הר גריזים והר עיבל

נמצאו 11 תוצאות חיפוש

 1. לפשרן של הברכה והקללה

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה.

 2. ברית ערבות מואב

  פרשת כי תבוא

  פרופ' יונתן גרוסמן

  מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ?

 3. הברית משני צדי הירדן

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך.

 4. מעמד הברכה והקללה

  הרב מאיר שפיגלמן

  מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד?

 5. בין הר גריזים להר עיבל

  פרופ' יואל אליצור

 6. מה הקשר בין גריזים ועיבל לגלגל ולערבה?

  ד"ר יצחק מייטליס

 7. לבחור בין ברכה לקללה

  רש"ר הירש

 8. המזבח, כתיבת התורה ומעמד הברכות בהר עיבל (א)

  הרב יצחק לוי

  בשיעור זה נעסוק במעמדות המיוחדים המתרחשים בהר עיבל. מהי מטרת מעמד הברכות והקללות בהר גריזים ובהר עיבל? מדוע נבחרו דווקא מקומות אלו? מדוע נבחר דווקא עיתוי זה?

 9. הברכה והקללה בהר גריזים ובהר עיבל

  הרב יצחק לוי

  שיעור זה עוסק בברכות והקללות שניתנו בהר גריזים ובהר עיבל. מהי משמעות חלוקת השבטים להר גריזים ולהר עיבל? בשיעור זה נבחן נקודה זו ונערוך השוואה בין מעמד זה למעמד מתן תורה בהר סיני.

 10. תקציר דברים פרק כ"ז

  צוות אתר התנ"ך

 11. ברכה וקללה על ההרים

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק