ד"ר שמואל ויגודה

נמצאו 14 תוצאות חיפוש

 1. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשסט | |

  מהו היחס של התנ"ך לגויים? מהו ההבדל בין עם ישראל לעמים? האם ישנו חזון אוניברסלי, לפיו יש מקום משמעותי לגויים לצד עם ישראל, או שיש יחס מיוחד לעם ישראל? נבחן נושא זה תוך עיון בתורה, בתפילת שלמה (במלכים א ח' ובדברי הימים ב ו') בחנוכת המקדש, ובדברי עמוס, הושע וישעיהו, ונראה שלוש גישות שונות.

 2. תוכני סוף הנבואה (מלאכי)

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ספר מלאכי הוא האחרון שבספרי הנבואה. הוא חותם תקופה ארוכה מאוד שמייחדת את עיקר התנ"ך. מלאכי מודע שהוא חותם תקופה, ולכן יש למצוא בו משמעות לא רק לימיו, אלא ביתר שאת גם לאחר תום הנבואה כהכנה למערכת יחסים חדשה עם הקב"ה.

 3. השיח בין איוב לרעים - ויכוח על משמעות במציאות נטולת משמעות

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 3 דקות

  בשיעור נעסוק בשיח שבין איוב לרעיו, אליפז בלדד וצופר. הרעים, המייצגים עמדה דתית קלאסית, טוענים במהלך שלושה סבבים של טיעונים שלא יתכן שיהיה עונש בלא חטא ולא יתכן שאלוהים לא ייצג צדק מוחלט. איוב מוכן להישפט אולם הוא מבקש מה' להודיעו מה חטאו ומה פשעו. על יסוד הגמרא בבבא בתרא הדנה בספר איוב, ננסה להציג את הספר כביטוי של מציאות אנושית מוכרת, דהיינו של מציאות נטולת משמעות, ואת השיח בין איוב לבין הרעים כנסיונות שונים לשוות משמעות במציאות נטולת משמעות עד לדבריו של הקב"ה מפרק לח' ואילך המבקרים את הרעים ומאתגרים את איוב.     

 4. חטא העגל - חטא שאירע בעבר או חטא מתמשך?

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  בשיעור נדבר על חטא העגל. נרד לנקודה השורשית של החטא שבה גם אנו, כבני אדם, עלולים ליפול כל הזמן. נעיין בדברי הפרשנים, מה קרה בחטא העגל? מה הייתה הנקודה הבעייתית בחטא זה? לאחר מכן, ננסה להציע קריאה אחרת לפסוקים וממנה נעבור לדבר על סוגית ה"אמת", האם יש וודאות בעולם? האם אפשר לאחוז ב'אמת' או לתפוס אותה? 

 5. 'וקרא בו כל ימי חייו' - מי הכותבים והקוראים במקרא?

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  יש בתורה לא מעט ציווים ותיאורים על כתיבה ואין כמעט התייחסות לקריאה. למשל, התורה מצווה לכתוב את דברי התורה על האבנים בהר עיבל אך אין שום ציווי לקרוא את מה שנכתב. יש כנראה ערך לכתיבה שאיננו קשור לקריאה. מה המשמעות של אותה כתיבה? למה התורה לא מצווה לקרוא? 

 6. עמלק - בין 'תמחה' ל'לא תשכח'

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 4 דקות

  מדוע קיבל דוקא עמלק, מכל שאר האמות, יחס כה ייחודי של מלחמה נצחית וציווי מחיה?
  המלחמה בעמלק אינה מלחמה בעם ובשושלת מסוימת, אלא במהות וברעיון. עם ישראל נמצא במלחמה תמידית לשמור עצמו מקבלת המציאות כפי שהיא בעיני עמלק. עליו לזכור את הסכנה העומדת לפתחו, תוך שהוא נלחם בה מלחמת חרמה.

 7. 'כתנות עור וילבישם' - הבגד ומשמעותו במקרא

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 11 דקות

  בשיעור נעיין בפרשיית גן עדן, בפרשיות נוספות בספר בראשית  ובפרשיית בגדי כהונה. נראה שהבגד מבטא מחד את חוסר היכולת של האדם להשיג הכול, להפוך את השני לחלק ממנו ומאידך את יכולתו לשים עליו דברים החיצוניים לו וכך להתפתח ולגדול לממדים חדשים.

 8. 'כי שבעתיים יוקם', 'עין תחת עין' - על יחס המקרא לאלימות

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  החל מתחילת ספר בראשית התורה מתארת מציאות אלימה: קין הורג את הבל, וגורר בעקבותיו שורה של תגובות אלימות; בפרשת נח כל היקום נמחק במבול; וכך במספר אירועים מרכזיים לאורך ספר בראשית. גם ספר שמות ממשיך בתיאור אירועים אלימים: טביעת המצרים בים סוף, וזמן קצר אחר כך הרג כשלושת אלפי איש בעקבות חטא העגל. בפרשת משפטים מופיע לראשונה העיקרון של "עין תחת עין" עליו חוזרת התורה בספר ויקרא. ואילו בספר במדבר דומה שקצב האירועים האלימים רק הולך ומתעצם.

  מה פשר האלימות הזאת? מה מבקשת התורה להורות לנו בכך? על שאלות אלו ננסה להשיב תוך עיון בכתובים והשוואה עם מקורות נוספים.

 9. '... וידעת את ה' ' - על אתגר ידיעת ה' ומימושו

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 7 דקות

  הנביא הושע קובע: "וארשתיך לי באמונה - וידעת את ה'" האמנם ניתן לדעת את ה'? ואם כן מה הפסוקים המורים על כך במישרין או בעקיפין מלמדים על כך? ננסה להשיב על שאלות אלו תוך עיון מדוקדק בפסוקים אלו, וכן במקורות נוספים (בחז"ל בעולם הקבלה ובזה של ההגות היהודית) המציגים עמדות שונות (ולא אחת מנוגדות!) לגבי עצם האפשרות לדעת את ה', ונבקש להצביע על הבנות שונות של האתגר הזה שדומה וחותר לגבול האינסוף.

 10. השמש, הירח וקרבן חטאת של ראש חודש - פרשנות פילוסופית כפשט

  על תפקיד האדם בתיקון העולם

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 11 דקות

  חז"ל בגמרא קושרים בין התעטות הירח הנלמדת, לשיטתם, מתיאור בריאת המאורות, ובין הגדרת קרבן חטאת של ראש חודש כקרבן "לחטאת לה' ". בשיעור נלמד את פרשנותו של לוינס לדברי חז"ל, ונברר את המסר העולה מדבריהם, לדעתו, העוסק בתפקידו של האדם בתהליך תיקון העולם.

 11. מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  בתלמוד הירושלמי מופיעה אמרה מפתיעה- "כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים ליבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר". מדוע דווקא מגילת אסתר שמתרחשת בגלות ומסתיימת אמנם בהצלה גדולה ובפורקן מן האיום הקיומי, אך ללא שיבה לארץ ישראל, היא המגילה היחידה שלא עתידה ליבטל לעתיד לבוא? בשיעור נלמד על אחדים מן התכנים שבמגילה זו שהופכים אותה לנצחית.

   

  Dedicated by Abby and Alan Wiener in memory of our beloved parents, Rabbi Irving and Mrs. Shirley Levy ז"ל

 12. על עצים ואבנים בפרשת בראשית

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשפא | | 49 דקות

  בפרקי הבריאה בפרשת בראשית אנו מוצאים כי יש קשר חזק ומהותי בין האדם לבין עולם הצומח. ננסה להעמיק בטיב אותו קשר ולגלות את תפקידו של האדם בעולם הטבע. בעזרת גדולי הפילוסופיה ננסה לענות על השאלות הגדולות של הבריאה. מדוע אלוקים נטע גן בעדן מקדם? מה עושה בו עץ החיים? ומה משמעות החטא הקדמון?

 13. קהלת - אדם מחפש משמעות

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  אחד הספרים הנועזים ביותר בתנ"ך הוא ספר קהלת. בשיעור ננסה להתחקות אחרי שאלת המשמעות ששוזרת את הספר, תוך השוואה עם תשובות אחרות לשאלה זו שהוצעו על ידי הוגי דעות ופילוסופים בני ברית ושאינם בני ברית לאורך ההיסטוריה.

 14. בין עמוס לרות

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  עמוס הנביא משתמש בנבואות על הגויים כדי להוכיח את עם ישראל על תפסיתו, בשיעור נתבונן בתקופה בה מתנבא הנביא עמוס דרך ספר מלכים, נלמד את נבואותו של עמוס, ונסיים עם התבוננות קצרה במגילת רות ובמסרים שלה.