נבואה

נמצאו 36 תוצאות חיפוש

 1. חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה

  ד"ר טובה גנזל

  האם תופס העם מקום בחזון המקדש ביחזקאל ומדוע? מה מקומם של הגויים במקדש זה? מה יהיה תפקיד הלויים ותפקיד הכהנים במקדש העתידי? כיצד תראה ההנהגה העתידית של העם - האם יהיה מלך? האם יהיו נביאים?

 2. נביאי השקר

  הרבנית שרון רימון

  בפרשת ראה, מתואר נביא אשר אומר לעם לעבוד עבודה זרה, והתורה מכנה אדם זה "נביא", ולא "נביא שקר". מדוע? נעיין בכמה מקורות העוסקים בנבואה, ונראה שמושג הנבואה אינו ברור באופן חד משמעי. הנביא הוא בעל כושר דיבור מיוחד, ובעל כוחות רוחניים המאפשרים לו קרבת אלוקים, ואף לדעת את דבר ה'. כמו כן, ברור שיש דרגות שונות של נבואה.

 3. תגובה - בין שופטים לשמואל

  תגובות והערות

  הרב יעקב מדן

  הרב מדן עונה על טענות הרב רוזן לגבי ההבדלים בין ספר שופטים לספר שמואל. הדיון יעסוק בהבדל בין הספרים בנושא המלחמות, מקומו ומידת מרכזיותו של המשכן, אופי ההנהגה, ומעמד הנבואה

 4. יחזקאל - נביא המלווה את הגולה

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 9 דקות

  פעילותם של הנביאים כולם באה לרומם את עם ישראל. שונים הדרך ויעדי הפעילות אצל כל נביא, והם נגזרת של זמנו ומקומו של הנביא. יחזקאל, שגלה בגלות יהויכין, מלווה גלות זו בדרך ייחודית והיא מבהירה את כלל נושאי ספר יחזקאל ומבנהו.

 5. עקידת יצחק כסיפור מכונן באמונה בת זמננו

  הרב יהודה גלעד

  תאריך פרסום: תשע | |

  ישנן לכאורה שתי פסגות שונות בפסוקים סמוכים. האם הפסגה היא המוכנות לעקידה או שמא אי-קיום העקידה? מה המסר העיקרי של סיפור העקידה? כיצד ניתן ליישב בין הציווי לשחוט ע"י הקב"ה והציווי לא לשחוט ע"י מלאך ה'? השיעור יעסוק במענה על שאלות אלה דרך גישת הרמב"ם בנבואה.

 6. ישעיה פרק א' - הפטרת שבת חזון

  הרב אוריאל עיטם

  תאריך פרסום: תשעא | |

  מה באה הנבואה לבשר לנו? ע"י לימוד הנבואה הפותחת את ספר ישעיהו ננסה למצוא את המסר אותו רוצה הנביא ללמדנו .

 7. סוד הקיקיון ומשמעות ספר יונה

  ד"ר צבי שמעון

  תאריך פרסום: תשעב | |

  במהלך השיעור נציע תובנות חדשות לסיום ספר יונה – משל הקיקיון – ועל ידי כך נבין את המסר ואת סיבת כתיבתו של ספר יונה. נסקור את ההצעות השונות שהוצעו למשמעות הספר, נציג שאלות שהועלו בנוגע לסיומת של הספר בפרשנות הקלאסית ובפרשנות המודרנית, ונציע פתרון חדש התורם להבנת מגמת הספר כולו.

 8. האם יש קשר בין חמש המגילות?

  הרב יגאל אריאל

  תאריך פרסום: תשעג | |

  השיעור יעסוק במסגרת של חמש המגילות, במקומן ב'כתובים' ומשמעותו. האם אפשר לאפיין מסר אחד? האם ניתן למצוא קשרים בין המגילות? נשווה בין צמדי מגילות, ונעמוד על הקשר בין קינה לנחמה במגילת איכה.

 9. לשאלת אחדותו של ספר ישעיהו

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעג | | 57 דקות

  זה כמה דורות שאלה זו מסעירה את לומדי התנ"ך. בשיעור נעסוק בנקודות המרכזיות שבעקבותיהן הועלתה השאלה, נסקור בקצרה את תולדות הפולמוס בנושא, ונבחן האם מנקודת מבט דתית הרעיון שספר ישעיהו מורכב מנבואות של יותר מנביא אחד נחשב כלגיטימי. נראה שהעימות המרכזי עם ביקורת המקרא איננו כמה אנשים כתבו את הספר אלא האם מאמינים בנבואה. המחלוקת היא לא על הנתונים אלא על פרשנותם, מתוך אמונה או מתוך כפירה.

 10. מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה (טז)

  "דְּבַר ה'" ובין אחאב לשאול– עיון מסכם

  הרב אלחנן סמט

  'דבר ה'' משמש כצירוף מנחה בסיפור, כשהמאבק לאורך הסיפור הוא על השאלה מיהו נביא האמת שבאמצעותו נשלח דבר ה' ומהו דבר ה' הזה. אחאב נדרש להכריע בדילמה זו. בהמשך המאמר נערוך השוואה בין שני המלכים, אחאב ושאול, השוואה המלמדת על טיבה של המלוכה ועל הסכנות הכרוכות בה. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

 11. משא מצרים

  פרופ' יהודה אליצור

  משא מצרים בישעיהו מחולק לשני חלקים. עיון בשני החלקים של הנבואה על מצרים מגלה  את היחס בין שני החלקים האלו: מה בין ההווה לעתיד? כיצד כותבים מסה נבואית דרך ההווה עם הסתכלות על העתיד? ואיך כל זה מלמד אותנו על הנבואה כמבטאת את ההשגחה הא-לוהית?

  המאמר נערך ע"י צוות אתר "דעת", מתוך עיונים בספר ישעיהו (דברי חוג העיון בתנ"ך בבית נשיא המדינה) ב', תש"ם

 12. מבוא לספר ישעיהו חלק א - מבט אנושי ומבט אלוקי

  הרצי"ה קוק

  תאריך פרסום: תשעו |

  כיצד יתכן ששמו של כורש מופיע בנבואות ישעיהו, שנאמרו שנים רבות לפני הופעתו? שאלה זו הביאה את חוקרי המקרא למסקנה מוטעית שספר ישעיהו נכתב מאוחר יותר. השכל האנושי סובר שלא יתכן לדעת פרטי-פרטים מראש. אולם, הנבואה נובעת מהקב"ה, וידיעת הקב"ה שונה לגמרי מהידיעה האנושית, והיא כוללת את הכללים ואת הפרטים כולם אף לעתיד לבא. 

 13. מה בין קוסם לנביא?

  דוד נתיב

 14. נביאי שקר

  הרבנית שרון רימון

 15. תמימות בעבודת ה'

  הרב יוסף צבי רימון

 16. נבואה מול גילוי עתידות

  דוד נתיב

 17. התרבות הנביאים בימי אליהו

  אלשיך

 18. מה לישעיהו ולכורש?

  הרצי"ה קוק

 19. מבוא לספר ישעיהו חלק ב - מדרגות של כתבי הקודש

  הרצי"ה קוק

  תאריך פרסום: תשעו |

  מה קודם למה? הדיבור או הכתב? מה קדוש יותר ומה פחות? במאמר זה נעסוק בהבחנה בין נבואת הדיבור לבין נבואה שבכתב, מעלת הדיבור למעלת הכתב, ובכך נבין את מדרגות כתבי הקודש. כמו כן, נבין שריבוי הסגנונות בנבואת ישעיהו איננו משקף כותבים שונים, אלא משקף מצבים שונים ומגוונים אליהם התייחס ישעיהו בדבריו. 

 20. מבוא לספר ישעיהו חלק ג - גרעין שבא לידי ביטוי בדורות שונים

  הרצי"ה קוק

  תאריך פרסום: תשעו |

  כיצד ניתן לחזות נבואה לפרטי פרטים במרחק של מאות שנים?  מהי בכלל נבואה לדורות ? והאם נבואה היא מן השמיים?  במאמר זה ננסה להבחין בין התפיסה האנושית המוגבלת את התכלית ומקור הנבואה, אל מול התכנון האלוקי שמסתתר מאחוריה. לבסוף נשאל האם יש סגנונות שונים בנבואה? האם יכול להיות שנביא אחד יתנבא לתקופות שונות?

 21. נבואות לדורות כבבואה למציאות ההיסטורית

  פרופ' אברהם גרוסמן

  תאריך פרסום: תש"ס |

  מהם יסודות הנבואה? ואיך אפשר לקרוא נכון את ספרי נביאים? מה ראה הקב"ה לשים דווקא בפי ישעיהו את החזונות הללו על אחרית הימים?  במאמר זה נבחן את היחס בין התקופה בא חי הנביא לבין נבואות אותן הוא מנבא, ואת השפעתן לדורות. כמו כן, נראה כיצד מפלתו של סנחריב, ע"פ המחקר, משתלבת בהתאמה עם נבואות ישעיהו. 

 22. נבואה ללא דאגה

  אלשיך

 23. עליית הדורות

  הרב אורי שרקי

 24. שפע רוחני

  הרב דוד סבתו

 25. גם ענישה היא ביטוי לקשר

  הרב משה ליכטנשטיין

 26. שיר ה' - רק בציון

  מלבי"ם

 27. דרגות שונות בנבואה

  דוד נתיב

 28. אין קיצורי דרך

  ד"ר חיותה דויטש

 29. הגיל לא קובע

  פרופ' אביעד הכהן

 30. שינויים בטבע והתעוררות רוחנית

  פרופ' מירון ח' איזקסון

 31. מהי נבואה?

  הרב יובל שרלו | 31 דקות

  ישנה מחלוקת גדולה בשאלה האם נבואה היא תכונה נרכשת או תכונה מואצלת? האם היא דורשת הכנה או שהאדם נבחר מלמעלה? יסודות המחלוקת נעוצים בפרקנו.

 32. הנביא עמוס - מדוע לא נקלט המסר שלו על צדק חברתי?

  הרב יובל שרלו | 56 דקות

  אם היינו חיים בממלכת ישראל בימי ירבעם השני, האם היינו נשמעים לנביא עמוס? בשיעור זה נראה כי רוב הסיכויים שהתשובה לשאלה זו היא- לא. נביא שקורא לשינוי דרכי החיים מבצע משימה קשה, נביא שקורא לכך כשהמציאות נגדו, כשהנבואות הקדומות נגדו וכשמוסד הנבואה 'מפספס' כבר כמה דורות, מבצע משימה קשה הרבה יותר.

 33. מעמד הר סיני - הפחד של עם ישראל והשלכותיו

  הרב איתמר אלדר | שעה ו- 5 דקות

  בעיצומו של מעמד הר סיני, ניגשים בני ישראל אל משה ומבקשים ממנו שהוא ידבר איתם ולא הקב"ה, ומשה נענה להם. ממה פחדו בני ישראל ומה ההשלכות של פחד זה? השוואה בין התיאור של הסיפור במקורו בספר שמות ובין התיאורים בנאום משה בספר דברים מגלה לנו את ההשלכות הדרמטיות של בקשה לא פשוטה זו על הקשר שלנו עם הקב"ה ועם התורה.

 34. נבואה והתגלות בספר בראשית

  ד"ר יושי פרג'ון

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  ספר בראשית מציג בפנינו תמונה יוצאת דופן של תופעת הנבואה. מצד אחד, ה' מרבה להתגלות לבני אדם. מאידך, יש משהו מפתיע בזהותם של נמעני ההתגלות, שכן לצד דמויות כמו נח ואברהם, ניצבים גם קין, אבימלך ולבן. גם תפקידם של נביאי בראשית מעט מפתיע, שכן לא מסופר על אף נביא הפועל כשליח ה' ועושה מופתים בשמו, כפי שאנו רגילים מספרי המקרא האחרים. בשיעור זה נלמד כמה מסיפורי ההתגלות בספר בראשית, ובאמצעותם נתחקה אחרי אופייה המיוחד של הנבואה הבראשיתית ואחרי מקומה ומשמעותה בתולדות הנבואה.

 35. שחרור העבדים ושחרור לאומי בספר ירמיהו

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 2 דקות

  ירמיהו ל"ד עוסק בטקס שחרור העבדים בימי צדקיהו. מה שמפתיע בסיפור הוא שלמרות שהעם והשרים הסכימו לשחרור, לאחר זמן הם הפרו אותו. בשיעור זה ננסה להרכיב את הפאזל ולהבין את האירוע, ולאחר מכן ננסה להבין את המשמעות הרוחנית והמוסרית של האירוע.

 36. האם נבואות חייבות להתגשם?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 10 דקות

  כל הלומד תנ"ך מודע מאוד לעובדה שכמעט כל הנבואות הכתובות בו - לא התקיימו כפי שנכתבו. הדברים אמורים בעיקר לנבואות הנחמה, ולא רק לנבואות הרעות, שעם אי-התגשמותן מתמודד הרמב"ם. מטרת השיעור אפוא היא לדון ביחס בין נבואה להתגשמותה, ומה הדבר אומר ביחס לראיית תקופתנו כ"ראשית צמיחת גאולתנו".