שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב ד"ר שוקי רייס מקור: ; ;
מה פשר ההבטחה המיוחדת שנתנה לפנחס? האם היא התממשה? לאורך תקופת יהושע והשופטים לא ניכרת הנהגתו של פנחס, חוץ משני אירועים: סיפור בניית המזבח ע"י שנים וחצי...
הרב ד"ר יואל בן נון מקור: ; משך השיעור:
53 דקות
פרשת תרומה פותחת בצווי להביא תרומת-נדבה. בפרשת כי תשא מופיע צווי נוסף, על תרומת חובה: מחצית השקל. מה היחס בין תרומת החובה לתרומת הנדבה? וכיצד יחס זה...
פרשת בשלח
הרב יעקב מדן מקור: ;
הדרך הטבעית להליכה ממצרים לארץ ישראל היא דרך ארץ פלשתים. מדוע לא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים? בשיעור נבחן את ההתרחשויות באופן ריאליסטי, נראה כיצד השפיעה...
הרב יעקב מדן מקור:
מה קורה במשתה אסתר הראשון? אסתר מצפה מאחשורוש לקחת מהמן את הטבעת. כשזה לא קורה, אסתר מזמינה את המן ואחשורוש למשתה נוסף. למרות המצב הבעייתי, אסתר לא...
הרב יעקב מדן מקור:
כיצד התרחש המהפך בסיפור המגילה? מסתבר שאחשורוש התחיל לחשוש מהמן, ולכן נדדה שנת המלך. כשהמן נכנס אל אחשורוש, ואחשורוש שואל אותו כביכול בתמימות "מה לעשות...
הרב יעקב מדן מקור:
מה מתרחש במשתה השני של אסתר? מהן הסיבות הרבות שבשלן היה ראוי לתלות את המן? מהי הסיבה שהביאה את אחשורוש לתלות את המן? כיצד היסודות הקומיים של המגילה...
הרב יעקב מדן מקור:
נעסוק באגרות המלך אחשורוש. מה משמעות הרשות המלכותית ליהודים לעמוד על נפשם? מתברר שהיהודים קיבלו כאן זכויות מיוחדות, של עם אוטונומי, ובכך נסללה הדרך...
הרב יעקב מדן מקור:
בתחילת השיעור נעסוק בנושא "ובביזה לא שלחו את ידם", ובהמשך השיעור נעסוק בעניין תקנת ימי הפורים: תיאור תקנת ימי הפורים נכתב בצורה מורכבת, כנראה מפני שהיו...
הרב יעקב מדן מקור:
נמשיך לעסוק במורכבות של תקנת ימי הפורים, ובשלבים של התקנות: כיצד דאגו החכמים שלא יהיה בו איסור "בל תוסיף", וכיצד דאגו לכך שחג זה לא יהפוך ליום של הילולה...
הרב יעקב מדן מקור:
נמשיך לעסוק בתקנת ימי הפורים: נראה כי התקנה הראשונית הייתה של שני ימי חג (נשווה לחקביעת שני ימי ראש השנה בנחמיה פרק ח), ויתכן שמשמעותה היא לחגוג גם את...

עמודים