רות ובעז

נמצאו 28 תוצאות חיפוש

 1. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 2. מגילת רות וספר שופטים חלק 1

  רות - ספר בפני עצמו

  ד"ר יעל ציגלר

  מגילת רות מתרחשת בימי שפוט השופטים. ספר שופטים מתאר חוסר מנהיגות שהוביל להדרדרות דתית, חברתית ומוסרית. מגילת רות מתרחשת במקביל, ומציבה את בעז כמנהיג ראוי, משבט יהודה. מגילת רות מובילה אל המלוכה הראויה, שהיא פתרון הבעיות שהוצגו בספר שופטים.

 3. הכירו את הגיבור - מיהו בעז? חלק ב

  ד"ר יעל ציגלר

  מילותיו הראשונות של בעז ("ה' עמכם") מעידות על יראת השמים שלו. מדוע בעז מגיע לשדה? כדי לבדוק את היבול? כדי לעבוד? או אולי כדי לבדוק האם מקיימים כראוי את מצוות מתנות עניים? התיחסותו אל רות מפתיעה. בעז הוא הראשון שמכיר בנוכחותה, לאחר התעלמות של אנשי העיר והקוצרים. התנהגותו של בעז מסמלת תיקון של התנהגות העם בתקופת השופטים.

 4. רות המואביה בשדות בית לחם

  ד"ר יעל ציגלר

  רות יוצאת לחפש שדה בו תוכל ללקוט שיבולים למחיתן. מתוך דבריה לנעמי ומתוך דבריו של בעז לרות, המעניקים לה הגנה ורשות ללקט, ניתן ללמוד מה עובר על רות במהלך חיפושיה אחר שדה בו תוכל ללקוט, כיצד התייחסו אליה בשדות אחרים, וכיצד התייחסו אליה בשדהו של בעז לפני בואו.

 5. משמע לשוני נלווה

  פרופ' יונתן גרוסמן

  לאחר שדנו ב'משמע רגשי' וב'משמע תחומי' נעבור לדון ב'משמע לשוני'. לפני הדיון יוצגו בקצרה עניינים שונים ביחס שבין מילה למשמעותה. בהמשך נראה כי ישנן ארבע רמות מימוש של משמע לשוני, ונתחיל ברמת המימוש הראשונה: דו משמעות מכוון.

 6. גיור מואביה והמפגש בין בעז לרות

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נדון בשני נושאים: ראשית, נשלים את הדיון בנושאי הגיור ונעסוק בדרשה הידועה המתירה גיור נשים מואביות. בנוסף, נדון במפגש בין בועז לרות המתרחש כאשר רות מלקטת בשעורים בשדהו של בועז. ננסה לעמוד על המאפיינים הייחודיים בהתנהגותו של בועז כלפי מואביה המלקטת שלא כמנהג בנות ישראל.

 7. יבום וחליצה במגילת רות

  הרב יעקב מדן |

  נושא הייבום אמנם איננו מפורש במגילת רות, אולם ברור שעיקרון הייבום עומד במרכז גאולת רות ונכסי המשפחה. בשיעור ננסה לדון בעקרונות הייבום ובהופעות השונות של נושא הייבום בתנ"ך. בנוסף, ננסה לברר האם קיימת גם תופעה של חליצה במגילת רות, כאשר הגואל מסרב לגאול את נכסי מחלון ומפנה את הבמה לבועז.

 8. הערה במגילת רות

  תגובות והערות

  אליהו ברוך שולמן

  הערה קצרה במגילת רות: מדוע המתינה נעמי עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, עד שאמרה לרות לבקש את גאולתה מידי בועז?

 9. פרשת דוד ובת שבע

  תגובות והערות

  הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

  א. ורהפטיג מגיב על מאמרו של י. מדן בעניין דוד ובת שבע. לטענתו, דוד לא לקח את בת שבע בגלל תאווה פשוטה, אלא ראה בה את האשה הראויה לו והראויה להמשיך את המלכות ממנה, בדומה לסיפור יהודה ותמר, ובעז ורות, אשר כולם מובילים למשיח). אמנם הצורה בה נעשה הדבר היתה פסולה ובכך חטא ולכן גם נענש.

 10. בעז מקבל את רות לבית לחם

  ד"ר יעל ציגלר

  בשיחה בין רות לבעז, מדגיש בעז את התנהגותה המיוחדת של רות, מברך אותה, ומבטיח שה' ישלם את שכרה. מדוע בעז תומך ברות באופן כל כך מוצהר? האם מעשיה המיוחדים גרמו לו לרצון להעניק לה ולהיטיב אתה? אולי יש כאן דאגה אבהית? ואולי הוא מרגיש צורך לכוון אותה ולהדריך אותה בתהליך כניסתה וקבלתה לעם ישראל?

 11. סצנת הבאר: האירוסין

  ד"ר יעל ציגלר

  בשיעור נעקוב אחרי כמה סיפורים בהם יש מפגש על הבאר בין גבר מארץ זרה לאשה, המוביל לנישואין. נראה את הייחוד של כל אחד מהסיפורים. בסיפור של רות ובעז אמנם אין באר אך יש מפגש בין גבר לאשה המוביל לנישואין. מה שמייחד את הסיפור של רות ובעז הוא שהאשה היא שבאה מארץ זרה, והיא גיבורת הסיפור.

 12. רות וחנה - אימהות בישראל

  ד"ר יעל ציגלר

  נשווה בין רות לחנה, ונראה כי שתיהן מייצגות את האימהות האידיאלית. לעומת זאת, יעל, דבורה ואם סיסרא מייצגות אימהות מעוותת. רות וחנה מביאות לתיקון מושג החמלה האמהית בחברה, ואף מביאות לתיקון האומה ע"י בניהן - שמואל מושח את המלכים, ודוד מקים את שושלת המלוכה.

 13. בעיית המחיה

  ד"ר יעל ציגלר

  רות מצליחה ללקט בשדה של בעז איפה שעורים. כמות גדולה מאד, וזאת בזכות הוראותיו של בעז. הוא מציג אותה כאורחת מכובדת, מוודא שכל אדם בשדה יידע כי הוא פטרונה ומגינה, ומתיר לה ללקוט יותר מהרגיל. בכך בעז מציע לרות הרבה יותר ממזון והישרדות. הוא תורם לכבודה, חשיבותה, ותחילת קבלתה. אך מהו יחסו של בעז אל נעמי?

 14. בעז ורות

  ד"ר יעל ציגלר | 8 דקות

  שאלתו של בועז "למי הנערה הזו?" תמוהה, שהרי לא ראוי שבועז יסתובב בשדות וישאל על זהותן של נשים. ואולי יש לשאול איך יתכן שבועז הוא היחיד אשר שואל על רות? מדוע שאר האנשים אינם שואלים עליה? נגלה כי בועז הוא הראשון אשר מכיר ברות, ומכניסה לתוך קהל ה'. 

 15. הסיפורים המקבילים לרות

  ד"ר יעל ציגלר | 10 דקות

  סיפור רות קשור לסיפור בנות לוט וסיפור יהודה ותמר. מה השוני המרכזי בין הסיפורים הללו? מה שואל בעז את רות שהופך את כל הסיפור להפך הגמור מהסיפורים האחרים?

 16. מדוע מתו מחלון וכליון?

  הרב אורי שרקי

 17. "אנכי רות" - זהות עצמית ושינוי

  המגילה מדגישה שמערכת היחסים בין רות ובעז אינם מבוססים על אהבה אלא על מוכנות לקיים את מחויבויותיהם, גם אם הדבר כרוך במחיר אישי כבד. יחד עם זאת, חשוב לבעז שגם אנשים אחרים יעריכו את רות כראוי.

 18. בשדה בעז

  הרב דוד סבתו

 19. הסיפור ההרמוני של מגילת רות

  חלק א - מקבילות לשוניות

  ד"ר יעל ציגלר

  מגילת רות היא ספר הרמוני. אין שאלה שנותרת לא פתורה, ואין מתח בסופו של הסיפור. ניתן לעמוד על האופי ההרמוני של הספר מתוך המבנה שלו, מתוך השפה והלשון שלו ומתוך ההקבלה בין הדמויות המרכזיות. ההקבלה בין רות ובעז מתארת שיתוף פעולה הרמוני של שתי דמויות עם אופי דומה. יתרה מכך, הקבלות אלו רומזות לפירות המוצלחים של האיחוד: שושלת בית דוד, אשר נוסדה על התכונות המשותפות של רות ובעז.

 20. רות - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  מגילת רות נחלקת לארבעה פרקים המקבילים זה לזה באופן סימטרי.

  כנגד האסון המתואר בפרק א' מופיעה יוזמת הגאולה של בועז בפרק ד' ותוצאותיה. במרכז המגילה - כנגד המפגש בשדה בין בועז לרות, המתואר בפרק ב', מופיע המפגש ביניהם בגורן, המתואר בפרק ג', בו נוטל על עצמו בועז את האחריות לגאול.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים.

 21. עיון ביחסי רות ובועז בבית לחם

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 6 דקות

  כדי לפעול כראוי נדרש המלך להכיל בתוכו שני ניגודים: מחד דין וגבורה, ומנגד חסד ורחמים. בשיעור נלמד, על פי תורת הסוד, איזו תכונה באה לידי ביטוי ברות ואיזו בבעז, וכיצד בשילוב ביניהם נוצר התמהיל הנכון שהופך את דוד למלך הראוי.

 22. אשת חיל מי ימצא - הסיפור של רות ובועז

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 4 דקות

  רות נקראת על ידי בועז בכינוי אשת חיל: "וְעַתָּה בִּתִּי אַל תִּירְאִי כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמְרִי אֶעֱשֶׂה לָּךְ כִּי יוֹדֵעַ כָּל שַׁעַר עַמִּי כִּי אֵשֶׁת חַיִל אָתְּ" (ג', יא). המונח אשת חיל מוזכר רק במגילת רות ובפרק האחרון של ספר משלי. בשיעור ננסה להבין את משמעות האמירה שרות היא אשת חיל תוך בחינת המזמור ממשלי. לאחר מכן נחזור לסיפור רות ונבין כיצד כינוי זה משליך על הסיפור כולו.

 23. בעז ורות

  ד"ר יעל ציגלר

 24. המניע של רות

  הרב צבי הבר

 25. המפגש בין רות ובעז

  ד"ר חגי בן ארצי | 40 דקות

  בשיעור נלווה את רות ביציאתה לשדה ובפגישתה עם בעז. נתבונן במעלותיה של רות הנלמדות ממקומות שונים בפרק, ונתאר את החסד שעושה איתה בעז ואת הסיבות לחסד זה. 

 26. התגלות הגבורה בלילה

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בשיעור נברר את מטרת המעשה הקשה שנעמי שולחת את רות לעשות, ונסביר את משמעות הגבורה המתגלה באמצעותו. נלמד במה מתבטאת גבורתו של בעז, כיצד הוא בוחן את גבורתה של רות, ומדוע יש צורך בחשיפת גבורתם.

 27. כי גואל אתה

  הרב אברהם צרויה | 50 דקות

  בשיעור נלמד את פרקים ג'-ד'. בפרק ג' נקביל בין הדרכת נעמי לרות ובין משל האסופית המתואר ביחזקאל ט"ז, נעקוב אחרי רות כשהיא מיישמת את דברי נעמי, ונבאר את דברי בעז. בפרק ד' נסביר איך בעז מקיים את הבטחתו לרות, ומביא גאולה לרות ולנעמי.

 28. משפחה לשם שמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בשיעור נסביר את הטקס שבו מעביר הגואל לבעז את האחריות על הגאולה, ונעמוד על ייחודיותם של בעז ורות שמקימים משפחה מתוך רצון טהור לפעול לשם שמים ומייסדים את מלכות ישראל.