נהנתנות

נמצאו 8 תוצאות חיפוש

 1. הפטרת שמות - עבודה זרה והדוניזם

  הרב משה ליכטנשטיין

  חלקה הראשון של הנבואה עוסק בחטא העבודה הזרה של ישראל, ואילו חלקה השני טוען כי החטא החמור יותר הוא ההדוניזם.

 2. הפטרת וישב - על מכרם בכסף צדיק

  הרב משה ליכטנשטיין

  קיימים שני גורמים לפנייה לעבודה זרה - חיפוש רוחני ושקיעה בתענוגות. עמוס מוכיח את ישראל על ההדוניזם, ומבין כי פגם ביחסים שבין האדם לחברו הוא בעצם פגם ביחסים שבין האדם למקום.

 3. לא על העוצמה הצבאית לבדה

  פרופ' אריה אלדד

 4. אידיאל הנהנתנות

  הרב אוהד פלדמר

 5. תהנו מהחיים!

  ניתוק הקשר בין חכמה להצלחה

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעו | | 52 דקות

  בפסוקים אלה יוצא קהלת נגד תפיסה רווחת לפיה יש התאמה בין מעשי האדם לגורלו. הוא קורא לאדם לשמוח ליהנות בחייו במקום להקשיב לאזהרות החכמים, ומסביר מדוע אין לחכמה יתרון ממשי על הסכלות.

   

   

   

 6. נהנתנות שמובילה לשחיתות

  הרב משה ליכטנשטיין

 7. דתן ואבירם - קווים לדמותם

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 3 דקות

  חז"ל מעמיסים על דתן ואבירם חטאים רבים, והופכים אותם לדמויות רעות, שנמצאות לכל אורך מסעם של עם ישראל. מה מוביל את דתן ואבירם למקום כזה? נהנתנות? רצון להנהגה? עיון בפסוקים מגלה לנו שהנקודה המרכזית היא חוסר היכולת שלהם לעמוד באתגרים ובמשברים, מה שגורם להם לפנות מול משה פעם אחר פעם. 

 8. ”ותקרא אסתר להתך“ - התמודדות עם הגלות במגילת אסתר ובספר דניאל

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 10 דקות

  ישנם קווי דמיון רבים בין מגילת אסתר לבין ספר דניאל. בשניהם יש אנשים שגלו, שהובאו לבית המלך ושמצליחים שם. חז"ל חיברו את הספרים במפורש - התך זה דניאל. אולם הדמיון מגלה את הפערים הרבים, שנובעים מהתמודדות שונה. מגילת אסתר מנסה לבסס את החיים היהודיים בתוך הגלות, בתוך ממלכה נהנתנית שסכנת ההיטמעות בה גדולה. דניאל לעומת זאת עוסק בשאלת חילול ה' וקידוש ה', בשאלה מיהו מלך העולם, ובשאלת החזרה מהגלות לארץ ישראל.