עמוס - תוכחה לישראל

נמצאו 41 תוצאות חיפוש

 1. עמוס א-ב - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  עיקר נבואתו של עמוס מכוונת לתוכחה מוסרית על המצב החברתי המעוות והמנוון שנוצר בממלכת ישראל, והוא מבשר את חורבנה כעונש על עיוותים אלה. בפרקים א‘-ב‘ מופיעה סדרת נבואות תוכחה המכוונות כלפי עמים שונים: דמשק, עזה, צור, אדום, בני עמון, מואב, יהודה. לכל הנבואות מבנה זהה – ’על שלושה פשעי... ועל ארבעה לא אשיבנו‘, והן מפרטות את הפשע הרביעי והחמור מכולם, שעליו ה‘ לא יסלח. הקובץ חותם בנבואה תוכחה על פשעי ממלכת ישראל. זו הנבואה הרחבה והמפורטת ביותר והיא מהווה את עיקרו ותכליתו. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה על רעידת האדמה.

 2. דין בעמים

  הרב דוד סבתו

 3. פערים חברתיים מפרקים מדינה

  דוד נתיב

 4. שבעה תיאורי מפלה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 5. קשר בלתי נמנע

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 6. פשעים מול חסדים

  הרב דוד סבתו

 7. על שלושה פשעי ישראל

  הרב ד"ר בני לאו

 8. לכל מעשה יש מחיר

  הרב דוד סבתו

 9. שאננות מוחלטת

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 10. ראשית גויים או ראש גולים?

  הרב דוד סבתו

 11. לרוץ על סלעים

  מצודת דוד

 12. לחנוק את הבעירה הטבעית

  דניאל חן יהודה

 13. נביאים מול מעצמות - נבואות קדומות חלק ב'

  נבואות קדומות בפתיחת עמוס והושע - פרספקטיבה נבואית

  הרב ד"ר יואל בן נון

  לרוב, הנביאים מתנבאים על המתרחש בתקופתם או על העתיד. מדוע עמוס הנביא מתייחס לאירועים שהתרחשו זמן רב לפניו? ומדוע מזכיר את נבואות הנחמה של הדור הקודם דווקא כשהוא מוכיח את ישראל? שאלות אלו מובילות להבנה שעמוס מצטט "נבואות קדומות", שנאמרו ע"י נביאים מאוחרים בכדי לחדד את המסר הנבואי. 

 14. על שלושה פשעי ישראל - ראשית ואחרית

  הרב יהודה שביב

  לנגד עיניו של עמוס, בנבאו את הנבואה שבהפטרה, ודאי עמדה פרשתנו. הוא רומז ליחסים שבין יוסף לאחיו, בין יהודה לתמר ובין יוסף לאשת פוטיפר, ומדגיש כי הקב`ה אורג את תוכנית הגאולה מתוך הצרות והבעיות הנגלות לעינינו. כך גם הגאולה הולכת ונבנית מתוך זרעי הגלות.

 15. נבואת עמוס: על סדר חברתי וסמכות הורית

  ד''ר צחי לב-רן

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  השיעור יעסוק בנבואות עמוס בנוגע להסתאבות של ממלכת שומרון. המצב המדיני והכלכלי בתקופת ירבעם בן יואש היה מהטובים שידעה ממלכת שומרון אי פעם. מצב משופר זה גרם לעם להאמין שגם מצבו הרוחני טוב, ואכן נראה שהפולחן היה בשיאו בתקופה זו. עמוס, הנביא שהגיע מממלכת יהודה, מזהיר את אנשי שומרון שאם לא ישנו את דרכיהם, ואת יחסם לחלשים, לעניים ולכלל האוכלוסייה – העונש יהיה כבד מאוד: חורבן, מלחמה וגלות.

 16. רשימה של חטאים

  ד"ר גבי ברזילי

 17. עמוס - מה הוא אומר?

  צוות אתר 929

 18. הכון לקראת אלוקיך ישראל

  הרב ד"ר בני לאו

 19. אפס סולידריות חברתית

  ד''ר צחי לב-רן

 20. ראשית הגויים?

  הרב דוד מנחם

 21. מלחמת תרבות

  דניאל שרשבסקי

 22. חורבן מוחלט ולאחריו נחמה

  יהודה גליק

 23. על שלושה פשעי... ועל ארבע לא אשיבנו

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

  בנבואת הפתיחה מופיע רצף נבואות פורענות לגויים ולאחר מכן ליהודה ולישראל, בדפוס לשון זהה: על שלושה פשעי עם מסוים ועל ארבעה לא אשיבנו. יש שסוברים שהמספרים שלושה וארבעה לאו דווקא אלא הכוונה  שפשע רבות והפשע האחרון הכריע את הכף לכף חובה. ויש הסוברים שדווקא על שלושה פשעים ה' סולח ועל הרביעי - לא, וכך פוסק הרמב"ם על חטאי הציבור - הנספרים רק מעוון הרביעי ואילך. הנביא מאריך בתיאור חטאי ישראל והפורענות שתבוא עליהם. אולם, עם ישראל שב לארצו לאחר הפורענות בניגוד לעמים בנבואה שכלו ואינם קיימים עוד. 

  המאמר נערך ע"י צוות אתר "דעת", מתוך שיחות ששודרו ב"קול ישראל" במסגרת "פרקי היום בתנ"ך"

   

 24. פרות הבשן

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

  המאמר מבאר את הדימוי: "פרות הבשן". הוא מציע שתי אפשרויות לזיהוי פרות הבשן - נשות השומרון העשירות או עשירי השומרון. לבסוף הוא מסביר את העונש שבא על "פרות הבשן" מידה כנגד מידה.

  המאמר נערך ע"י צוות אתר "דעת", מתוך שיחות ששודרו ב"קול ישראל" במסגרת "פרקי היום בתנ"ך"

 25. בית אל, הגלגל ובאר שבע

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

  ישראל מאמינים שהמקומות המקודשים ששימשו להקרבת קרבנות לא יחרבו. עמוס פונה לישראל בקריאה לדרוש את ה' ולא את המקומות המקודשים. מקומות אלו עלולים להיעלם אם ישראל לא יהיו ראויים. 

  המאמר נערך ע"י צוות אתר "דעת", מתוך שיחות ששודרו ב"קול ישראל" במסגרת "פרקי היום בתנ"ך"

 26. נבואת עמוס - אשליית הביטחון והיציבות

  צוות אתר התנ"ך

  הנביא עמוס חי בתקופה של שפע ושגשוג בממלכות ישראל ויהודה. העם האמין בבטחון רב הן בכחו והן במעמדו הרוחני - והרשה לעצמו שאננות יתרה בנוגע ליציבותו. עמוס בא להוכיח את העם על מחשבותם ומעשיהם, ומנבא על  רעש אדמה גדול אשר יפריך את אשליית היציבות של הממלכה.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'

 27. תקציר עמוס פרק ו'

  צוות אתר התנ"ך

 28. ישראל והעמים בנבואות עמוס ועובדיה

  צוות אתר התנ"ך

  עמוס מבהיר לעם שאין לזבחיהם ולעובדת היותם 'עם ה'' שום משמעות, ללא ביסוס של חברת צדק שרואה את החלשים ומגינה עליהם. כאשר החברה מתנהלת בחוסר צדק, משתווה העם במעמדו לשאר הגויים. כנגדו עומד עובדיה ומאזן את המשוואה: הבחירה בישראל עדיין שרירה וקיימת, במיוחד אל מול אדום, ולעתיד לבא ישראל יירשו את אדום.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'

 29. מהות ספר עמוס

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בתחילת ספר עמוס אנו מגלים כי עמוס איננו בן של נביא ומקצועו הוא רעיית צאן, ולכאורה איננו נביא קלאסי. בעקבות זאת, נראה שמתעוררת מחלוקת בין הרמב"ם לאברבנאל בשאלה מיהו האדם האידיאלי לקבלת נבואה? בהמשך, ננסה להבין כיצד מוצאו של עמוס משפיע על נבואותיו. ולבסוף נשאל מדוע עמוס מנבא גם לגויים?

 30. הביקורת על חוסר האחווה של ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  בפרקים ב'-ג' מתרכז עמוס בתוכחה על החטאים החברתיים המצויים בישראל. קיימת תרבות של זנות, עושק, גזל וגניבה וחוסר אחווה משווע. לכן, הארץ תקיא את יושביה, הקב"ה יפרע מישראל ויגלה אותם בשל כל חטאותם בארץ. בהמשך, מתאר הנביא כיצד הוא מחוייב להינבא ולהוכיח, כדבר ה', למרות שהעם מזהיר אותו שלא יעשה כן.

 31. שאלות תוכחה

  ד"ר חגי בן ארצי | 48 דקות

  בפרק ג' מתאר הנביא דיאלוג בינו לבין העם, אשר אינם מאמינים לדברי התוכחה ואינם מאמינים שתבוא עליהם הרעה, בטענה שהם עם סגולה שאינו יכול להיפגע. כתגובה, שואל עמוס מספר שאלות רטוריות בכדי להוכיח לעם את טענותיו ובכדי להזהיר אותם מפני החורבן שקרב ובא. לבסוף, מוכיח עמוס את העם על חטאים חברתיים וקורא להם לשוב בתשובה, כי יש עוד תקווה.

 32. פרות הבשן - חטא הנהנתנות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ד' עמוס מוכיח את נשות שומרון ומדמה אותן ל"פרות הבשן" על תאוות אכילתן, במקביל לעשיקתן את האביונים והדלים, ומנבא כיצד הקב"ה יפרע מאותן נשים בדרך משפילה שתזכיר ציד חיות. בהמשך, יוצא עמוס כנגד הממסד המלכותי בישראל ומוכיח את העם על עבודת העגלים בבית אל ובגלגל. לבסוף, מתאר עמוס כיצד ה' יביא פורענות קשה בגלל כל חטאותיהם של ישראל.

 33. קרבו אל ה'

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 דקות

  בפרק ד' עיקר התוכחה של עמוס היא כנגד העשירים, הנשים המדושנות שמשולות לפרות הבשן, העושקות את הדלים והאביונים. בהמשך, מוכיח עמוס את העם על העבודה הזרה בבית אל ובגלגל. ולבסוף, מזהיר אותם מפני הרעה שקרבה לבוא ומתאר את הפורענות הקשה שתחול עליהם. בכך מנסה עמוס לעורר את העם לתשובה, אך הם אינם מקשיבים לקולו.

 34. אין תקנה למלכות ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  פרק ה' פותח בקינה ומסיים בקינה על ישראל, ובמרכז עניינו עוסק בפסוק "נָפְלָה לֹֽא־תוֹסִיף קוּם בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל" (ב). במהלך השיעור ננסה לברר הייתכן שאין קיום לישראל יותר? נלמד כי על מנת להינצל מהפורענות, קורא עמוס לעם לדרוש את ה' ולבטל את מלכות ישראל, ונראה כיצד מוכיח עמוס את ישראל על חטאים חברתיים, דורש מהם לעשות צדקה ומשפט, וקורא לעם לשוב בתשובה.

 35. פערי מעמדות בחברה

  הרב יובל שרלו | 28 דקות

  בפרק ו' יוצא עמוס כנגד פערי המעמדות המוגזמים בחברה. עמוס מתאר את החטאים החברתיים של העם, ומוכיח את העשירים על כך שאין להם רגישות כלפי החלשים בחברה. כתוצאה מכך, טוען עמוס, שאין לממלכה זכות קיום, משום שאינה מתקיימת בתור חברה מוסרית בהנהגה אלוקית, אלא בשחיתות מוסרית ומתוך חיים ראוותניים.

  עוד על אותו נושא ניתן לקרוא בפוסט מאת ד"ר צחי לב-רן

 36. השאננים הבוטחים בהר שומרון

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 דקות

  בפרק ו' מוכיח עמוס את ישראל על גאוותם וביטחונם בהר שומרון, ועל כך שאינם מקשיבים לאזהרות הנביא מפני החורבן הקרב לבוא. הוא מתאר כיצד ראשי העם ממשיכים בהליכה אחר התאוות ברעבתנות, ומנבא כיצד הקב"ה יעניש קודם את העשירים ויגלה אותם באכזריות רבה. לאחר מכן ממשיך עמוס ומוכיח את העם על חטאים חברתיים, עושק וגזל ללא צדקה ומשפט.

 37. שעון החורבן מתקתק

  הרב יובל שרלו | 20 דקות

  בפרק ח' מתאר עמוס את החטאים החברתיים, הגזל ועשיקת העניים, שעוגנו בחוק בממלכת ישראל. הנביא מבשר על סופה של ממלכת ישראל שאין לה כבר זכות קיום בעקבות חטאיה הרבים כלפי העניים והחלשים. בהמשך מתאר הנביא כיצד יתרחש החורבן. עוד הוא מתאר כיצד לאחר החורבן ממלכת ישראל תיגלה ולא יהיה להם לאן לפנות, יהיה רעב גדול לדבר ה', אך לא יהיה מענה.

 38. פסוקי הנחמה בעמוס

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בפרק ט' ממשיך עמוס לראות מראות אלוקים, ומוכיח את ישראל על עצם קיומם כעם; במה אתם יותר טובים מפלישתים? כיצד יציאת מצרים שונה מהיציאה מכפתור? כמו כן מתאר עמוס כיצד הקב"ה יביא צרות גדולות על העם בגלות, אך תמיד ישאיר המשך לישראל. לבסוף, מגיעים פסוקי הנחמה, שמתארים כיצד הרשעים יתבוללו בגלות, אך הקב"ה יציל את הצדיקים ויגן עליהם.

 39. בין עמוס לרות

  ד"ר שמואל ויגודה

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  עמוס הנביא משתמש בנבואות על הגויים כדי להוכיח את עם ישראל על תפסיתו, בשיעור נתבונן בתקופה בה מתנבא הנביא עמוס דרך ספר מלכים, נלמד את נבואותו של עמוס, ונסיים עם התבוננות קצרה במגילת רות ובמסרים שלה. 

 40. קורבנות מול מוסר

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  בפרק ה' עמוס מוכיח את ישראל על תפיסתם המעוותת, לפיה עבודת הקורבנות חשובה יותר מן המוסר הבסיסי, והוא דורש מהעם לדרוש את ה' בעצם מעשיהם ולא את בית אל, לדרוש בטוב ולא ברע. בהמשך מתאר עמוס כיצד הוא שנוא על ידי העם בשל תוכחותיו. עוד הוא מתאר כיצד אנשים מישראל מצפים ליום ה' ובטוחים שהם ינצלו, אך אינם מבינים שמעשיהם רעים בעיני ה'.

 41. והשלחתי רעב בארץ

  הרב ד"ר בני לאו