בית חלוץ הנעל

נמצאו 2 תוצאות חיפוש

  1. הקמת שם במצוות ייבום

    הרב אמנון בזק |

    הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז"ל.

  2. בעז: אם נעלו של הגואל מתאימה

    ד"ר יעל ציגלר

    מדוע הכתוב מוסיף הערה על מנהג חליצת הנעל? מהי מטרת הנעל בסיפור? האם יש לה משמעות סמלית? באיזה הקשרים אחרים לאורך התנ"ך מופיעה נעל, ומה ניתן ללמוד מכך של מקומה בסיפורנו? למי שייכת הנעל הנחלצת?