שיעורים

סה"כ שיעורים: 3278
הרב יצחק לוי מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
על פניו, ישנו דמיון רב בין משכן למקדש במבנה, בכלים ובעבודות המתבצעות בהם. בנוסף המקור לציווי בתורה לבניין המקדש הוא בציווי לבנות משכן. יחד עם זאת, ישנם...
ד''ר הלל מאלי מקור: משך השיעור:
59 דקות
נבואת חגי עוסקת בקריאה לבניית מקדש. בנבואותיו קושר הנביא בין האדמה החרבה למקדש החרב (א 1–11), מציע פשר פולחני למצב החקלאי שבו מצוי העם ש'זרע הרבה' וגילה...
הרב אלקנה שרלו מקור: ; ; ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
אחד מהיסודות העיקריים העומדים בתשתית עם ישראל הוא היותו מורכב מ-12 שבטים אחים. אך לא מדובר רק בנתון גניאולוגי של עבודת שורשים משפחתית בספר בראשית; אלא...
ד"ר שמואל ויגודה מקור: משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
אחד הספרים הנועזים ביותר בתנ"ך הוא ספר קהלת. בשיעור ננסה להתחקות אחרי שאלת המשמעות ששוזרת את הספר, תוך השוואה עם תשובות אחרות לשאלה זו שהוצעו על ידי הוגי...
ד"ר יושי פרג'ון מקור: ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
ספר בראשית מציג בפנינו תמונה יוצאת דופן של תופעת הנבואה. מצד אחד, ה' מרבה להתגלות לבני אדם. מאידך, יש משהו מפתיע בזהותם של נמעני ההתגלות, שכן לצד דמויות...
הרב פרופ' יהודה ברנדס מקור: ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
נעיין בפרשיות התורה שבהן מוזכר עונש "עין תחת עין", נבדוק אם ההלכה של חז"ל מתאימה לפשוטו של מקרא או עוקרת אותו. נדון בהסברים השונים לפער שבין התורה שבכתב...
הרב ד"ר תמיר גרנות מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
אחרי הנפילה הנוראה של עם ישראל בחטא המרגלים, באו העם אל משה, התוודו על חטאם, ובקשו לתקן, אך שמעו לאו נורא, ונענשו עונש קשה על התעקשותם. האמנם ננעלו שערי...
ד"ר יונתן פיינטוך מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
תפילתו האחרונה של דוד היא פניה מרגשת לה', בתפילה/ברכה שחלקה נקבעה בתפילה הקבע בכל בוקר ('ויברך דוד...'). בשיעור נעסוק בתפילה זו ובבחירה של דוד שאלה תהיינה...
הרב פרופ' יהודה ברנדס מקור: ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
מה היה פשר הנסיון של איוב? מה המשמעות של ויכוחי הרעים ואיוב כאשר ידוע שאיוב צדק וסבל על לא עוול בכפו? מה ניתן ללמוד מאיוב על עמידת האדם מול הא-להים, גם...
הרב יהודה מאלי מקור: ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
מלחמת אחים, אירוע יוצא דופן או תופעה היסטורית אשר חוזרת על עצמה? בשיעור נסקור את התופעה של מלחמות אחים בתנ"ך. נתמקד בשאלה כיצד נמנעו מלחמות אחים בספר...

עמודים