוא קורא בשם ה': וַיִּקְרָא בְּשֵׁם ה' (י"ב, ח). ננסה לעמוד על משמעויות ה'שם' בהקשרים השונים והמסר העולה מהם.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן לדף המקורות

 33. וראשו בשמים - מציאות לעומת אידאל

  הרב מנשה וינר | 36 דקות

  תוכניתם של בוני המגדל נשמעת כדבר חיובי, לכאורה, אך אם אכן כך מדוע הם נענשים? בשיעור נסביר כיצד התוכנית לבנות "עיר ומגדל וראשו בשמים" (ד) אמורה להתממש באופן חיובי, ונבין מה הייתה הבעיה במגדל בבל, וכיצד היא באה לידי ביטוי פעמים נוספות בהיסטוריה.

 34. עוזיהו כהמשך לבוני מגדל בבל

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  הגאווה וחוסר ההכרה בגבול שבין האדם לקב"ה, שמאפיינים את סיפור מגדל בבל, באים לידי ביטוי גם במעשי עוזיהו ובמעשה של מלך נוסף בתנך. בשיעור נשווה בין הסיפורים, וכך נבין את חטאי עוזיהו, ונסביר למה הם מוזכרים דווקא בדברי הימים, ולא במלכים.