נאום הברית

נמצאו 12 תוצאות חיפוש

 1. לפשרן של הברכה והקללה

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה.

 2. ברית ערבות מואב

  פרשת כי תבוא

  פרופ' יונתן גרוסמן

  מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ?

 3. הברית משני צדי הירדן

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך.

 4. מעמד הברכה והקללה

  הרב מאיר שפיגלמן

  מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד?

 5. בין ברית סיני לברית ערבות מואב

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  מהי המשמעות הנבדלת של שתי הבריתות: ברית סיני וברית ערבות מואב, ומדוע דרשה התורה שתי בריתות, ולא אחת? ברית סיני עומדת על האידיאה של השראת השכינה וברית ערבות מואב עומדת על הרעיון של בחירת ישראל ועליונותו על העמים. הבדלים נוספים בין הבריתות הם בהתייחסות לארץ ישראל ול"להיות לך לאלוקים".

 6. הברכות והקללות על פי השקפת רמב"ן

  פרשות כי תבוא ובחוקותי

  הרבנית שרון רימון

  נעסוק בפירוש הרמב"ן לפרשיית הברכות והקללות. הרואה בפרשייה זו רמז נבואי להיסטוריה של עם ישראל. בנוסף לכך, נעסוק בשאלת הגמול כפי שהיא משתקפת בפרשנות הרמב"ן: האם השכר והעונש הם בבחינת נס גלוי או נס נסתר? ומה ההבדל בין שכר ועונש פרטיים לשכר וענוש לאומיים?

 7. אבנים גדולות ואבנים שלמות

  הרב אמנון בזק

  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה?

 8. תפקידה של פרשת נצבים

  הרב מאיר שפיגלמן

  המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה.

 9. עונש היחיד ועונש האומה

  ד"ר מרדכי סבתו

  בפרשת כי תבוא תוארו הקללות מהזווית הלאומית. חידושה של פרשת נצבים הוא, שהאלות יכולות לחול גם על הפרט, ברמת האיש, ברמת המשפחה וברמת השבט. לכן מודגש שהברית נכרתת עם כולם, לרבות כל הפרטים מכל המעמדות ובכל הזמנים, הדגשה השוללת כל אפשרות מכל פרט שהוא בכל דור שהוא להימלט מן הברית ומן האלה.

 10. קללה ללא גאולה?!

  פרשות כי תבוא ונצבים

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ומוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב?

 11. ובחרת בחיים

  פרשת נצבים-וילך

  הרב אלחנן סמט

  האם פרשות נצבים-וילך מחוברות או נפרדות בתוכנן? נעיין בנאום הקצר בסוף פרשת נצבים (סוף פרק ל)החותם את נאומי הברית כולם, ובעצם את המהלך הרטורי העצום הנמשך מראשו של ספר דברים ועד אליו. נאום זה מלמד כי ה' נותן לאדם בחירה חופשית בין דרך הטוב והחיים, לדרך הרע והמוות, אך עם זאת הוא מצווה על האדם "ובחרת בחיים".

 12. מבנה ספר דברים ומשמעותו

  הרב ד"ר שוקי רייס

  תאריך פרסום: תשע | |

  ספר דברים ייחודי במבנהו, בסגנונו ובמסריו. רובו של הספר בנוי מנאום ארוך ורבגוני של משה רבנו לקראת הכניסה לארץ ולקראת פרידתו מן העם. בחשיפת המבנה של הספר ושל הנאום, נפתחת נקודת מבט חדשה, המשתלבת היטב בתכנים העולים מן הפרטים הרבים. בשיעור נציג את הכלים לחשיפת המבנה, את המבנה על איבריו השונים ואת המשמעויות הרוחניות והחינוכיות העולות ממנו.