השוואה בין המקדש למשכן

נמצאו 32 תוצאות חיפוש

 1. בין המשכן למקדש

  הרב אמנון בזק

  מה בין המשכן למקדש, שייבנה בתקופה מאוחרת יותר, בימי שלמה? האם ההבדל מצטמצם לשוני המבני החיצוני שבין המשכן הארעי לבין בית המקדש הקבוע, ולמעשה המקדש הוא המשכו הטבעי של המשכן? או שמא אלו שני מבנים שונים בעלי תפקידים שונים?

 2. איסורי הטומאה בתורה

  הרב יהודה ראק

  בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש

 3. משכן העדות ובית הבחירה - לבירורו של ניגוד

  פרופ' דוד הנשקה

  המאמר מנתח את ההבדלים שבין משכן העדות לבין בית הבחירה. המשכן נועד להתוועדות, ואילו המקדש הוא מקום שכינה קבוע. מתוך כך נגזרים הבדלים בין המשכן למקדש בנושאים שונים, כגון: הארון, הכפורת והכרובים, הכניסה אל הקודש, דרישת הטהרה מן העם, ועוד. במהלך הדיון מתבארים מקראות רבים וכן קווים רעיוניים המשתקפים בהלכה.

 4. תפילת שלמה - בין חידוש מפתיע לטעות טרגית

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעא | |

  שני דברים מרכזיים עולים מתוך תפילתו של שלמה בחנוכת המקדש (מל"א ח'): האחד - הגדרתו המיוחדת של המקדש, שאותה נבחן לאור ההבדלים המתגלים בין המקדש לבין המשכן; והשני - היבט רעיוני שאותו הדגיש שלמה, שהיווה בסיס לאחת הבעיות הגדולות ביותר שהביאו את עם ישראל עד לחורבן הבית.

 5. הפטרת ויקהל - בין מקדש למשכן

  הרב משה ליכטנשטיין

  ההפטרה עוסקת בבניית המקדש. ההשוואה בין ההפטרה לפרשה מלמדת על ההבדלים בין המקדש למשכן: במשכן – הקירות משמשים כמעטפת לכלים שהם העיקר, ואילו במקדש, הבנין עצמו הוא העיקר, הוא בעל משמעות סמלית ומוקד רוחני בפני עצמו, ועל כן ישנה חשיבות רבה לקשטו ולהדרו. המשכן משדר אינטימיות וצניעות, בעוד המקדש מבטא כוח ועצמה; המשכן פונה פנימה ומכוון כלפי ישראל בלבד ואילו המקדש משקיף גם החוצה לכלל האנושות.

 6. הפטרת פקודי - השראת שכינה במקדש ובמשכן

  הרב משה ליכטנשטיין

  ישנו הבדל גדול בין תהליך השראת השכינה במקדש לבין תהליך השראת השכינה במשכן. במשכן - אין מעורבות אנושית בירידת השכינה, ואין תגובה של העם לירידת השכינה. ואילו במקדש - השראת השכינה מלווה במעורבות רבה של שלמה והעם. מה סיבת ההבדל - המצב הרוחני השונה? או אופי הנהגת ה' את ישראל באותה תקופה? או הגישה של המנהיג (שלמה או משה)?

 7. בניין בית המקדש

  הרב יעקב מדן | 54 דקות

  בשיעור נעסוק בבניין בית המקדש הראשון בימי שלמה. נדון בציון הזמן שבו נבנה (מל"א ו, א) ובחשיבותו לכרונולוגיה המקראית, נעיין בתיאור המקדש כפי שמובא בפסוקים תוך ניסיון להבין את הפרטים השונים ולסיום נעמיק בעניין הכרובים שבנה שלמה, ההבדל בינם לבין כרובי המשכן ובמשמעות שעומדת מאחורי עשייתם דווקא באופן שנעשו. (בשיעור נקרא פסוקים מספר מלכים א פרק ו. השיעור מתאים גם לדברי הימים ב פרק ג בו מתוארת שוב בניית בית המקדש)

 8. בדי הארון

  הרב אמנון בזק

 9. בניין הבית

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 10. המקדש הנשגב מול המשכן האינטימי

  הרב משה ליכטנשטיין

 11. מבנה עוצמתי

  הרב משה ליכטנשטיין

 12. לבקש השראת שכינה

  הרב משה ליכטנשטיין

 13. נוכחות קבועה של השכינה

  הרב אמנון בזק

 14. בין דת למדינה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 15. מדיבור לשמיעה

  הרב אמנון בזק

 16. להפוך את יתרו לדגם בינלאומי

  הרב ד"ר יואל בן נון

 17. המקדש ממשיך את המשכן

  יהודה קיל

 18. מי תכנן את המקדש?

  יהודה קיל

 19. אל מי פונים הכרובים?

  הרב אמנון בזק

 20. והבית מלא ענן בית ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 21. בית תפילה לכל העמים

  הרב אמנון בזק

 22. חנוכת המקדש והיום השמיני למילואים

  ד"ר נריה קליין

 23. הדום רגליו

  ד''ר גליה פולק

 24. החידושים במקדש שלמה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 25. מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (א)

  הרב יצחק לוי

  ענייננו בשיעורים אלו להבין את משמעות החידוש של בניין בית קבוע לקב"ה. לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע.

 26. מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (ב)

  הרב יצחק לוי

  ענייננו בשיעורים אלו להבין את משמעות החידוש של בניין בית קבוע לקב"ה. לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע.

 27. וה' נתן חכמה לשלמה - המשכן והמקדש

  הרב יהודה שביב

  מהו היחס בין המשכן לבין המקדש? שניהם מהווים קיום של מצווה אחת, אך המשכן הוא מפעל עממי שבו הקב`ה נגרר אחרי בני ישראל ואילו המקדש הוא מפעל ממלכתי של שלמה, שבו העם הולך בעקבותיו של הקב"ה.

 28. העושים במלאכה

  הרב יהודה שביב

  הקבלה בין המקדש למשכן, בעקכות בוניהם: בצלאל ואהליאב אל מול חירם.

 29. ותשלם כל המלאכה - חתימת ספר הגאולה

  הרב יהודה שביב

  על זמניותו של המשכן מול הקביעות והיציבות של המקדש.

 30. מתן על הפרק - מלכים א ה-ו

  צוות מתן

  בפרקים אלה מתגלים היבטים נוספים של חכמה שלמה. בשלב ראשון משמשות חכמות המשפט, הממשל, הטבע ומדיניות החוץ (פרקים ג-ה) לביסוס המדינה והצלחתה. בהמשך מתועלת ההצלחה כולה לשם בניין המקדש, הנבנה בתקופת שיא השגשוג והפריחה של ממלכת ישראל. החכמה האלהית שנתנה לשלמה מיד ה' בגבעון, משמשת לבסוף להקמת המקדש לשם ה'. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא המשמעות הרוחנית של בניין בית המקדש בתולדות עם ישראל.  

 31. עראי וקבע

  אביעד שלמה מוריה

 32. משכן-מקדש: מה שונה? מה חדש?

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  על פניו, ישנו דמיון רב בין משכן למקדש במבנה, בכלים ובעבודות המתבצעות בהם. בנוסף המקור לציווי בתורה לבניין המקדש הוא בציווי לבנות משכן. יחד עם זאת, ישנם הרבה שינויים וחידושים במקדש שלמה. לאחר בחינת הדמיון והחידושים בין משכן ומקדש, ננסה להבין מה המשמעות הרוחנית של המקדש בשונה מן המשכן.