יהויקים

נמצאו 7 תוצאות חיפוש

 1. הקדמה למגילת איכה

  הרב יעקב מדן | 33 דקות

  חז"ל קבעו כי ירמיהו כתב את מגילת איכה. האם ניתן למצוא הקבלות בין ספר ירמיהו למגילת הקינות? בשיעור זה נתמקד בפירושו של פרק כ"ו בספר ירמיהו העוסק בכתיבת מגילת הקינות. דרך פרק זה נדון במשמעות הייחודית של כתיבת ספר קינות ולא מגילה בלבד.

 2. סופם של מלכי יהודה על פי נבואת יחזקאל

  ד"ר טובה גנזל

  הנבואה ביחזקאל יט קשורה לנבואה על צדקיהו בפרק יז ומחזירה אותנו דור נוסף אחורה, לימיהם של יהואחז ויהויקים. קינה זו משלימה את נקודת המבט הנבואית על הגורמים שבגינם גורלה של ירושלים כבר נחתם.

 3. יחזקאל - נביא המלווה את הגולה

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 9 דקות

  פעילותם של הנביאים כולם באה לרומם את עם ישראל. שונים הדרך ויעדי הפעילות אצל כל נביא, והם נגזרת של זמנו ומקומו של הנביא. יחזקאל, שגלה בגלות יהויכין, מלווה גלות זו בדרך ייחודית והיא מבהירה את כלל נושאי ספר יחזקאל ומבנהו.

 4. גדולי הרשעים האנונימיים

  הרב ד"ר יואל בן נון

 5. סופו של יהויקים

  רד''ק

 6. ימי מלכות יהויקים

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בשיעור נפתח בלימוד תיאור מלכות יהויקים כפי שהוא מובא בספר מלכים, נשווה לתיאור המופיע בדברי הימים ולאירועים נוספים המתרחשים בימיו, ונברר מה בדיוק קרה בימי מלכות יהויקים: למי השתעבד, מתי מרד, ומתי נענש.

 7. מיהויקים עד החורבן

  ד"ר חגי בן ארצי | 40 דקות

  בשיעור נעיין בפרק, נבאר פסוקים קשים ונענה על שאלות שעולות במהלך קריאת הפרק. בממלכת יהודה לא מאמינים שיש אפשרות שישתעבדו לעם אחר. גלות יהודה מתרחשת בכמה פעימות כדי ללמד את העם שנבואת ירמיהו נכונה ועליהם לחזור בתשובה אך העם ממשיך לחטוא. נבוכדנצאר, שנהג לא להחריב את הערים שכבש, מחריב את ירושלים כאשר ממלכת יהודה מורדת בו בפעם השלישית.