מלחמת מדין במדבר

נמצאו 26 תוצאות חיפוש

 1. נבואתו הרבעית של בלעם

  ד"ר ראובן גפני

  הנבואה הרביעית של בלעם מעלה מספר שאלות: היא שונה מאוד מקודמותיה, אף אחד לא אמר לבלעם להגיד אותה, לא ברור מה היא העצה שבלעם נתן בה לבלק, ועוד. מה פשרה של נבואה זו?

 2. החניכה

  פרשת מטות

  הרב יאיר קאהן

  השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד.

 3. מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות?

  פרופ' יונתן גרוסמן

  בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין.

 4. פרשת פנחס

  הרב מנחם ליבטאג

  הרצף בין חטאם של בני ישראל בערבות מואב לבין מלחמת מדין נקטע בכמה עניינים שאינם קשורים למלחמת מדין. מדוע סודרו כך האירועים במקרא? המאמר עונה על שאלה זו בהתבסס על כך שזהו החטא האחרון של בני ישראל במדבר, ומי ששרד עד כה - יהיה מבאי הארץ.

 5. סיפור החטא בבעל פעור בחתימת פרשת בלק ובלעם

  הרב אלחנן סמט

  מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה.

 6. המפקד השני

  הרב יאיר קאהן

  בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" לבין המשך הפסוק).הקושי מתעצם לאור הקשר הפסוק, שלכאורה סוטה מנושא הפרשייה - מלחמת מדיין - ועובר לדון במפקד החדש של בני ישראל, בפרשת בנות צלפחד, במינוי יהושע ובפרשיות הלכתיות שונות. מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין?

 7. משה ומדין

  הרב עזרא ביק

  באמצע ההכנות לקראת הכניסה אל הארץ, מופיע סיפור מלחמת מדין, שהמקום ההגיוני לספר אותו הוא מיד לאחר מקרה בעל פעור, בסוף פרשת בלק. בשיעור ננסה להבין מהי המשמעות של פרשיה זו בהקשר בו היא נמצאת, ומהי חשיבותה לגבי מילוי שליחותו של משה. .

 8. 'הבטה לאחור' בסיפורים שבמקרא

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 10 דקות

  'הבטה לאחור' היא סטייה מן הזמן שבו מתרחש הסיפור, אל אירועים שקדמו לזמן זה. סטייה זו, יש שהיא נעשית על ידי הכתוב עצמו, ויש שהיא נעשית בדיבורו או במחשבתו של אחד המשתתפים בעלילת הסיפור. מהו תפקידה של ה'הבטה לאחור' בסיפור המקראי, ומהו ההבדל בין שני סוגי ה'הבטה לאחור' הללו?

 9. מלחמת מדיין ושללה

  הרב ד"ר יואל בן נון

  האם התורה תומכת או מתנגדת ללקיחת שלל מלחמה? הנורמה הבסיסית - זו המעוגנת בחוק - מאפשרת לקיחת שלל, ובלבד שהוא יתחלק בין היוצאים למלחמה לבין היושבים על הכלים. הנורמה הגבוהה יותר, זו המיוחדת לאנשי מעלה ולמלחמות מיוחדות, מתנגדת ללקיחת שלל באופן גורף. לקיחת שלל שלא כדין אינה רק פגם מוסרי, אלא גם חטא ואף פוגעת בהצלחת המלחמה

 10. נקודת המפנה

  הרב מנחם ליבטאג

 11. מדיין - עם יושב קבע או שבטים נודדים?

  ד"ר יצחק מייטליס

 12. נקמה יהודית - יש דבר כזה?

  הרב משה כהן

 13. איננו מקדשים את המלחמה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 14. תהליך חניכת האומה

  הרב יאיר קאהן

 15. תיקון הגבולות שנפרצו

  הרב שמעון קליין

 16. אכזריות לצורך מוסריות

  הרב אורי שרקי

 17. מותר לקחת שלל?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 18. המשימה החינוכית האחרונה

  הרב עזרא ביק

 19. המשך המאבק ההיסטורי נגד מדין

  הרב יגאל אריאל

 20. זימה ומזימה- עיון בחטא בעל פעור

  ד"ר יושי פרג'ון | שעה ו- 9 דקות

  סיפור בעל פעור כתוב בצורה הפוכה. בסיפור ישנם כמה וכמה עובדות מפתיעות אשר גורמות לנו להבין כי ההשערות הראשוניות הן מוטעות. מדוע בחרה התורה לכתוב בצורה חריגה זו את הסיפור? מה רצתה התורה להשיג בכך?

 21. מסירות הנפש של משה

  מדרש תנחומא

 22. המלחמה במדין

  הרב מנשה וינר |

  מדוע הותנתה מיתת משה במלחמה עם מדיין? מה ארע שם באופן שונה משאר מלחמות ישראל שבעבר הירדן המזרחי? דומה שמלחמה זו מהווה תיקון לחטא העגל בכמה בחינות.

 23. למה להלחם במדינים?

  רש"י

 24. תקציר במדבר פרק ל"א

  צוות אתר התנ"ך

 25. מלחמת קודש

  הרב חיים סבתו | 26 דקות

  המלחמה מול מדין היא מלחמה דתית בעקבות חטא. על כן בראש המלחמה יוצא הכהן עם כלי הקודש. הקדושה שבמלחמה באה לידי ביטוי גם בדרשת חז"ל על פיה אף אחד מהלוחמים לא נכשל בעבירה. קדושת המחנה הצבאי הישראלי בניגוד לצבאות אחרים בולטת עד היום.

 26. בין הצו למימושו – בירור תפקידם של פרקים כו-לא בחומש במדבר

  ד"ר ישי רוזנברג

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 7 דקות

  מיקומם של הסיפורים והמצוות שבפרקים כו-ל מפתיע. מדוע יש הפסקה בין בציווי על מלחמת מדיין לבין המלחמה עצמה? בשיעור זה ננסה לברר את משמעות התופעה ומתוך העיון נרחיב גם על מבנהו של חומש במדבר ועל תפקידו בחמשת חומשי תורה.