טפת הלפרין

נמצאו 26 תוצאות חיפוש

 1. חולדה וירמיהו

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסד | |

  ספר תורה נמצא בבית המקדש בימי יאשיהו. המלך מצווה ללכת לדרוש את ה', קבוצת השליחים מגיעים לחולדה הנביאה. בשיעור נברר מדוע הפנייה היא לחולדה ולא לירמיהו, שפועל בימי יאשיהו? כיצד האופי השונה של שני הנביאים מסביר את העניין?

 2. מי עומד ברקע נבואות הנחמה במיכה?

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסו | |

  מה המשמעות של נבואות הנחמה שבפרקים ד'-ה' במיכה? נברר את הקשר בין נבואת ישעיהו ומיכה בנוגע לאחרית הימים ולאחר מכן נבין איזה תהליך מתרחש בנבואות אלו? את התהליך נוכל לזהות רק כשנדע איזה דמות הייתה בסיס לנבואות נחמה אלו

 3. מיהו השטן? מקורות מקבילים לחזון השמימי

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסח | |

  בשיעור נשווה בין סיפור הופעת השטן לפני ה' בספר איוב לבין מקורות מקבילים בתנ"ך בהם מתוארים של ציורים שמימיים. נעמוד על תפקידו של השטן בכל סיפור, נראה את ההקבלות והשינויים וכך ננסה להבין טוב יותר את המתרחש באיוב.

 4. נגד מי מתנהל המשפט בישעיהו ו

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסח | |

  בשיעור נוכיח (לפי לשון הכתוב בהשוואה למקורות מקבילים), שפרק ו' בישעיהו מתאר משפט. מי הוא הנידון במשפט זה? נגלה שלוש אפשרויות: בשלב הראשון – הנביא ישעיהו, בשלב השני – העם, בשלב השלישי ובעקבות חז"ל – המלך עוזיהו. מתוך עיון בדברי הימים ב פרק כו נלמד על עוזיהו, על רצונו להתקדש, על הקשר בינו לבין ישעיהו, ועל חטאו שעליו הוא נשפט.

 5. ממורדת למרקידה - לדמותה של מרים

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסט | |

  בשיעור נעמוד על דמותה של מרים בעיקר משתי הופעותיה בחומש שמות: בפרק ב' – היא שומרת על אחיה שהושלך ליאור ובפרק ט"ו מרים מארגנת את השירה והריקודים לאחר מעבר ים סוף. מיהי מרים? האם מרים הייתה נשואה, או הקריבה את חייה למען הנהגת אחיה?

 6. מה בין תשובת דוד לתשובת שלמה

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסט | |

  על כך שדוד חזר בתשובה – אין ספק, נעיין בשמואל ב' י"ב, במשל כבשת הרש ובתגובת דוד לדברי נתן, ובתהילים נ"א. במלכים א' א' נגלה, שהיה מי שרצה למחוק את חטאו של דוד מההיסטוריה, אך התנ"ך קובע, שחטא לא מוחקים, אלא מתמודדים ומשלמים. דווקא שלמה, הבן השני מבת שבע, מבטא את תשובתו של דוד. בהמשך מסופר, שגם שלמה חטא, ואנו נברר, כיצד ייתכן שהחכם באדם חטא. אופי החטאים שונה מאביו. האם עשה שלמה תשובה? בספר מלכים לא נמצא תשובה, אך חיבור אחר בתנ"ך יעזור לנו לענות על שאלה זו.

   

 7. אחז - כיצד התאפשר ביהודה מלך שכזה

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשע | |

  נברר בשיעור, כיצד מלך מבית דוד, אחז, בן ונכד למלכים צדיקים: יותם ועוזיהו, והוא עצמו אב לחזקיהו, שלפי חז"ל, ביקש ה' לעשותו משיח - כיצד ייתכן, שבנה מזבח לאלוהי דרמשק, המכים בו, שינה את חצרות המקדש, העביר את בנו למולך בגיא בן הינום? נחזק את השאלה על התופעה הזו באמצעות לימוד ישעיהו ז'-ח', שם מסתבר, שהנביא 'תמך' במלך בשם ה' וחיזקו. נשווה את התקופה המדוברת למתרחש בממלכת ישראל לאור מלכים ב טו, יז. 

 8. "הנביא אשר השיבו" - האם ניתן לזייף נבואה?

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשע | |

  נכיר מעט את דמותו והשקפתו של ירבעם בן נבט. נראה שבהקמת העגלים הוא ניסה להידמות להנהגת משה ואהרון. וננסה לברר, מדוע לא נשלח אליו הנביא שתמך בו, אחיה השילוני? מה היה אמור ירבעם ללמוד ממה שארע לאיש האלוקים? ומדוע ביקש הזקן מבית אל להיקבר בקברו של הנביא מיהודה?

 9. המחלוקת בין חזקיהו לישעיהו מתקיימת

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשעא | |

  אחד החידושים של התנ"ך הוא שהנבואה מבקרת את המלך! לא רק שהנבואה אינה 'מטעם', אלא נביאים יצאו נגד התנהגות מלכים. אך מלך צדיק כחזקיהו מלך יהודה, הייתכן שהוא מצוי בעימות עם ישעיהו הנביא? נברר בשיעור, מה רצה ישעיהו מחזקיהו? במה תמך בו, ועל מה ביקר אותו? כיצד ייתכן שהייתה ביניהם מחלוקת? היכן היא משתקפת בכתוב ובדברי חז"ל? על מי הסתמך חזקיהו? ננסה להוכיח שהמחלוקת מתקיימת!!

 10. האם שמואל היה נביא "קרוע"?

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשעא | |

  במהלך השיעור נברר, את היחס של שמואל למשימת חייו . אמו, חנה, ניבאה: "וירם קרן משיחו", ובכך עסק שמואל כל חייו: ממשיחת שאול ועד משיחת דוד. לפי מסורת חז"ל ,שמואל אחראי לשלושה ספרים בתנ"ך: שופטים, שמואל ומגילת רות. שלושת הספרים המיוחסים לו עוסקים במלוכה: היעדרה, חיפוש המלך המתאים ובשורשי המלכות. לאור זאת - כיצד נבין את שמואל א' פרק ח - הפרק בו ישראל מבקשים משמואל מלך - והוא מתנגד, וכי התנגד למפעל חייו? וכיצד נבין את יחסו האוהב של שמואל לשאול, ואת יחסו הצונן אל דוד? האם שמואל היה מוכן להשלים עם דחיית שאול ומשיחת דוד?

 11. יעקב בנבואת מיכה

  טפת הלפרין

 12. בירור ה"דו שיח" השלישי בנבואות מלאכי

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 5 דקות

  בשעור נברר מעט מיהו הנביא מלאכי אחרון הנביאים בתנ"ך וזיהוי לתקופתו. נעמוד על המבנה הייחודי בספרו - שבעה 'דו שיח' בין הנביא לקהלו, נסקור את נושאיהם ונתמקד בשלישי מבניהם- מהי טענת העם, כיצד הם מתבססים על היותם כאברהם אבינו וכיצד הנביא עונה להם גם כן מתוך חיי אברהם ושרה או מחיי יהודה ותמר ואולי הם עצמם הסיבה לסילוק הנבואה

 13. היחס בין נחמיה לבין מרדכי במגילה

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 5 דקות

  עיון בפרקי נחמיה א, ב ומחצית יג חושפים לנו את תקופת שיבת ציון, את דמותו של נחמיה בעל שם יהודי משמעותי ומנחם, את תפקידו מול המלך הפרסי, יכולתו להתפלל במקביל לדבריו למלך , לקבל רשותו ועזרתו ולעלות לארץ ולטפל בבעיות המצויות בה כולל מאבק בנישואים לנוכריות . מסתבר שהתקופה מקבילה לספור מגילת אסתר - בסגנון, בהווי חצר המלך, בשמות החודשים המוזכרים בשני הספרים. האם ספר נחמיה מלמד אותנו שאפשר היה גם אחרת ממה שקרה במגילת אסתר? 
   

 14. מבט לדברי הימים על פי נאום אביה ודמותו של אסא

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשסז | | שעה ו- 7 דקות

  בשיעור נסקור את ספר דברי הימים, ונתמקד בדמותם של אביה ואסא מלכי יהודה. באמצעות השוואה בין דברי הימים למלכים נגלה מהי הפרספקטיבה ההיסטורית של דברי הימים על פילוג הממלכה ועל מלכי יהודה הראשונים. נעמוד גם על עיקרון הגמול המיידי בדברי הימים.

 15. נאום אביה ומותו

  טפת הלפרין

 16. חטאו של אסא

  טפת הלפרין

 17. 'ותפל מעל הגמל' - יחסי רבקה ויצחק

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 6 דקות

  כאשר הגיעה רבקה עם העבד, יצחק "בא מבא באר לחי רואי". נברר בשיעור, מה עושה יצחק בבאר, נשווה לשני סיפורים נוספים של נפילה מבעל החיים ומשמעותם. נעסוק גם בגישות פרשניות שונות - מדוע רבקה נופלת מהגמל בראותה אותו, והאם אפשר ללמוד על מערכת היחסים ביניהם כבר מהמהפגש המיוחד הזה?

 18. סדום וירושלים - אשה אל אחותה? לצרור!

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 7 דקות

  במסגרת סיפור המפגש של אברהם אבינו אל מלכיצדק שומעים אנו ברמז על "המקום אשר יבחר ה' ". אברהם יוצר קשר עם מלכיצדק, לעומת מלך סדום, עמו אברהם לא רוצה שום מגע, אפילו שניצח עבורו את המלחמה. בשיעור נלמד את 'מלחמת העולם' הראשונה המתוארת בבראשית י"ד, ונבאר כיצד מלכי צדק קשור אליה, נעבור לנביא ישעיהו אלף שנים מאוחר יותר ונשמע את דרכו על היחס בין שתי הערים הללו.

 19. מה בין יונה לירמיהו?

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 7 דקות

  בשיעור נברר, האם ירמיהו הוא נביא שכל עניינו ללוות את החורבן, וכך גם החיבורים המיוחסים לו - מלכים ירמיהו וספר קינות. נחפש רמזים בנבואות ירמיהו מהם נראה, שירמיהו חשב שהוא מלווה תקופה אחרת בעם ישראל - ימי יאשיהו מלך יהודה שהיה מעין "רוח אפינו משיח ה' " תקופת גאולה ממש. נבדוק היכן היה ירמיהו כשנמצא ספר התורה, במה עסק, וכך נבין טוב יותר את המחיר הנורא ששילם על שליחותו! מסתבר, שקדם לו ביותר מ - 100 שנה הנביא יונה, שהתמודד התמודדות דומה (היחיד מנביאי תרי עשר שמוזכר גם במל"ב י"ד כה ) ואולי כך נבין טוב יותר את יונה בספרו, בתרי עשר, מדוע ברח משליחותו.

 20. האם היה ירמיהו נביא 'ישראלי' ביהודה?

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 7 דקות

  ירמיהו נתפס כנביא הדחוי ביותר על ידי קהל שומעו, אפילו תושבי ענתות עיר מגוריו חרשו עליו רעות! יש כמה וכמה סיבות שאפשר לתת לתופעה הקשה הזו: התקופה בה ניבא, התוכן - איום החורבן, העובדה שאולי נתפס כנביא שקר על רקע נבואות ישעיהו שקדם לו בכ100 שנים, ואולי לא היה מקורב דיו למלכי יהודה שבתקופתו. על פי ייחוס אפשרי של מוצאו ולפי פסוקים במהלך הספר, אנו נחדד את האפשרות שירמיהו נחשב ל'בן חוץ' ביהודה, אולי כשריד מממלכת אפריים שגלתה כ100 שנה קודם לכן.


   

 21. שלושת מזבחות אברהם - דרכי אבות [ כביש 60 !]

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 5 דקות

  אברם בנה שלושה מזבחות בפרשת לך לך (פרקים י"ב-י"ג), במקומות שבהם התיישב: 1. ליד שכם באלון מורה 2. בין בית אל ובין העי "ויקרא בשם ה' ". 3.באלוני ממרא באיזור חברון. נשאל בשעור - מדוע כשחוזרים אברם שרי ולוט ממצרים אינם מגיעים ישירות לחברון = לבית, היעד שגם קרוב יחסית למצרים, אלא חוזרים לאחד המזבחות הקודמים ורק משם לחברון. מדוע? מענין שגם את רש"י הטרידה השאלה הזו. נעזר במפת הארץ כדי להבין את אפשרות התשובה.

   

 22. הקמת המשכן כדגם הבריאה - על שום מה?

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשפ"א | |

  בשיעור נערוך השוואה בין סוף פרשת פקודי לפרשת בראשית. נוכיח כי הקמת משכן בדגם הבריאה מעמידה את חומשי בראשית ושמות כיחידה אחת. מה בין הכיור לבריאת האדם? בין מזבח הקטורת לבריאת החי? מהו הדבר החשוב שהתאפשר לעם ישראל בהקמת המשכן?

 23. הופעת נביאי הכתב

  טפת הלפרין | שעה ו- 5 דקות

  במרבית הדפוסים כיום ספרי הנביאים מחולקים ל'נביאים ראשונים' ו'נביאים אחרונים' אך חלוקה זו היא טכנית בלבד. בשיעור זה נסביר מי באמת נחשבים הנביאים ה'ראשונים', נעבור בזריזות על ההסטוריה התנ"כית ונראה איך סגנון התנ"ך משתנה מספרי סיפורים לספרי נבואות. מתי מופיעים נביאי הכתב? מדוע?

 24. בירור הקשר בין יונה לאלישע

  טפת הלפרין |

  הנביאים יונה ואלישע הם תלמידיו של אליהו. מסתבר, שלא רק יונה ברח משליחותו, אלא כבר אליהו כשקיבל שלוש משימות בסוף דרכו הנבואית, 'התחמק' משתיים מהן, וביצע את השלישית בלבד. נוכיח, שגם אותה הוא ביצע ללא חשק. אף הנביא אלישע דחה את המשימות שהותיר לו אליהו רבו לסוף דרכו שלו. נחפש בשיעור את הסיבה לכך. שאלה שתעמוד במרכז השיעור תהיה: הרחבת הגבולות של ירבעם בן יואש ניתנה בימי יהואחז בן יהוא, סבו של ירבעם השני, כשהנביא אלישע היה בשיאו. ננסה להבין, מדוע לא ניתנה על ידי הרב, אלישע, אלא ע"י תלמידו-חברו, יונה.( מלכים ב' י"ד כג-כה)

 25. אבות ואמהות בחומש בראשית - תיקון החטא בגן עדן

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  נדגים על כל זוג מאבותנו את התיקון ביחס בין האיש לאשה שהופר בחטא גן עדן ועד כמה כל זוג מאבותנו מתקן ומחזיר עטרה ליושנה. גם בביתו של יעקב על ארבע נשותיו נחדד את הכבוד העצום שיעקב אבינו נותן לנשותיו. נשתדל להוכיח מהכתוב עצמו. נתייחס מעט לכך שהנושא לא הטריד את הפרשנים בתקופות הקודמות .

 26. מבנה ישעיהו והתייחסות לנביאים המקבילים לו

  טפת הלפרין | שעה

  בשיעור זה נסכם את לימוד ספר ישעיהו. נציג הצעה למבנה הספר ונלמד אותה תוך שימת לב לרקע ההיסטורי של הנבואות ולמלכים שאליהם הן ניתנו. במהלך השיעור נסביר את מקומן של המשאות על העמים, נעמיק בדמותו של חזקיהו ונראה את הזיקה בין נבואות מקבילות לנבואת ישעיהו.

  השיעור הועבר במסגרת לימוד הפרק היומי בתנ"ך מטעם מיזם תנ"ך הרצוג ו929