עמוס - נבואות לגויים

נמצאו 6 תוצאות חיפוש

 1. עמוס א-ב - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  עיקר נבואתו של עמוס מכוונת לתוכחה מוסרית על המצב החברתי המעוות והמנוון שנוצר בממלכת ישראל, והוא מבשר את חורבנה כעונש על עיוותים אלה. בפרקים א‘-ב‘ מופיעה סדרת נבואות תוכחה המכוונות כלפי עמים שונים: דמשק, עזה, צור, אדום, בני עמון, מואב, יהודה. לכל הנבואות מבנה זהה – ’על שלושה פשעי... ועל ארבעה לא אשיבנו‘, והן מפרטות את הפשע הרביעי והחמור מכולם, שעליו ה‘ לא יסלח. הקובץ חותם בנבואה תוכחה על פשעי ממלכת ישראל. זו הנבואה הרחבה והמפורטת ביותר והיא מהווה את עיקרו ותכליתו. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה על רעידת האדמה.

 2. דין בעמים

  הרב דוד סבתו

 3. על שלושה פשעי... ועל ארבע לא אשיבנו

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

  בנבואת הפתיחה מופיע רצף נבואות פורענות לגויים ולאחר מכן ליהודה ולישראל, בדפוס לשון זהה: על שלושה פשעי עם מסוים ועל ארבעה לא אשיבנו. יש שסוברים שהמספרים שלושה וארבעה לאו דווקא אלא הכוונה  שפשע רבות והפשע האחרון הכריע את הכף לכף חובה. ויש הסוברים שדווקא על שלושה פשעים ה' סולח ועל הרביעי - לא, וכך פוסק הרמב"ם על חטאי הציבור - הנספרים רק מעוון הרביעי ואילך. הנביא מאריך בתיאור חטאי ישראל והפורענות שתבוא עליהם. אולם, עם ישראל שב לארצו לאחר הפורענות בניגוד לעמים בנבואה שכלו ואינם קיימים עוד. 

  המאמר נערך ע"י צוות אתר "דעת", מתוך שיחות ששודרו ב"קול ישראל" במסגרת "פרקי היום בתנ"ך"

   

 4. מהות ספר עמוס

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בתחילת ספר עמוס אנו מגלים כי עמוס איננו בן של נביא ומקצועו הוא רעיית צאן, ולכאורה איננו נביא קלאסי. בעקבות זאת, נראה שמתעוררת מחלוקת בין הרמב"ם לאברבנאל בשאלה מיהו האדם האידיאלי לקבלת נבואה? בהמשך, ננסה להבין כיצד מוצאו של עמוס משפיע על נבואותיו. ולבסוף נשאל מדוע עמוס מנבא גם לגויים?

 5. הביקורת על חוסר האחווה של ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  בפרקים ב'-ג' מתרכז עמוס בתוכחה על החטאים החברתיים המצויים בישראל. קיימת תרבות של זנות, עושק, גזל וגניבה וחוסר אחווה משווע. לכן, הארץ תקיא את יושביה, הקב"ה יפרע מישראל ויגלה אותם בשל כל חטאותם בארץ. בהמשך, מתאר הנביא כיצד הוא מחוייב להינבא ולהוכיח, כדבר ה', למרות שהעם מזהיר אותו שלא יעשה כן.

 6. בין עמוס לרות

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  עמוס הנביא משתמש בנבואות על הגויים כדי להוכיח את עם ישראל על תפסיתו, בשיעור נתבונן בתקופה בה מתנבא הנביא עמוס דרך ספר מלכים, נלמד את נבואותו של עמוס, ונסיים עם התבוננות קצרה במגילת רות ובמסרים שלה.