שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
ד"ר חזי כהן מקור: משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
סיפור מלחמת עמלק בפרשת בשלח הוא סיפור מלא בקושיות, וכבר במשנה נשאלה השאלה "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?". מה משמעות העניין המשונה של הרמת ידי משה המביאה ...
ד"ר יושי פרג'ון מקור: משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
בשיעור זה נתמקד בשאלת היחס בין חוקים מן העולם הקדום לבין מצוות התורה. מה נוכל ללמוד מנקודות הדמיון בין החוקים הקיימים בעולם לבין החוקים שעליהם התורה מצווה...
נאמנות הבן לאביו כמוטיב מבשר בסיפורי המלכה בישראל
ד"ר אילה פרידמן מקור: ; ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
ספר שמואל הוא ספר המעבר לתקופת המלוכה, אך במקום להתעסק בפוליטיקה, התנ"ך מתאר באריכות את מערכות היחסים המשפחתיות בין המנהיגים לבין בניהם. בשיעור נסקור את...
הרב ד"ר ברוך קהת מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
שתי הפרשיות הללו הכתובות בתפילין ובמזוזות שאנו קוראים פעמיים ביום, מקורן בנאום העיקרי של משה בספר דברים - 'נאום המצוות'. בשיעור נעמוד על המבנה של הנאום,...
הרב חיים נבון מקור: משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" הוא אחד המסרים הנודעים ביותר והחזקים ביותר שבמקרא כולו. אך איך יכול אדם לאהוב את רעהו כמוהו? ומיהו אותו רֵע שצריך לאהוב? בשיעור...
ד''ר איילת סיידלר מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
סיפורים רבים במקרא עוסקים בדילמות הנצבות בפני הדמויות הלוקחות חלק בסיפור. מתוך הבנה שהתנ"ך בא להשמיע לקח ולהנחות את קהל קוראיו בדרך הישר, ניתן היה לצפות...
ד"ר יושי פרג'ון מקור: ; ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
החוויה האיומה של שעבוד מצרים והפלא העצום שביציאה משם, נועדו מראשיתם להיות זיכרון מכונן לבני ישראל. אולם מצרים מרכזית לא רק בניסיונה של התורה לעצב את בני...
הרב ד"ר יואל בן נון מקור: ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
שלושת הנביאים - נחום, חבקוק וצפניה מתנבאים בתקופת מלכות יאשיהו, צפניה נאמר בפירוש בתחילת ספרו, נחום וחבקוק נוכיח זאת דרך התבוננות בנבואותיהם. אגב התבוננות...
פרופ' יונתן גרוסמן מקור: משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
האותות שנעשו למשה במעמד הסנה נזקקים להסבר מכמה כיוונים, מדוע הם נעשו על משה עצמו? למה דווקא האותות האלו? מה היחס בין שלושת האותות? דרך פשטי המקראות...
הרבנית אסתי רוזנברג מקור: משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
ידועה מחלוקת חז"ל האם נזיר נחשב חוטא או קדוש, בשיעור נתבונן על הנזירות דרך פשוטו של מקרא ופרשנות חז"ל, ככלי להתמודדות עם עולם התאוות והיצרים בעולם של אז...

עמודים