שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב יעקב מדן מקור: ;
בשיעור הקודם עסקנו בפסוק המדבר על נשים האוכלות את בשר ילדיהן. בשיעור זה נמשיך ונעסוק בחלקו השני של הפסוק, בו נטען כי מדובר בעונש על הריגת כהן ונביא בבית...
הרב יעקב מדן מקור:
פרק ג' מתאר את צרותיו האישיות של ירמיהו. מה מקומו של תיאור זה בספר קינות לאומי? בשיעור נראה כי גורלו של הנביא כגורלה של האומה. מצבו מייצג את מצב האומה....
הרב יעקב מדן מקור: ; ;
בשיעור האחרון הארכנו בהסבר דברי חז"ל כי פרק ד' במגילת איכה נאמר כהספד על מותו של יאשיהו, והצבנו את הקשיים בפשט העומדים בפני הסבר זה. בשיעור זה ננסה לבסס...
הרב יעקב מדן מקור:
בשיעור זה נמשיך לדון באגדת חז"ל על בריחתו של צדקיהו דרך מנהרה המובילה ליריחו. מהי אותה מנהרה? האם ניתן לזהותה עם המנהרה המכונה מנהרת צדקיהו, או שמא ניתן...
הרב יעקב מדן מקור:
קריאה מהירה של מגילת אסתר מגלה לנו כי מדובר בספר יוצא דופן מבין ספרי המקרא: שמו של הקב"ה אינו מוזכר; ישנה התמקדות בענייני נשים ומשתאות, ועוד. בנוסף, הרקע...
הרב יעקב מדן מקור: משך השיעור:
29 דקות
בשיעור זה ננסה לעמוד על הרקע ההיסטורי למגילה: מיהו אחשוורוש - עם איזה מלך מבית פרס הוא מזוהה? באיזו תקופה מתרחש סיפור המגילה, והאם ישנו קשר משמעותי בין...
הרב יעקב מדן מקור: ;
לאחר נאום הכפירה וההדוניזם של הנהנתן, מוצג בפנינו מענהו של החכם לגישה זו. החכם מסב את תשומת לבנו לכך שכחה המעשי של הסכלות גדול מאוד, ושבניין שנבנה בחכמה...
הרב יעקב מדן מקור:
שיעור זה מסכם את רצף השיעורים בספר קהלת. המסר המרכזי של הספר, כפי שהוא נראה מן הפרק האחרון בספר - בדברי ירא האלוהים - הוא התמודדות מחודשת עם המוות הצפוי....
הרב אמנון בזק מקור:
בשיעור ננסה להבין מהו ההבדל בין קרבן חטאת רגיל, לקרבן עולה ויורד בו התורה מתחשבת במצבו הכלכלי של החוטא וקובעת את חיובו על פיו. ננסה להבין, על פי פשוטו של...
פרופ' יונתן גרוסמן מקור:
בפתח מגילת רות ניצבת הקביעה שמגילה זו מתרחשת בימי השופטים. מהי החשיבות של קביעה זו, וכיצד מגילת רות מהווה מעבר בין ספר שופטים לספר שמואל? מדוע ירד אלימלך...

עמודים