קינות בנביאים

נמצאו 1 תוצאות חיפוש

  1. הקדמה למגילת איכה

    הרב יעקב מדן | 33 דקות

    חז"ל קבעו כי ירמיהו כתב את מגילת איכה. האם ניתן למצוא הקבלות בין ספר ירמיהו למגילת הקינות? בשיעור זה נתמקד בפירושו של פרק כ"ו בספר ירמיהו העוסק בכתיבת מגילת הקינות. דרך פרק זה נדון במשמעות הייחודית של כתיבת ספר קינות ולא מגילה בלבד.