אופי הנבואה

נמצאו 19 תוצאות חיפוש

 1. נבואת יחזקאל- לדורו ולדורות

  פרופ' ישראל רוזנסון

  תאריך פרסום: תשסד | |

  כמה וכמה נבואות מיחזקאל מעוצבות בצורה יוצאת דופן. המשלים, הססמאות והדימויים שביחזקאל יוצרים תחושה שיחזקאל לא דיבר רק לדורו, אלא גם לדורות רבים אחריו. נבין מה המסרים לדורו של יחזקאל, ובמה הם שונים במסרים לדורנו?

 2. האם היה סיכוי לעמוס הנביא?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשסח | | שעה ו- 4 דקות

  האם לנביא יש סיכוי לשנות משהו בנבואותיו? אם לא, מהי מטרת הנבואה והשליחות הנבואית? נתבונן בנבואות עמוס כדוגמה לנביאים נוספים ונבחין מדוע נשלח עמוס להינבא לישראל?

 3. שני נביאים ה'מכחישים' זה את זה

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשעב | |

  בלימוד נעסוק בשאלה עקרונית העולה מלימוד נביאים, והיא: כיצד נתמודד מול נביאים שונים, שקוראים בדבר ה' לערכים, מסרים ותובנות, הנראים שונים ואף סותרים. מתוך אמונתנו בבוחר 'בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת', נבקש אחר דרך ללמוד את הוראות הנבואות, שלכאורה 'מכחישות' זו את זו: נבואת חגי מול נבואת נתן בעניין המקדש, נבואת ישעיהו מול נבואת ירמיהו בשאלת ההישענות על ה' ועוד.

 4. הנבואה אינה לוטו

  הרב חיים נבון

 5. קשב מתמיד לדבר ה'

  דוד נתיב

 6. מה אתה רואה?

  דוד נתיב

 7. האם לעמוס היה סיכוי?

  הרב יובל שרלו

 8. "כי נאמן שמואל לנביא" - היש גבול לנאמנות הנבואית?

  ד"ר יושי פרג'ון

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 7 דקות

  במהלך השיעור נעיין בכמה מן הפרקים המרכזיים בסיפורי שמואל הנביא, ונבחן את האתגרים בפניהם הוא עומד. נבקש להראות כי תפיסותיו ואמונותיו של הנביא נוטלות מקום מרכזי – לעתים מכריע, בשליחותו הנבואית. לבסוף נסקור בקצרה כמה פרשיות נבואיות אחרות, ונראה שהקונפליקט בין החלק האנושי של הנביא לבין שליחותו הא-לוהית, רווח למדי גם אצל שאר נביאי המקרא – לא פעם אפילו ביתר שאת

 9. בין חלום לנבואה

  הרב יעקב מדן

 10. בין נבואה לחזיון

  עמוס חכם

  נבחין בין נבואה לחזיון ברוח הקודש, ונראה כי דניאל איננו נביא, ולכן דבריו אינם מובאים בספרי נביאים. דברי הנביאים משמשים לדניאל כאבני יסוד עליהן הוא מתבסס בבניין חזיונותיו.

 11. בלעם - בין קוסם לנביא

  צוות אתר התנ"ך

  פרשיית בלק ובלעם מלמדת את המסר המונותאיסטי של התורה: אין אפשרות להתנגד לרצון ה' באמצעות קסמים וכישופים. התורה מציעה לאדם את הנבואה - דבר ה' הישיר לאדם - במקום ניחוש והגדת עתידות. 

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 12. על הנבואה הראשונה של עמוס הנביא

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  בחלק הראשון של השיעור נדבר על דמותו של עמוס הנביא. בחלק השני, נתעמק בנבואה השנייה של עמוס. הדבר הראשון שמסופר על עמוס זה היותו רועה צאן, מדוע? מתוך השאלה הזו, נובעת שאלה עקרונית על מהותו של הנביא. מהי נבואה וכיצד מגיעים לדרגה כזאת? על מה עמוס מוכיח את עם ישראל? 

 13. הנביא בתוך עמו - אמונה, אמון ומאבקים

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 7 דקות

  נבואת ירמיהו היא נבואה ששוללת את התקווה מהעם. הוא אומר כי אין תקווה לחזור בתשובה ולהתפלל לה' כי החורבן כבר נקבע. זוהי עמדה דתית נבואית שהעם לא יכול לקבל, הוא לא מוכן להכיל את העובדה שאין תקווה ואין קשר עם ה'. המסר של ירמיהו מערער על סדרי החיים ולכן העם יוצא נגדו, אך תפקידה של הנבואה- וגם הטרגדיה שלה- היא אמירת האמת כולה, גם אם היא קשה ולא נשמעת.
   

 14. קושי וניחומים

  דניאל שרשבסקי

 15. רעיונות גדולים במילים פשוטות

  ד"ר יכין אפשטיין

 16. אלישע והאשה השונמית

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפא | | שעה ו- 5 דקות

  פרשת אלישע והאישה השונמית מעוררת שאלות קשות. מדוע מת בנה של השונמית? מדוע ה' העלים את המידע מאלישע? בשיעור נעסוק במגבלות על כוחו של הנביא, ועל הדרך שבה סיפור זה המחיש אותן לאלישע.

 17. בירור הקשר בין יונה לאלישע

  טפת הלפרין |

  הנביאים יונה ואלישע הם תלמידיו של אליהו. מסתבר, שלא רק יונה ברח משליחותו, אלא כבר אליהו כשקיבל שלוש משימות בסוף דרכו הנבואית, 'התחמק' משתיים מהן, וביצע את השלישית בלבד. נוכיח, שגם אותה הוא ביצע ללא חשק. אף הנביא אלישע דחה את המשימות שהותיר לו אליהו רבו לסוף דרכו שלו. נחפש בשיעור את הסיבה לכך. שאלה שתעמוד במרכז השיעור תהיה: הרחבת הגבולות של ירבעם בן יואש ניתנה בימי יהואחז בן יהוא, סבו של ירבעם השני, כשהנביא אלישע היה בשיאו. ננסה להבין, מדוע לא ניתנה על ידי הרב, אלישע, אלא ע"י תלמידו-חברו, יונה.( מלכים ב' י"ד כג-כה)

 18. נבואה והתגלות בספר בראשית

  ד"ר יושי פרג'ון

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  ספר בראשית מציג בפנינו תמונה יוצאת דופן של תופעת הנבואה. מצד אחד, ה' מרבה להתגלות לבני אדם. מאידך, יש משהו מפתיע בזהותם של נמעני ההתגלות, שכן לצד דמויות כמו נח ואברהם, ניצבים גם קין, אבימלך ולבן. גם תפקידם של נביאי בראשית מעט מפתיע, שכן לא מסופר על אף נביא הפועל כשליח ה' ועושה מופתים בשמו, כפי שאנו רגילים מספרי המקרא האחרים. בשיעור זה נלמד כמה מסיפורי ההתגלות בספר בראשית, ובאמצעותם נתחקה אחרי אופייה המיוחד של הנבואה הבראשיתית ואחרי מקומה ומשמעותה בתולדות הנבואה.

 19. האם נבואות חייבות להתגשם?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 10 דקות

  כל הלומד תנ"ך מודע מאוד לעובדה שכמעט כל הנבואות הכתובות בו - לא התקיימו כפי שנכתבו. הדברים אמורים בעיקר לנבואות הנחמה, ולא רק לנבואות הרעות, שעם אי-התגשמותן מתמודד הרמב"ם. מטרת השיעור אפוא היא לדון ביחס בין נבואה להתגשמותה, ומה הדבר אומר ביחס לראיית תקופתנו כ"ראשית צמיחת גאולתנו".