שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב אמנון בזק מקור: משך השיעור:
שעה ו- 1 דקות
באופן חריג, המקרא מקדיש פרק שלם להתגלות ה' לאמו של השופט, ובכך שונה שמשון באופן מהותי מן השופטים האחרים, שנבחרו רק בשלב שבו כבר יכלו לעמוד על דעתם ולצאת...
ד"ר יעל ציגלר מקור: משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
השוואה ברורה קיימת בין הכנסת האורחים של אברהם לבין זו של לוט. אמנם, עם כל ההשוואות, הסיפור של לוט מסתיים באסון הפוגע גם במשפחת לוט, דבר המורה על כישלון...
הרב משה ליכטנשטיין מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 10 דקות
ישנם קווי דמיון רבים בין מגילת אסתר לבין ספר דניאל. בשניהם יש אנשים שגלו, שהובאו לבית המלך ושמצליחים שם. חז"ל חיברו את הספרים במפורש - התך זה דניאל. אולם...
ד"ר שמואל ויגודה מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
עמוס הנביא משתמש בנבואות על הגויים כדי להוכיח את עם ישראל על תפסיתו, בשיעור נתבונן בתקופה בה מתנבא הנביא עמוס דרך ספר מלכים, נלמד את נבואותו של עמוס,...
הרב חנוך רוזנברג מקור: ; ; משך השיעור:
שעה ו- 1 דקות
בשיעור זה נעיין במזמור ס"ט בתהילים, נבחן את המבנה הספרותי שלו המורכב משלוש פיסקאות המייצגות תהליך הדרגתי של יציאה מצרה לרווחה, ואת המצוקה המרכזית של...
הרב אורי סמט מקור: משך השיעור:
שעה ו- 2 דקות
בשיעור נעסוק בפרק ד של איכה. קינה זו מתארת את החורבן ואת הצרות שבאו עמו בביטויים קשים, עזים ומזעזעים. ננסה להבין באיזה שלב משלבי החורבן נכתבה הקינה ומה הם...
ד"ר ישי רוזנברג מקור: משך השיעור:
שעה ו- 7 דקות
מיקומם של הסיפורים והמצוות שבפרקים כו-ל מפתיע. מדוע יש הפסקה בין בציווי על מלחמת מדיין לבין המלחמה עצמה? בשיעור זה ננסה לברר את משמעות התופעה ומתוך העיון...
טפת הלפרין מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
נדגים על כל זוג מאבותנו את התיקון ביחס בין האיש לאשה שהופר בחטא גן עדן ועד כמה כל זוג מאבותנו מתקן ומחזיר עטרה ליושנה. גם בביתו של יעקב על ארבע נשותיו...
הרב יובל שרלו מקור: משך השיעור:
שעה ו- 10 דקות
כל הלומד תנ"ך מודע מאוד לעובדה שכמעט כל הנבואות הכתובות בו - לא התקיימו כפי שנכתבו. הדברים אמורים בעיקר לנבואות הנחמה, ולא רק לנבואות הרעות, שעם אי-...
ד"ר חזי כהן מקור: משך השיעור:
שעה ו- 2 דקות
ירמיהו ל"ד עוסק בטקס שחרור העבדים בימי צדקיהו. מה שמפתיע בסיפור הוא שלמרות שהעם והשרים הסכימו לשחרור, לאחר זמן הם הפרו אותו. בשיעור זה ננסה להרכיב את...

עמודים