עמרם (רמי) ינאי

נמצאו 50 תוצאות חיפוש

 1. הנאום ההסטורי

  פרשת דברים

  עמרם (רמי) ינאי |

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 2. מעשי אלישע - היקפם וייחודם

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשסה | | 57 דקות

  אלישע הוא ממשיכו של אליהו. יש דמיון רב ביניהם אך גם שוני. מתוך התבוננות בהבדלים הללו שבין שני הנביאים ומתוך הבנת הרקע ההיסטורי של התקופה שבה פעל אלישע נבין את פשרם של מעשיו ואת משמעות היותו נביא דווקא באותה העת.

 3. השנה הרביעית ליהויקים - שנת מפנה בנבואות ירמיהו

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשסו | |

  הבנה עמוקה של נבואה מלווה ברקע ההיסטורי של הנבואה. בספר ירמיהו מופיעה הכותרת של שנת ארבע ליהויקים. לאחר שנת ארבע ליהויקים אנחנו שומעים נבואות קשות, שאפשרות החזרה בתשובה פחות נשמעת. מה גרם לשינוי הזה בתפיסה של ירמיהו? מדוע משנת ארבע ליהויקים צריך לקבל את הגזירה ולא לצאת נגדה?

 4. ייחודו של קורבן הפסח בעולם הקורבנות

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשסט | |

  עיון בדיני קרבן הפסח (לדורות) מלמד, שבעניינים רבים דיניו מיוחדים, וחורגים מן המקובל בתורת הקורבנות באופן כללי. במהלך השיעור נצביע על הדינים הללו, וננסה לתת משמעות לקרבן הפסח, שבעזרתה נוכל להבין את הדינים המיוחדים לקורבן זה.

 5. גלות יהויכין - משמעות האירוע והשתקפותו בנבואה

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשסט | |

  גלות יהויכין נתפסת כגלות קטנה ולא משמעותית. בשיעור נברר את משמעות האירוע בעיני הנביאים ירמיהו ויחזקאל ובין היתר נעסוק בשאלות כמו מה היחס לגולים ולנשארים? כיצד יש לנהוג מכאן והלאה? 

 6. קרבן המנחה

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשע | |

  קורבן המנחה קרב מן הצומח, ובזה הוא שונה מכל הקורבנות האחרים. אולם מעבר להבדל הזה, יש לדון, האם קורבן המנחה הוא סוג של עולה? ואולי סוג של שלמים? ואולי הוא דבר אחר? ננסה לבחון שאלה זו בשיעור, ולאורה להבין פרטים נוספים המאפיינים את קורבן המנחה.

 7. הצהרת כורש - ההיית או חלמתי חלום?

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשע | |

  שאלת האמת ההיסטורית של המקרא הינה שאלה כבדה, שניצבת בין מחקר המקרא לבין הלימוד המסורתי. ננסה לבחון סוגיה זו באמצעות עיון בסיפור הצהרת כורש – האם לפנינו מסמך היסטורי אותנטי? או שמא היסוד ההיסטורי לא קיים, ולפנינו התאמה של המציאות אל המסרים הנבואיים? ושמא נוכל לסלול דרך חדשה בעניין זה?

 8. נושאי פרשת נשא וסדרם כביטוי לייחודו של ספר במדבר

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשעא | |

  מה מקום ספר במדבר בין החומשים? אילו מצוות מופיעות בחומש זה ומדוע? השיעור יעסוק בעיון בפרשת נשא כדי לעמוד על הייחודיות של ספר במדבר לעומת שאר החומשים.

 9. על הקשר המיוחד בין הארון ובדיו

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 3 דקות

  עיון בפרשיות המשכן מגלה את הקשר המיוחד בין הארון לבדיו, זאת בהשוואה לקשר בין הבדים לבין הכלים האחרים בהם הם היו. נתוודע למספר דעות מפתיעות אודות מיקומם של בדי הארון ומספרם ונציע מספר משמעויות לקשר המיוחד הזה.

 10. הוראת מהלכו של ספר מלכים

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשעב | |

  לכאורה, ספר מלכים קשה ללימוד ולהוראה. הספר מתאר מאות שנים, שבחלקן התקיימו זו בצד זו שתי מלכויות – יהודה וישראל. במהלך השיעור נציע דרך שמקילה על הלומד לזכור את מהלך הספר, ומתוכה נגזרות משמעויות חשובות להבנתו.

 11. הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר

  עמרם (רמי) ינאי | 30 דקות

  עיון מדוקדק בפרשת המן לעומת תלונות אחרות של בני ישראל בדרך, מורה על כך שתלונת הרעב של בני ישראל אינה הבעיה האמיתית - הבעיה האמיתית היא חוסר האמונה בהשגחה רציפה של הקב`ה במדבר. לאור הבנה זו, ניתן להבין באופן טוב יותר את טיפולו של הקב`ה בתלונת העם, ואת משמעות ירידת המן לאורך שנות נדודי המדבר.

 12. פרשיית קרבנות המוספים

  פרשת פנחס

  עמרם (רמי) ינאי |

  חלקה השני של פרשת פנחס עוסק בדיני הקרבנות הקרבים במועדים השונים. במבט ראשון נראה כי מוקד הפרשה הינו דיני הקרבן, ולא ייחודו של המועד, בניגוד לפרשיית המועדות בפרשת אמור, שם המועד הוא המרכזי והקרבן הוא הנספח. בשיעור זה ננסה לראות כיצד מתחת לפני השטח ישנם רמזים הקושרים את קרבנות היום עם אופיו הייחודי של כל מועד.

   

 13. המבנה הכרונולוגי של התורה

  עמרם (רמי) ינאי

 14. כיצד יגמר סיפור המכות?

  עמרם (רמי) ינאי

 15. קרבן הפסח - מִיגּוּן ישראל

  עמרם (רמי) ינאי

 16. מבנה ומשמעות בשירת הים

  עמרם (רמי) ינאי

 17. בין עמלק ליתרו

  עמרם (רמי) ינאי

 18. טעם עליון וטעם תחתון

  עמרם (רמי) ינאי

 19. כיבוד הורים - המצווה העיקרית

  עמרם (רמי) ינאי

 20. שילוב קודש וחול בכלי המשכן

  עמרם (רמי) ינאי

 21. ציץ וציצית

  עמרם (רמי) ינאי

 22. מבוא לחומש ויקרא

  עמרם (רמי) ינאי

 23. מבוא לתורת הקרבנות

  עמרם (רמי) ינאי

 24. קרבן עולה וקרבן שלמים

  עמרם (רמי) ינאי

 25. עבודה זרה אינה טפשות

  עמרם (רמי) ינאי

 26. לא נוגע ללב

  עמרם (רמי) ינאי

 27. הדרישה למשפט ברחובות ירושלים

  עמרם (רמי) ינאי

 28. אחדות או ריבוי?

  עמרם (רמי) ינאי

 29. אפילו מים יכולים להשחית

  עמרם (רמי) ינאי

 30. סגירת השערים בשבת

  עמרם (רמי) ינאי

 31. לקבל את הגזירה

  עמרם (רמי) ינאי

 32. עצת ה' היא תקום

  עמרם (רמי) ינאי

 33. משפט וצדקה

  עמרם (רמי) ינאי

 34. בין אמת לפרשנות

  עמרם (רמי) ינאי

 35. מי ימשיך את העם?

  עמרם (רמי) ינאי

 36. גם לאחר הגזירה יש סיכוי

  עמרם (רמי) ינאי

 37. הכניעה כמפתח להישרדות

  עמרם (רמי) ינאי

 38. המדריך לגולה

  עמרם (רמי) ינאי

 39. התפקיד המתהפך של הנביא

  עמרם (רמי) ינאי

 40. הניגון של מגילת איכה

  עמרם (רמי) ינאי

 41. מהותה של טהרת המצורע

  עמרם (רמי) ינאי |

  מעיון בתהליך הטהרות המצורע, נראה כי ניתן להקביל בין שלבי הטהרותו לשלוש מצוות יחודיות: שעירי יום הכיפורים, טהרת הלויים, והקדשת הכהנים. שלושת השלבים הללו מקרבים, מטהרים ומקדישים את המצורע בחזרתו לחייו ולמקומו בקרב ישראל.

 42. ספר במדבר - ספר העם

  עמרם (רמי) ינאי |

  ספר במדבר ממשיך את ספר שמות במקביל לויקרא, ועניינו העם והמחנה. חנוכת המשכן המתוארת בו בפעם השלישית, מתמקדת בחלקו של העם במעמד; וכן המפקד וסידור השבטים - בו משתווים בני רחל ולאה -  מביאים לסידור המחנה והכנתו להליכה אל הארץ.

 43. מדרשי הלכה מול פשוטו של מקרא – בין רש"י לרמב"ן

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  פירושו של רש"י מציג לנו את פירוש התורה, כפי שהוא משתקף במדרשי ההלכה, אך הוא איננו מסביר לנו, מדוע כתבה התורה את דבריה באופן 'מטעה', שיוצר אצל הלומד מצג מוטעה של הפסוק, עד שהוא נזקק למדרש ההלכה, כדי להבין את כוונת הפסוק לאשורה (יש לציין, שלא תמיד בוחר רש"י בדעה שהתקבלה להלכה). רמב"ן, שברוב המקרים הלך גם הוא בדרכו של מדרש ההלכה, היה מוטרד מן השאלה, ובמקומות רבים הוא משתדל ליישב את פשוטו של מקרא עם מדרש ההלכה. במהלך השיעור נציג כמה דוגמאות, בהן בא לידי ביטוי הבדל זה בין רש"י לרמב"ן.

 44. גישות עקרוניות בפירושי רמב"ן לתורה ככלי עזר להוראת דבריו

  עמרם (רמי) ינאי

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 4 דקות

  בשיעור נעיין במספר פירושים של הרמב"ן ומתוך כך נלמד מתודות ללימוד פרשנותו ולהוראתה. נראה את הרגישות של הרמב"ן לאופן בו הפסוקים מנוסחים ולמצבו הנפשי של האדם. בנוסף נלמד כיצד ניתן להנגיש לתלמידים את פירוש הרמב"ן ולחבב אותו עליהם.

 45. המשכן - מרכז לעבודת ה' או מקום השכינה?

  עמרם (רמי) ינאי | 29 דקות

  פרקנו מעמיד במרכז את הקדשתם של הכהנים ושל מזבח העולה. לעומתו - בסוף הספר מקומם של המזבח והכהנים הוא שולי בתוך הקדשת כלל הכלים המשמשים למשכן. נראה כי מדובר בהתיחסויות שונות למשכן - כמרכז לעבודת ה' או כמקום השראת השכינה.

 46. איך נטהר המצורע?

  עמרם (רמי) ינאי | 29 דקות

  טהרת המצורע אינה רק מחזירה אותו למצבו הקודם, אלא מהווה עליית מדרגה והתקדשות מיוחדת. 

 47. למי קשה הדרך?

  עמרם (רמי) ינאי | 30 דקות

  חטא המתאוננים הינו החטא הפותח את פרשיות המשבר בספר במדבר, המגיעות לשיאן בחטא המרגלים. בשיעור זה נדון במשמעותו של חטא המתאוננים לאור פרשנויותיהם של רש"י ורמב"ן: האם מדובר בעלילה של בני ישראל ובתירוץ בלבד על מנת לפרוק מעליהם עול מלכות שמיים או שמא הקושי בדרך הינו אמיתי, והחטא הוא בכך שגודל השעה אמור לדחות כל קושי המתעורר בדרך? שתי גישות אלו משתקפות היטב גם בפרשיות אחרות בתנ"ך.

 48. כלל ופרט במועדי ה'

  עמרם (רמי) ינאי | 32 דקות

  סקירת הקרבנות של כל המועדים יחד מטשטשת מעט את יחודו של כל מועד. אולם בבחינה מדוקדקת יותר ניתן לעמוד על טיבו המסויים של כל מועד.

 49. הנאום ההיסטורי

  עמרם (רמי) ינאי | 29 דקות

  פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.

 50. התנאים לירושת הארץ

  עמרם (רמי) ינאי | 29 דקות

  הנאום ההסטורי של משה מלווה באמירות מוסריות ותוכחות המחזקות את הצורך בנקיון כפיים והזהרות מעבודה זרה. הסיבה היא ברורה. עם ישראל עומד לכונן ממלכת כהנים בארץ ישראל ואין היא דומה כלל לממלכות שאר העמים מבחינה מוסרית.