חליצה

נמצאו 8 תוצאות חיפוש

 1. הקמת שם במצוות ייבום

  הרב אמנון בזק |

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

 2. אלה ברכב ואלה בסוסים

  למשמעות הרכבת מרדכי על הסוס

  פרופ' יונתן גרוסמן

  מה תפקיד מעשה הסוס? נציע מספר הצעות פרשניות ונראה שמעשה הסוס עומד במוקד הסיפור ומורה על התהפכות העלילה. הארמז המקראי לחליצה טוען במשמעות אירונית את המשפט "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"

 3. יבום וחליצה במגילת רות

  הרב יעקב מדן |

  נושא הייבום אמנם איננו מפורש במגילת רות, אולם ברור שעיקרון הייבום עומד במרכז גאולת רות ונכסי המשפחה. בשיעור ננסה לדון בעקרונות הייבום ובהופעות השונות של נושא הייבום בתנ"ך. בנוסף, ננסה לברר האם קיימת גם תופעה של חליצה במגילת רות, כאשר הגואל מסרב לגאול את נכסי מחלון ומפנה את הבמה לבועז.

 4. בעז: אם נעלו של הגואל מתאימה

  ד"ר יעל ציגלר

  מדוע הכתוב מוסיף הערה על מנהג חליצת הנעל? מהי מטרת הנעל בסיפור? האם יש לה משמעות סמלית? באיזה הקשרים אחרים לאורך התנ"ך מופיעה נעל, ומה ניתן ללמוד מכך של מקומה בסיפורנו? למי שייכת הנעל הנחלצת?

 5. מצוות הייבום - בין חוק לסיפור

  ד''ר איילת סיידלר

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  מצוות הייבום בספר דברים מתחלקת לשני חלקים ברורים. החלק הראשון עוסק במצוות הייבום והחלק השני במקרה שבו לא מתקיים הייבום. מדוע התורה פותחת אלטרנטיבה לא לקיים את המצווה ומביאה ציווי לחלוץ? נראה עוד שלושה מקומות בתורה בהם מופיעה האפשרות "ואם לא". מה אפשר ללמוד מהאלטרנטיבה הזאת על מצוות הייבום? האם התורה מצווה על הייבום מלכתחילה? 

 6. פעמים שאתה מבייש

  הרב ד"ר ברוך קהת

 7. מצוות ייבום – מהמקרא לחז"ל

  הרב ד"ר אברהם שמאע

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  חז"ל צימצמו מאוד את מצוות הייבום הנזכרת בדברים. ניתוח מגמותיהן של דרשות חז"ל מלמד שחז"ל הסבו את מוקד הייבום מן הבכור הנולד אל האח המייבם ואל האלמנה, כל זאת מתוך קריאה רחבה של כמה פרשות מקראיות נוספות, כגון פרשת יהודה ותמר ופרשת בנות צלפחד, וזיהו דרכן מגמות עומק של התורה בחוק הייבום כבר לפי פשוטו. את המגמות האלה המשיכו והעצימו בדרשותיהם ביתר שאת.

 8. הקמת שם במצוות יבום

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.