האבות

נמצאו 5 תוצאות חיפוש

 1. גבולות בספר בראשית

  הרב שמעון קליין

  תגובת ה' להתנהגותם של אנשי דור המבול ודור הפלגה בה מעגלי חיים שלמים נידונים לפירוק ולשבירה היא למעשה אופן פעולה המתקיים לכל אורך ספר בראשית. פעולות פירוק אלו הן אלו המעמידות את אבני היסוד עליהם מושתת העולם. מבט זה מביא להבנה מעמיקה של הספר כולו כממשיך את פעולת הבריאה ומעמיד את העולם על מכונו.

 2. אחת היא יונתי

  הרב עודד מיטלמן

  המדרש מקשר את פרשת ויגש לפסוק בשיר השירים: `אחת היא יונתי תמתי`. אמנם, בעוד הפסוק עוסק ברעיה יחידה, המדרש מייחס כל חלק של הפסוק לאחד מהאבות: לאברהם, ליצחק, ליעקב, לשבטים וליוסף. מה פשר המדרש?

 3. תולדות השראת שכינה (ה) - עבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה

  הרב יצחק לוי

  חלקו הראשון של השיעור דן באופי עבודת ה' של האבות בכלל: המזבחות שבנו האבות וההבדלים שבין מזבח לקרבן ושבין מזבח ומצבה. החלק השני עוסק בעבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה: המזבחות שבנה אברהם; עבודת ה' בשלם, היא ירושלים, על ידי מלכי-צדק בתקופה זו; עבודת ה' וגילוי שכינה בברית בין הבתרים.

 4. תולדות השראת שכינה (ט) - עבודת ה' של יעקב אבינו

  הרב יצחק לוי

  "לא כאברהם שכתוב בו 'הר'... ולא כיצחק שכתוב בו 'שדה'... אלא כיעקב שקראו 'בית'" (פסחים פח ע"א). שיעור זה, השיעור האחרון על עבודת ה' בספר בראשית, ייוחד לעבודתו הייחודית של יעקב אבינו, המשקפת שלמות, בחינת "בית" – דבר המתבטא, בין השאר, בהיותו היחיד מבין האבות הזובח זבחים ומקים מצבות. יוקדש גם פרק קצר לעניינה של בית אל, "מקדש האבות", המזוהה עם אב זה באופן מיוחד.

 5. אבות ואמהות בחומש בראשית - תיקון החטא בגן עדן

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  נדגים על כל זוג מאבותנו את התיקון ביחס בין האיש לאשה שהופר בחטא גן עדן ועד כמה כל זוג מאבותנו מתקן ומחזיר עטרה ליושנה. גם בביתו של יעקב על ארבע נשותיו נחדד את הכבוד העצום שיעקב אבינו נותן לנשותיו. נשתדל להוכיח מהכתוב עצמו. נתייחס מעט לכך שהנושא לא הטריד את הפרשנים בתקופות הקודמות .