הכרובים

נמצאו 28 תוצאות חיפוש

 1. יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל

  הרב אמנון בזק

  כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם.

 2. סדר כלי המשכן ומשמעותו

  פרופ' יונתן גרוסמן

  האם יש משמעות לסדר הופעת כלי המשכן? מדוע המנורה לא נזכרת במקומה המתאים? למה מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים כחלק מכלי המשכן? מה כל אלו מסמלים?

 3. הכפורת

  הרב עזרא ביק

  הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו.

 4. בין המשכן למקדש

  הרב אמנון בזק

  מה בין המשכן למקדש, שייבנה בתקופה מאוחרת יותר, בימי שלמה? האם ההבדל מצטמצם לשוני המבני החיצוני שבין המשכן הארעי לבין בית המקדש הקבוע, ולמעשה המקדש הוא המשכו הטבעי של המשכן? או שמא אלו שני מבנים שונים בעלי תפקידים שונים?

 5. ארון וכרובים

  הרב יהודה ראק

  פרשיית הארון והכרובים מלאה בסתירות וכפילויות. כפי שנראה, שורש התופעה הוא כפילות יסודית באופי המשכן והשכינה, הבאה לידי בטוי בכרובים: האם פניהם אל הכפורת או פניהם איש אל אחיו? מה מקום השכינה עליה שומרים הכרובים?

 6. משכן העדות ובית הבחירה - לבירורו של ניגוד

  פרופ' דוד הנשקה

  המאמר מנתח את ההבדלים שבין משכן העדות לבין בית הבחירה. המשכן נועד להתוועדות, ואילו המקדש הוא מקום שכינה קבוע. מתוך כך נגזרים הבדלים בין המשכן למקדש בנושאים שונים, כגון: הארון, הכפורת והכרובים, הכניסה אל הקודש, דרישת הטהרה מן העם, ועוד. במהלך הדיון מתבארים מקראות רבים וכן קווים רעיוניים המשתקפים בהלכה.

 7. עיונים בלקסיקון כינויי המקדש ותחומו בתורה ובנבואה

  הרב אביה הכהן

  במאמר זה נעמוד על דרכה המיוחדת של התורה בהתייחסותה למקדש. התורה איננה דנה במפורש במהות המקדש וקדושתו. עמדתהּ מובעת בלשונהּ הצרופה והמזוככת. נעקוב אחר הכינויים בהם מכנה התורה את המקדש והמשכן, את תפקידי הכהנים והלווים, ואת הארון, תוך השוואה לדברי הנביאים בנושאים אלה, ונראה כי בעזרתם מבהירה התורה את מעמדם הרוחני הנכון

 8. בניין בית המקדש

  הרב יעקב מדן | 54 דקות

  בשיעור נעסוק בבניין בית המקדש הראשון בימי שלמה. נדון בציון הזמן שבו נבנה (מל"א ו, א) ובחשיבותו לכרונולוגיה המקראית, נעיין בתיאור המקדש כפי שמובא בפסוקים תוך ניסיון להבין את הפרטים השונים ולסיום נעמיק בעניין הכרובים שבנה שלמה, ההבדל בינם לבין כרובי המשכן ובמשמעות שעומדת מאחורי עשייתם דווקא באופן שנעשו. (בשיעור נקרא פסוקים מספר מלכים א פרק ו. השיעור מתאים גם לדברי הימים ב פרק ג בו מתוארת שוב בניית בית המקדש)

 9. בניין הבית

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 10. האש מבין הכרובים

  אביעד שלמה מוריה

 11. מעדיף להיות שפחה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 12. גחלי אש על העיר

  הרב דוד סבתו

 13. הכרובים נושאי השכינה

  הרב אמנון בזק

 14. היחס בן הארון והמנורה

  הרב איתמר אלדר | שעה ו- 9 דקות

  מה תפקיד הארון? ומה תפקיד הכפורת? מי משרת את מי? מדוע פעמים מתואר הארון כארון עצי שיטים ופעמים כארון ה' ? וכן, מדוע המנורה מתוארת מקשה אחת זהב ומאידך נר תמיד בלבד? איזו משמעות יש לפער בין התיאורים?

 15. שיר השירים - קודש הקודשים?

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשעז | |

  בנוסף להיות הארון כיסא ה', הוא ככל הנראה מסמל גם מיטה. החבאת המלך יואש בחדר המיטות מתפרש כהימצאות בקודש הקודשים. הכרובים עם עלייתם של עם ישראל לרגל מחובקים והם מבטאים חיבת זכר ונקבה. הדימויים על שכינה ביניהם ואש אוכלתן שנאמרו על חתן וכלה לקוחים מקודש הקודשים שהוא החדר האינטימי בו מתרחש המפגש הקרוב ביותר בין כנסת ישראל לקב"ה.

 16. ממתי 'צעצוע' הוא 'משחק'?

  צוות אתר התנ"ך

 17. אל מי פונים הכרובים?

  הרב אמנון בזק

 18. הדום רגליו

  ד''ר גליה פולק

 19. תפקידי המקדש (ג) - הקשר בין עבודת האדם והשראת השכינה בעבודת המקדש

  הרב יצחק לוי

  בשיעור השלישי נבחן מספר היבטים של צירוף ושילוב שתי הבחינות - עבודת האדם והשראת השכינה - בכמה מעבודות המקדש, ואת המשמעות הכוללת של הקשר ביניהן, לאור העיקרון המנחה כי במקדש מתגלה השכינה בגלל מעשי האדם ובעקבותיהם.

 20. תפקידי המקדש (ד) - מקום מלכות ומקום חיבת הקב`ה לכנסת ישראל

  הרב יצחק לוי

  השיעור הרביעי דן במהות המקדש כמקום המבטא את מלכות ה' בעולם מצד אחד, ואת החיבה הגדולה בינו ובין כנסת ישראל מצד שני, ועומד על המשמעות של צירוף שתי הבחינות הללו בכרובים ובמקדש בכלל.

 21. כרובי הזהב של שלמה

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  שלמה מוסיף כרובים גדולים מזהב שסוככים בכנפיהם על כל קודש הקודשים. כיצד עשה זאת שלמה והלוא יש כאן איסור תורה? תמוה אף יותר שהנביא מעיד שעשה זאת על פי ה'.

 22. מתן על הפרק - מלכים א ה-ו

  צוות מתן

  בפרקים אלה מתגלים היבטים נוספים של חכמה שלמה. בשלב ראשון משמשות חכמות המשפט, הממשל, הטבע ומדיניות החוץ (פרקים ג-ה) לביסוס המדינה והצלחתה. בהמשך מתועלת ההצלחה כולה לשם בניין המקדש, הנבנה בתקופת שיא השגשוג והפריחה של ממלכת ישראל. החכמה האלהית שנתנה לשלמה מיד ה' בגבעון, משמשת לבסוף להקמת המקדש לשם ה'. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא המשמעות הרוחנית של בניין בית המקדש בתולדות עם ישראל.  

 23. פנים אל פנים

  אסף וצופיה זילברפלד

  הדיבור האלוקי יוצא מבין הכרובים, ומבטא את איתנות הקשר של ה’ עם ישראל. כדוגמת הכרובים שהתפצלו מתוך אחדותם בכפורת, גם הקשר של איש ואישה התחיל בבריאת העולם בגוף אחד ובתהליך הנסירה נפרדו, והפכו להיות אחד מול השני. כיצד יוכלו לשוב ולדבוק זה בזו?

 24. לאן נעלם השור?

  הרב דוד מנחם

 25. הכרובים וחטא העגל

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 26. למה דווקא זהב?

  לפרשת תרומה

  ד"ר תרצה גרוס

  בפרשת תרומה נקרא עם ישראל להתנדב ולתרום להקמת המשכן. בין שלל התרומות מוזכר גם הזהב. מהן תכונותיו המיוחדות של הזהב שבשלן שימש כמרכיב משמעותי במשכן ובכליו?

 27. משמעותו של מעשה המרכבה

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 5 דקות

  מעשה המרכבה המלווה את ספר יחזקאל מתחילתו לסופו מרתיע את לומדי הפשט. בשיעור נעסוק בהבנת משמעות המרכבה על דרך הפשט, ונראה כיצד כרוך סודה של המרכבה בכמה נבואות מרכזיות בתנ"ך כולו. השיעור יועבר במיוחד לרגל יציאת ספרו החדש של הרב אמנון בזק: "יחזקאל - הנביא שהיה בן אדם".

 28. משכן-מקדש: מה שונה? מה חדש?

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  על פניו, ישנו דמיון רב בין משכן למקדש במבנה, בכלים ובעבודות המתבצעות בהם. בנוסף המקור לציווי בתורה לבניין המקדש הוא בציווי לבנות משכן. יחד עם זאת, ישנם הרבה שינויים וחידושים במקדש שלמה. לאחר בחינת הדמיון והחידושים בין משכן ומקדש, ננסה להבין מה המשמעות הרוחנית של המקדש בשונה מן המשכן.