מבנה ספר במדבר

נמצאו 11 תוצאות חיפוש

 1. המצוות בספר במדבר

  הרב מנחם ליבטאג

  המאמר עוסק במבנהו של ספר במדבר, הנראה במבט ראשון כחסר מבנה משמעותי בגלל השילוב בין סיפורים לבין מצוות. השילוב הזה נועד להדגיש את ההשפעה הרוחנית של המצוות על חייו של היהודי. מתוך הבנה זו נבין גם את מקומן של המצוות בפרשת נשא

 2. ויהי בנסע הארון

  הרב מנחם ליבטאג

  חז"ל אומרים שהפסוק "ויהי בנסע הארון" מחלק את ספר במדבר לשלושה ספרים. מה משמעות חלוקה זו? מהי תגובתו של משה לחטא המתאווים, ומדוע הגיב כך? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל?

 3. חומשי במדבר

  הרב יאיר קאהן

  מדוע קבעו חז"ל שפרשיית "ויהי בנסוע הארון" היא 'ספר נפרד'? לדעה זו, מהו אופיו של כל אחד משלושת הספרים הכלולים בספר במדבר לדעת רבי?

 4. סדר ותוכן בספר במדבר

  הרב אביה הכהן

  המאמר מתמודד עם השאלה הישנה והקשה של סדר הפרשיות בספר במדבר. בניגוד לגישה לפיה בין פרשיה לפרשיה יש קשר אסוציאטיבי, המאמר מציע שיש לספר מבנה: הספר מתחלק לשלוש חטיבות. עיון בפרשיות עצמן ובהקבלות ביניהן למקומות אחרים חושפות את המשמעות של מבנה הספר ואת נקודת המבט של הספר.\

  לחץ כאן לתגובות שהתפרסמו במגדים על מאמר זה

 5. חומש הפקודים

  תגובות והערות

  הרב יאיר קאהן

  הרב יאיר קאהן מגיב למאמרו של הרב אביה הכהן בנוגע לתוכן ספר במדבר ומבנהו. הוא חולק על הכהן ומוכיח שספר במדבר כולו הוא "חומש הפקודים". את שלושת חלקיו של הספר הוא רואה כשלבים שונים של יצירת המחנה, בניגוד להכהן שראה בהם חטיבות נפרדות.

  לתגובות נוספות שהתפרסמו במגדים לחץ כאן

 6. תגובה לתגובה על סדר ותוכן בספר במדבר

  תגובות והערות

  הרב אביה הכהן

  הרב אביה הכהן מגיב לתגובתו של הרב יאיר קאהן למאמרו שעסק בסדר ותוכן בספר במדבר ומבאר מה עמד מאחורי החלוקה שלו את הספר לחטיבות, חלוקה שעליה חלק הרב יאיר קאהן. 

  לתגובות נוספות שהתפרסמו במגדים לחץ כאן

 7. מבוא לספר במדבר

  הרב יהודה טרופר | שעה ו- 10 דקות

  בשיעור זה נכיר את מבנה ספר במדבר, ואת מקומו ברצף החומשים; נכיר את זמנו של הספר: חציו של הספר עוסק בשנה השניה, וחציו השני עוסק בשנה הארבעים, ונבין מה בין המסע הראשון של ישראל אל הארץ לבין המסע השני; נכיר את התהליך העובר על עם ישראל במהלך הספר, ונראה מהם הרעיונות המובעים בסיפורים המופיעים בספר.

   

  ההרצאה נתנה במסגרת קורס מקוון למורי תנך במשרד החינוך

 8. מבט מלמעלה אל תוך ספר במדבר

  דוד נתיב | שעה ו- 11 דקות

  בעקבות מבט רחב אל תוך ספר במדבר, אל חלקיו וארועיו השונים, נגיע להבנה עמוקה יותר על משמעות הספר. 

  בשיעור נסקור בקצרה את הרעיונות והארועים המרכזיים העולים בספר במדבר, ביניהם המסע במדבר, המפקדים, פרשת המצוות, ההכנות לכניסה לארץ ועוד.

 9. מדור יוצאי מצרים לדור נכנסי ארץ - מבנה ומשמעות בספר במדבר

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 4 דקות

  ספר במדבר פותח בהכנות לכניסה לארץ לדור הראשון ומסיים בהכנות לכניסה לארץ לדור השני. עיון מעמיק במבנה יגלה את ההבדל בין הדורות: הדור הראשון התקשה להיות תלוי בה' ולכן ההכנות מתמקדות במלחמה שתעשה ע"י ה', ואילו הדור השני מתקשה לקבל את העצמאות ולכן ההכנות מתמקדות בהתנחלות.

 10. הסיפור המפוצל והספר המחולק

  אליעזר דניאל יסלזון

  נעיין במחלוקת התנאים בשאלת מיקום פסוקי "ויהי בנסוע הארון". לפי גישה אחת, פסוקים אלה הועתקו לכאן ממקום אחר על מנת ליצור חציצה בין פורענות לפורענות, ועל פי הגישה השניה פסוקים אלו מהווים ספר נפרד בתוך חומש במדבר, ולמעשה מחלקים אותו לשלושה חלקים נפרדים. 

 11. בין הצו למימושו – בירור תפקידם של פרקים כו-לא בחומש במדבר

  ד"ר ישי רוזנברג

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 7 דקות

  מיקומם של הסיפורים והמצוות שבפרקים כו-ל מפתיע. מדוע יש הפסקה בין בציווי על מלחמת מדיין לבין המלחמה עצמה? בשיעור זה ננסה לברר את משמעות התופעה ומתוך העיון נרחיב גם על מבנהו של חומש במדבר ועל תפקידו בחמשת חומשי תורה.