ד"ר חזי כהן

נמצאו 20 תוצאות חיפוש

 1. גורל יונתן

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשסט | |

  בקרב מכמש יש אמנם הצלחה צבאית, אך כשלון רוחני גדול של שאול, הגורם לו לאבד את המלוכה. כיצד יתכן שבלכידה בגורל לא נלכד שאול כחוטא, אלא דווקא יונתן, שהאמין בה' והושיע את העם, מוצג כחוטא? מתוך עיון בסיפור זה ובסיפורים נוספים של שאלה בה', נראה שלפעמים ה' נותן תשובה אבסורדית, שמובלעת בה ביקורת קשה על השאלה ועל הסיטואציה.

 2. הבקשה לביטול הצומות

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 9 דקות

  מדוע יש להמשיך לצום? העם בימי הבית השני שואל זאת את הכהנים והנביאים. נעיין בשאלה של העם, בתשובה של הנביא ובעיקר בנבואה שנמצאת בין השאלה לתשובה - מה הנביא דורש מהעם?

 3. נבואת ירמיהו על חורבן המקדש - החטא והפשע

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשע | |

  בשיעור נלמד את הנבואה על חורבן המקדש (פרק ז'), ונברר, מה הייתה טעותם של ישראל ביחס למקדש, ומה טען הנביא כנגדם. בחלקו השני של השיעור נלמד את פרק כ"ו, המספר כיצד הגיבו בני יהודה, כששמעו את הנבואה. תגובתם ויחסם אל הנביא היו בבחינת הוספת חטא על פשע.

 4. המאבק בין הנביא ירמיהו למלך יהויקים

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  השיעור יעסוק בעימות החריף שהיה בין הנביא ירמיהו למלך יהויקים סביב אירועי הקראת מגילת נבואות החורבן. נבקש לעקוב אחר דמותו של המלך יהויקים ויחסו לנביאי האמת בכלל ולירמיהו בפרט, וכן נברר מה יחסו של העם לנבואות ירמיהו.

 5. הקריאה לתשובה שנותרה ללא מענה

  ירמיהו ב-ד

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  המונח 'כרוניקה ידועה מראש' מהוה תיאור הולם לניסיונותיו של הנביא למנוע את החורבן. בפרקים ב'-ד' פורש לפנינו ספר ירמיהו את התהליך שהביא אל החורבן. בשיעור נעמוד על השלבים השונים ועל נסיונותיו הרבים והדרכים השונות שנקט ירמיהו, ללא הצלחה, על מנת להביא את העם לתשובה.

 6. תורת הגמול בספר יחזקאל לאור חורבן הבית

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעג | |

  מהי תורת הגמול הנכונה: איש בחטאו יומת, או פוקד עוון אבות על בנים? כיצד זה יחזקאל מתאר תורת גמול שונה מזו של התורה? האם לחורבן הייתה השפעה על כך? בשיעור נעסוק בשאלות אלו, ונבקש להבין את השפעת החורבן על יחסי עם ישראל עם הקב"ה.

 7. רפורמת יאשיהו -התקווה והאכזבה

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעג | |

  יאשיהו עורך רפורמה גדולה שמסופר עליה בספר מלכים. הציפייה הגדולה היא שירמיהו, נביא התקופה, יזכיר את המהפכה הדתית ואת השפעותיה, אך ירמיהו כמעט ולא מזכיר אפילו את יאשיהו בשמו. עיון בנבואות ירמיהו ישפוך אור על טיב המהפכה, ולמה הנביא לא רואה בה את האור שבקצה המנהרה. השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים.

 8. למה דווקא צום החמישי?

  ד"ר חזי כהן

 9. המהפכה הרוחנית של עזרא הסופר ובני דורו

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשסח | |

  נעסוק בהשוואה בין עזרא פרק ג' לנחמיה פרק ח' כאשר בשני הפרקים האלו מתרחשים אירועים דרמתיים באותו מקום ובאותו זמן אך עם הבדל מהותי. מהי המהפכה הרוחנית שיצרו עזרא ונחמיה? מהו המקום של המקדש והתורה בתקופתם ואיפה עם ישראל בכל התהליך הזה? 

 10. ממתן תורה ועד לדרשות ה'בן איש חי' - על עבודת ה' דרך החושים

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 5 דקות

  השיעור כלול עיון בפרשיות התורה ובדרשותיו של הבן איש חי – הרב יוסף חיים. נעסוק בשאלת מקומם של החושים בעבודת ה' כפי שעולה מסיפור מתן תורה ומבנה המשכן ואחר כך בדרשות של הבן איש חי ובסיפורים אודותיו. נבקש לנסח את היחס שבין הגוף לנפש בעקבות העיון המקורות.

 11. צדקיהו וירמיהו - מלך ונביא בצל חורבן

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 2 דקות

  בשיעור נבחן את התנהגותו של צדקיהו המתגלה כמלך חלש הקרוע בין הנביא ירמיהו לשריו ויועציו. נבחן את מעשיו ואת יחסו של ירמיהו אל המלך. נבקש להבין מה גרם לחורבן, ומה עלה בגורלו של צדקיהו. 
   

 12. ירושלים וסדום - ברית ערים תאומות? עיון בנבואות ירמיהו

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  התורה משתמשת פעמים רבות בביטוי "סדום ועמרה". למה משמש הביטוי הזה במקומות השונים בתנ"ך? ישנם גם מקומות בתנ"ך בהם סדום כלל לא מוזכרת אך כל הקורא את הפסוקים רואה כי הסיפור של סדום נוכח. סדום היא לא רק עיר או סיפור שקרה בעבר אלא היא עלולה להופיע לאורך הדורות ככוח או תנועה נפשית שקיימת בעולם ויש להזהר ממנה. מה בין ירושלים לסדום? מתוך עיון באזכורי סדום בתנ"ך בכלל ובספר ירמיהו בפרט נעמוד על מקומה של ירושלים בעיני רוחם של הנביאים.

   

 13. פרשת המלך במדרשי הנביאים

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  פרשת המלך נזכרת במקומות שונים בספרי נביאים וכתובים, לעתים בצורה גלויה ולעתים ברמיזה. עיון במקורות השונים יחשוף מבט חדש של הנביאים, על חוקי המלך וישתלב בהבנת תהליך עמוק יותר של מעבר מ'נביאי מעשה' כאליהו ואלישע ל'נביאי הנאום' כעמוס וישעיהו.

   

 14. מלחמת שאול בעמלק - בין מלך לנביא

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשע"ג | |

  מדוע הודח שאול דווקא לאחר המלחמה בעמלק? מה היה חטאו הגדול של שאול? בשיעור נבקש לברר מה גרם לשאול לחטוא באופן שהביא ל'שבירת הכלים', ונבחן את תפקידו של שמואל הנביא בתהליך ההדחה.

 15. יוסף ואחיו - דינמיקה של השלמה

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעט | | 59 דקות

  מהיכן שאב יוסף את הכח לסלוח לאחיו? מה התהליך שעבר יוסף בזמן היותו עבד במצרים ומשנה לפרעה שאפשר לו לשמש מנהיג? בשיעור נעיין במסע ההתבגרות של יוסף מנער צעיר למנהיג אחראי של בית יעקב במצרים. נבקש להראות שהתהליכים הנפשיים והרוחניים שעבר דווקא במצרים אפשרו לו להיות בעמדת הנהגה

 16. מעשה מרכבה - לאן היא נוסעת?

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשע"א | |

  האם אלוקים יושב על כיסא או על מרכבה? בשיעור נלמד את מעשה המרכבה ביחזקאל אל מול נבואת ההקדשה בישעיהו. נעמוד על ההבדלים המהותיים ביניהם ועל תפקידו של כל נביא בתקופתו. מהו עומק משמעות מעשה המרכבה ולשם מה מעשה זה מפורט לפרטי פרטים? 

 17. המהפכה הרוחנית של שמואל הנביא ובני דורו

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשפ"א | |

  מה השתנה בין הכישלון במלחמה בפלשתים לניצחון עליהם באבן העזר? בשיעור נעמוד על יחסו של שמואל הנביא לארון ה' ועל התיקון שהוביל עם ישראל בענין זה. נראה כי השינוי הרוחני יצר תהליך רב-שלבי המביא לתיקון פנימי ועמוק.

 18. עמידה לפני ה' בקולות שונים (תהילים)

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשפא | | שעה ו- 5 דקות

  ספר תהילים אינו ספר אלא ארון התפילות היהודיות. יש בו מגוון רחב של תפילות, חלקן שמחות וחלקן נוגות, חלקן בקשה וחלקן הכרת הטוב. יש מזמורי עליה לרגל ומזמורי חכמה לצד מזמורי צרה ומלחמה. כל מזמור מבטא עמידה שונה לפני הקב"ה. בשיעורנו נבקש להבין אילו סוגים של מזמורים יש בסדר תהילים ומדוע הוא השני בחשיבותו בעולם היהודי לאחר התורה.

 19. המלחמה בעמלק וידי משה

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  סיפור מלחמת עמלק בפרשת בשלח הוא סיפור מלא בקושיות, וכבר במשנה נשאלה השאלה "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?". מה משמעות העניין המשונה של הרמת ידי משה המביאה לניצחון? כיצד הדבר נעשה בפועל? מה תפקידו של המטה? ומדוע נעדר שמו של הקב"ה מהסיפור? בשיעור נצעד בעקבות פרשני המקרא ונציג הצעה פרשנית חדשה.

 20. שחרור העבדים ושחרור לאומי בספר ירמיהו

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 2 דקות

  ירמיהו ל"ד עוסק בטקס שחרור העבדים בימי צדקיהו. מה שמפתיע בסיפור הוא שלמרות שהעם והשרים הסכימו לשחרור, לאחר זמן הם הפרו אותו. בשיעור זה ננסה להרכיב את הפאזל ולהבין את האירוע, ולאחר מכן ננסה להבין את המשמעות הרוחנית והמוסרית של האירוע.