שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב יעקב מדן מקור:
בשיעור זה נמשיך לעסוק בגישת הנהנתן כפי שהיא מוצגת בפרק ג' בספר קהלת. נדון באישיותו של יצחק אבינו ונראה כיצד יש בה יסוד של הגישה הנ"ל, ונראה כיצד שונה עשו...
הרב יעקב מדן מקור:
עיקרו של פרק ד' עוסק בגישת העמל לחיי העולם הזה. מחד, העמל מבוסס על תחרות וקנאה בין האנשים, קנאה אשר מובילה לעמל מרובה של כל צד. בנוסף, לעתים העמל אינו...
הרב יעקב מדן מקור: ;
פרק ה' מציג את גישת ירא האלוקים לבעיות שהעלה האדם העמל בשלהי פרק ד'. כזכור, האדם העמל מעמיס על כתפיו את תיקון העולם, ובפרק זה מציג ירא האלוקים גישה...
הרב יעקב מדן מקור: ;
בסוף השיעור הקודם עסקנו בדברי ירא האלוקים, אשר רואה חשיבות בעצם עבודתו של האדם בעולם הזה, גם ללא השגת תוצאות, וזאת משום שעבודתו של האדם מצרפת אותו כשותף...
הרב יעקב מדן מקור:
פרק ז' מציג את גישתו של החכם לבעיית משמעות החיים החורזת את ספר קהלת. עיקרה של גישה זו מתמצה בעיקרון שהחכם צופה על המציאות מבחוץ, הוא אינו מנסה לשנות את...
הרב יעקב מדן מקור:
בשיעור זה נמשיך לדון בגישתו של החכם, כפי שהיא מופיעה בחלקו השני של פרק ז'. כפי שראינו, גישתו של החכם מאופיינת בהסתכלות חיצונית על הנעשה בעולם, ללא רצון...
הרב יעקב מדן מקור:
פרק ח' בספר קהלת מהווה מעין פולמוס בין דמותו של החכם ודמותו של ירא האלוהים. בראשית השיעור נדון בסוגייה שחתמה את שיעורינו הקודם, בנושא החכמה המשולה לאשה....
הרב יעקב מדן מקור:
פרק ט' מציג את נאומו האחרון של הנהנתן בספר קהלת. בנאום זה משנה הנהנתן את גישתו, והוא אינו מציג גישה דתית המצדדת בהנאה מן העולם הזה, אלא גישה של ייאוש מן...
הרב עזרא ביק מקור:
מדוע צריך הקב"ה לצוות את יעקב במפורש על הקמת המזבח, ומדוע צריכה התורה להזכיר כי שמה המקורי של בית אל הוא לוז? נדמה שהמפתח לשאלות אלו היא ההבנה שבבית אל...
הרב יעקב מדן מקור:
רבי עקיבא מכריע במשנה כי שיר השירים הוא קודש קודשים. ברם, קביעה זו אינה פשוטה לאור דמותו של שלמה המלך. בחז"ל מצאנו גישות שונות לגבי השאלה האם אהבתו של...

עמודים