הרב ישעיהו הדרי

נמצאו 106 תוצאות חיפוש

 1. פתחון הפה בספר יחזקאל

  הרב ישעיהו הדרי

   תקופה של שנה וחודשיים הנביא אינו מדבר, הוא עושה מעשים "אלמים" בלי לפרש אותם באוזני העם. בהמשך, כשהעם דורש נבואה, הנביא מדבר אל העם שבגולה, ואילו לאנשי ירושלים הוא ממשיך לחזות חורבן. רק כאשר החורבן יצא לפועל, נפתח פיו של הנביא לעם כולו. 

 2. עכשיו אפשר לדבר

  הרב ישעיהו הדרי

 3. סדר הזמנים בנבואות יחזקאל

  הרב ישעיהו הדרי

  ספר יחזקאל מתייחד בכך שיש בו כמה וכמה ציוני תאריכים לנבואות.  מה המשמעות של תיארוך נבואות יחזקאל? מה הקשר בין זה לבין שתיקתו ופתיחת פיו לאחר החורבן? 

 4. מיהו א-ל?

  הרב ישעיהו הדרי

  יחזקאל משתמש באותו מושג אלוהות בצירופים שונים, כדי ללעוג למלך בשר ודם המתיימר להיות אל, ולבטא את שפלותו, אל מול נשגבותו של א-לוה האמת.

   

 5. וארשתיך לי

  הרב ישעיהו הדרי

  הנביאים דימו את יחסי ישראל והקב"ה ליחסים בין איש ואשה. הושע מבטא זאת בצורה מאד חזקה, אך דווקא הוא משתמש במושג האירוסין ולא במושג הנישואין.

 6. אירוסין בין ישראל לה'

  הרב ישעיהו הדרי

 7. נבואת אמת ונבואת שקר

  הרב ישעיהו הדרי

  מתוך דברי הנביאים על נביאי השקר, ניתן להבין שהיו שלושה סוגים של נביאי שקר: נביאים שזו פרנסתם, נביאים שה' שלח להם רוח שקר כדי להכשיל, ונביאים שדמיינו שקיבלו נבואה אמיתית מה'. מבחינת נבואת האמת, כולם נחשבים כקטגוריה אחת של "נבואת שקר"

 8. התשובה בספר יונה

  הרב ישעיהו הדרי

  רעיון התשובה חוזר ונשנה בספר יונה שלוש פעמים, בכל פעם בצורה אחרת, כאילו רצה הנביא להקיף את כל המישורים בהם מתגלית התשובה, בין בחיי הפרט, בין בחיי הציבור. יונה הנביא אינו מבין מדוע ניתנת לרשעים אפשרות תשובה, ואכן, הרעיון של התשובה איננו נתפס בהבנתם של בני האדם.

 9. יום ה' בצפניה

  הרב ישעיהו הדרי

  יום ה' המתואר בספר צפניה איננו מתואר בהקשר של מציאות היסטורית של ימי צפניה, אלא כחזון עתידי, לפיו כל העמים עתידים לעבוד את ה', ללא הבדל ביניהם לבין עם ישראל. חזון זה מוצג כתיקון למעשה מגדל בבל ולפילוג שנוצר בעקבותיו.

 10. חגי - העידן החדש

  הרב ישעיהו הדרי

  חגי ראה בעליית דריווש את סיום תקופת הגלות מפני שבאותו זמן מלאו 70 שנה לעליית בבל. חגי התעלם במכוון מכל שהיה לפניו. הוא ראה עצמו נושא בשורה חדשה על ראשיתה של תקופה חדשה, אשר סמלה הגדול הוא בית ה' האחרון אשר כבודו גדול יהיה אפילו מן הראשון.

 11. חזונות זכריה - לדורו או לעתיד לבא?

  הרב ישעיהו הדרי

  ניתן לפרש את חזונות זכריה בשני מישורים: האחד - כנבואה לבני דורו, הנאמרת על רקע התקופה: שיבת ציון. השני - כאפוקליפסה - חזונות לעתיד הרחוק, לאחרית הימים. נסביר את החזיונות בפרקים ה-ו  (המגילה, האיפה וארבע המרכבות) לפי שתי האפשרויות.  

 12. שאלת הצומות בימי בית שני

  הרב ישעיהו הדרי

  האם בתקופת בית שני היו צריכים להמשיך להתענות על חורבן הבית הראשון? זכריה מתמודד עם שאלה זו, ותשובתו היא, שאין תשובה. שאלת הצומות איננה השאלה העיקרית, אלא האם בני האדם מקיימים את דרישת ה' לחיות חיים מוסריים

 13. לאיזו תקופה מתאימות נבואות זכריה האחרונות?

  הרב ישעיהו הדרי

  מי ניבא את הנבואות בפרקים ט-יד בזכריה? יש הטוענים כי פרקים אלה שייכים לנביא אחר, בשם זכריה, שניבא בתקופת ישעיהו וחזקיהו. גם בדברי חז"ל ניתן למצוא רמזים לכך. עיון בפרקים אלה מראה שנבואות אלה יכולות להתאים הן לדורו של ישעיהו, הן לדור שיבת ציון, והן לאחרית הימים. הנבואה היא חתך לעומק שכבות ההיסטוריה ומצטלבת בנקודות-פגישה רבות עם מאורעות שונים בתקופות שונות. 

 14. הרועים הרשעים ויום ה'

  הרב ישעיהו הדרי

  חזון יום ה' בזכריה דומה לחזון יום ה' של יחזקאל, בכמה נקודות: בשניהם יום ה' קשור בתוכחה ופורענות לרועים - המנהיגים שלא ביצעו את תפקידם כראוי; בשניהם יום ה' כרוך במלחמה גדולה; ובשניהם מתוארת יציאת מים חיים מירושלים, וגאולה המתחילה משארית הפליטה הנשארת בירושלים. אולם זכריה מתאר בנוסף גם מהפכה בסדרי הטבע

   

 15. יום ה' בנבואת זכריה

  הרב ישעיהו הדרי

  תיאורי יום ה' מופיעים בנבואות רבות, באופנים שונים, מפני שכל נבואה הראתה קטע אחד מן התמונה הכוללת של יום ה', ובעזרת כל הנבואות ניתן לבנות תמונה שלמה הכוללת את כל המאורעות. בנבואת זכריה על יום ה', נוסף פן ייחודי: הגויים יעלו לירושלים לחוג את חג הסוכות. האחדות לצורך עבודת ה' מהווה תיקון לחטא מגדל בבל והפלגה.

 16. אפשר לחזור בתשובה

  הרב ישעיהו הדרי

 17. בין נבואת אמת לנבואת שקר

  הרב ישעיהו הדרי

 18. יום ה' האוניברסלי

  הרב ישעיהו הדרי

 19. הגיע הזמן

  הרב ישעיהו הדרי

 20. לפשר המראות

  הרב ישעיהו הדרי

 21. הצום הוא לא השאלה העיקרית

  הרב ישעיהו הדרי

 22. מי כתב נבואות אלה?

  הרב ישעיהו הדרי

 23. אכזבה מהמנהיגות האנושית

  הרב ישעיהו הדרי

 24. יום ה'

  הרב ישעיהו הדרי

 25. חג הסוכות במקרא

  הרב ישעיהו הדרי

  נעיין בהופעות של חג הסוכות בתנך. האם אכן לא חגגו ישראל את חג הסוכות מימות יהושע עד ימי נחמיה? ומדוע לעתיד לבא יחגגו העמים דווקא את חג הסוכות?

 26. מלאכי ועזרא - המעבר מנביאים לסופרים

  הרב ישעיהו הדרי

  מלאכי ניבא כנראה בתקופת עזרא או קרוב לה. מלאכי חותם את תקופת הנבואה, ועזרא מתחיל את תקופת הסופרים. התוכן וסיגנון הכתיבה של ספר מלאכי מעידים על המעבר בין התקופות.

 27. מלאכי ג - נבואה לשעתה ונבואה לעתיד

  הרב ישעיהו הדרי

  פרק ג במלאכי עוסק בבעיות הדור, וכן בחזון עתידי. אחת הבעיות בראשית ימי הבית השני, היתה המצב הכלכלי השפל, שהביא כנראה לכך שהעם לא הפריש תרומות ומעשרות. נעיין בפסוקים במלאכי פרק ג ובדברי חז"ל המתארים את ההתמודדות עם נושא זה.  החזון העתידי בפרק זה מתאר את בואו של אליהו לקראת הגאולה. נעסוק בחזון זה ובמסורת שהתפתחה בעקבותיו.

 28. בעיית המעשרות בתקופת שיבת ציון

  הרב ישעיהו הדרי

 29. הכפירה כמקור הרע (מזמור יד)

  הרב ישעיהו הדרי

  מקור הרע בעולם הוא באדם, אשר בעזרת הבחירת החופשית שניתנה לו בחר להשחית את העולם. אולם חופש הבחירה המוסרית אינו מסלק את השגחת האלוקים, שהיא הבסיס למוסריות בעולם.

 30. מהו מקור הרע בעולם?

  הרב ישעיהו הדרי

 31. שירת דוד

  הרב ישעיהו הדרי

  מזמור י"ח בתהלים דומה מאד לשירת דוד המופיעה בשמואל ב פרק כב. 

  כיצד ניתן להסביר את החזרה על המזמור בשני המקומות, ואת ההבדלים הקטנים בין שתי ההופעות של המזמור? מה ניתן ללמוד מכך על כתיבת מזמורי תהלים?

 32. כמיהה להתגלות ה'

  הרב ישעיהו הדרי

  מזמור כ"ז בתהלים משתמש בביטויים ורעיונות דומים מאד לסיפור בשמות ל"ג יז-כג, בו מבקש משה "הראני נא את כבודך". לנגד עיני רוחו של דוד בפרק כ"ז עמד אותו מחזה עילאי של משה בנקרת הצור והוא חזר אליו וחרז מסביבו את הגיגיו ותפילתו.

 33. שובע שמחות

  הרב ישעיהו הדרי

 34. דומה אבל שונה

  הרב ישעיהו הדרי

 35. ימלא ה' כל משאלותיך

  הרב ישעיהו הדרי

 36. ה' רועי

  הרב ישעיהו הדרי

 37. לבקש התגלות כמו משה

  הרב ישעיהו הדרי

 38. שיר חנוכת הבית

  הרב ישעיהו הדרי

  מה הקשר בין תוכן המזמור לכותרתו - "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"? האם יתכן שמזמור שעוסק בחנוכת הבית יעסוק בעניינים פרטיים ולא לאומיים? ומה אנו לומדים מכך על אופיו של המקדש?

 39. תפילת היחיד במקדש

  הרב ישעיהו הדרי

 40. תורת הגמול בספר תהלים

  הרב ישעיהו הדרי

  ארבעה פרקי תהלים עוסקים בשאלת הגמול: ל"ז, צ"ב, צ"ד, ו-ע"ג. מהם המניעים של הרשעים? מדוע הם בכל זאת מצליחים? מהו סולם הערכים שעלינו לבנות לעצמנו כדי לתת מענה הולם לבעיית הגמול?

 41. תשובת היחיד בספר תהלים

  הרב ישעיהו הדרי

  תשובת הציבור נדונה הרבה במקרא, אולם המיוחד לפרקי התשובה בתהילים הוא הגישה האינדיבידואלית, תשובת הפרט: גם בתוך תשובת היחיד יש מקום נבדל ליחיד, לעמוד לפני ה' להתוודות ולשוב בתשובה.

 42. שירת מזמורי תהילים במקדש

  הרב ישעיהו הדרי

 43. התעוררות לעבודת ה' ע"י שירת המזמור

  הרב ישעיהו הדרי |

  השילוב של המבנה האומנותי של המזמור (מבנה קונצנטרי - בצורת מנורה) עם המוסיקה שלו והאופן בו עמדה המקהלה של הלויים במקדש, יצר אווירה וחוויה עמוקה, כך שהאדם שהגיע למקדש הרגיש את ההתעוררות לעבודת ה'. נעיין במבנה המזמור ובפירוש הרב קוק ב"עולת ראיה" למזמור זה, לפיו האדם צריך להתמודד בעצמו על בניית אישיותו, אך זקוק גם לעזרת ה' בדברים שהם למעלה מיכולתו. על האדם לשאוף לכך שהגדילה הרוחנית שלו תשפיע גם על עולם המעשה שלו.

  השיעור הועבר בישיבת הכותל בחודש אלול

 44. רשע וטוב לו

  הרב ישעיהו הדרי

 45. המלך בתהלים

  הרב ישעיהו הדרי

  ספר תהלים מתאר את גדולתו של המלך ומעמדו המיוחד, ויחד עם זאת מדגיש את ההבנה שהוא איננו אל, אלא עומד לפני ה'.

 46. גדולת המלך וענוותנותו

  הרב ישעיהו הדרי

 47. מזמור מ"ז, קרח וראש השנה

  הרב ישעיהו הדרי | 59 דקות

  את מזמור מ"ז נוהגים לומר לפני תקיעת השופר בראש השנה. מה מיוחד במזמור זה שהפך להיות חלק מתפילת ראש השנה? כיצד המזמור הוא אוניברסאלי ולאומי גם יחד? ואיך את האחדות מייצגים דווקא בני קרח?

  השיעור הועבר בישיבת הכותל בחודש אלול

 48. אלוקים יפדה נפשי

  הרב ישעיהו הדרי

 49. אמר נבל בליבו

  הרב ישעיהו הדרי

 50. זית רענן

  הרב ישעיהו הדרי

 51. רומה על שמים א-להים

  הרב ישעיהו הדרי

 52. פרי לצדיק

  הרב ישעיהו הדרי

 53. בריחת דוד מביתו

  הרב ישעיהו הדרי

 54. תהילים ערב יציאה לקרב

  הרב ישעיהו הדרי

 55. אגורה באהלך עולמים

  הרב ישעיהו הדרי

 56. בשר מתגעגע?

  הרב ישעיהו הדרי

 57. השמחה שבמשפט

  הרב ישעיהו הדרי

 58. נורא ותעצומות?

  הרב ישעיהו הדרי

 59. עדיך כל בשר יבואו

  הרב ישעיהו הדרי

 60. דבקות בה' מובילה להתבוננות אמונית

  הרב ישעיהו הדרי

 61. המדרש המקראי

  הרב ישעיהו הדרי

 62. ואני תפילתי לך ה' עת רצון

  הרב ישעיהו הדרי

 63. הישועה הגדולה ביותר

  הרב ישעיהו הדרי

 64. צוואה גשמית

  הרב ישעיהו הדרי

 65. מהו הרקע של המזמור?

  הרב ישעיהו הדרי

 66. מהי הארת פנים?

  הרב ישעיהו הדרי

 67. כי אקח מועד

  הרב ישעיהו הדרי

 68. להביע אירועים היסטוריים

  הרב ישעיהו הדרי

 69. היחס לגויים

  הרב ישעיהו הדרי

 70. מה בין תשובה לאויבים?

  הרב ישעיהו הדרי

 71. הנדר בתהלים

  הרב ישעיהו הדרי

  המאמר עוסק בנושא הנדרים תוך עיון במקורות שונים בתנך העוסקים בנדר. נבדוק מהי משמעות הבטוי "לפלא נדר"? באילו סיטואציות מוזכרים הנדרים במקרא? מהי המשמעות של הנדרים בפרקי תהלים? 

 72. מזמורים היסטוריים בתהלים

  הרב ישעיהו הדרי

  בספר תהילים מצויים כחמישה-עשר מזמורים העוסקים בנושאים היסטוריים. מטרת המשורר איננה לתאר התרחשויות אלא לתת משמעות למהלכים ההיסטוריים. המגמה של המזמורים ההיסטוריים יכולה להיות תוכחה על מעשי העם, הודיה לה',עידוד, תלונה, או וידוי. 

 73. החסיד והחסד בתהלים

  הרב ישעיהו הדרי

  במזמור פו אומר המשורר: "שמרה נפשי כי חסיד אני". מיהו החסיד?  מתוך עיון בפסוקים נראה שהכוונה היא לאיש האוהב אלוקים ועושה מעשי חסד, מעשי הטבה. האדם החסיד מבקש מה' לנהוג עמו באותה מידה, ולעשות עמו חסד.

 74. הברית על מלכות בית דוד

  הרב ישעיהו הדרי

  מה משמעות הברית בין ה' לבית דוד, והבטחת נצחיות מלכות בית דוד? נראה שברית זו קשורה לברית בין ה' לעם ישראל, ולברית הכוללת יותר של ה' עם כל ברואיו. משמעותן של כל הבריתות האלה, המשולבות זו בזו היא שלטון ומלכות ה' על העולם כולו.

 75. עבדו את ה' בשמחה

  הרב ישעיהו הדרי

  מזמור לתודה - האם הוא מזמור הודיה לה', או מזמור הקשור לקרבן תודה? נראה כי במזמור זה, כמו במזמורים נוספים, קיימות שתי המשמעויות. לאלה שנבצר מהם לבוא בשערי הר הבית קורא המשורר לבוא בשערי החוויה האישית, שערי תפילה המצויים בלבו של האדם פנימה. ההודיה לה' והשמחה הן חלק חשוב ומשמעותי בעבודת ה'.

    

 76. הודיה על גאולה

  הרב ישעיהו הדרי

  המאמר מפרש את מזמור קז כשיר תודה שנאמר בתקופת עוזיהו ע"י עולי רגלים שהגיעו מים סוף, ומשם עלו לירושלים דרך מדבר הנגב, והקריבו זבחי תודה לה'. מפאת תוכנו ואף מבחינת הקשרו, לאחר פרקים קה-קו המתארים את ההיסטוריה של עם ישראל, הפך שיר זה לשיר תודה על הגאולה שתבוא לאחר הגלות. (וכנראה משום כך נאמר ביום העצמאות).

 77. שליטת ה' בטבע ובהסטוריה

  הרב ישעיהו הדרי

  פרק קיד מתאר שינויים בעולם הטבע ובהיסטוריה, בעקבות יציאת מצרים. כיצד מתרחש שלטון ה' על הטבע ועל ההיסטוריה האנושית? האם יש שיתוף בין עולם הטבע לבין ההתרחשויות ההיסטוריות? או שמא יש עימות ביניהם? 

 78. כעיני עבדים אל יד אדוניהם כן עינינו אל ה'

  הרב ישעיהו הדרי

  היחסים בין ה' לעם ישראל מתוארים במזמור קכג-קכד כיחסי עבד ואדון. נדון במשמעותם של יחסים אלה, מתוך מקורות שונים בתנך ובדברי חז"ל, ונראה שיחסים אלה אמנם מרוחקים יותר מיחסי איש ואשה, או יחסי אב ובן, אך בכל זאת יש בהם מעלה חשובה.

 79. שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון

  הרב ישעיהו הדרי

  נעיין במשמעות המושג "שיר המעלות". נראה כי בשירים אלה יש שימוש בשרשרות מילים חוזרות, בצורה מדורגת, ויתכן שזו המשמעות של "שיר מעלות". בשיר שלפנינו, שרשרת המילים המדורגת רומזת להדרגתיות שבגאולת ישראל.

 80. תיכון תפילתי קטורת

  הרב ישעיהו הדרי

  הפסוק "תיכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב", מקביל בין התפילה לעבודת הקטורת. מה מיוחד בעבודת הקטורת? ומה המשמעות של השוואת התפילה לקטורת?

 81. הוציאה ממסגר נפשי

  הרב ישעיהו הדרי

  כותרתו של מזמור קמב מקשרת את התפילה במזמור זה לסיפורו של דוד במערה בעין גדי. נעיין במשמעות שמקבלים פסוקי התפילה על רקע סיפורו של דוד במערה.

 82. שיר על נהרות בבל

  הרב ישעיהו הדרי

  השיר ששרים הלויים על נהרות בבל, מבטא את סערת רגשותיהם בגלות, בעקבות חורבן המקדש, בו היו רגילים לעבוד ולשיר את שיר ה'.

 83. קיום מצוות במגילת רות

  הרב ישעיהו הדרי

  במגילת רות אנו מוצאים עדויות רבות לקיום מצוות. אולם, הדגש במגילת רות הוא על החסד, על קיום מצוות שבין אדם לחברו באופן של לפנים משורת הדין.

 84. הפור והגורל במגילת אסתר

  הרב ישעיהו הדרי

  במגילת אסתר מופיעות מלים רבות בפרסית. מדוע טורחת המגילה לבאר דווקא את המילה "פור הוא  הגורל"? נראה כי כל עיקרה של מגילת אסתר הוא בשניות ובקטביות: בהתהפכות האירועים, ובתיאור מצבים אנושיים, ריאליים, עם הצצה מרומזת לתכנית האלקית העומדת מאחריהם. הפור במשמעותו הפרסית והיהודית מסמל את התהפכות המצבים והמשמעויות במגילה.

 85. קינת היחיד וקינת הציבור במגילת איכה

  הרב ישעיהו הדרי

  נעין במבנה הקינות במגילת איכה, וברקע ההיסטורי העומד מאחרי כל אחת מהקינות. נתעכב במיוחד על פרק ג, המיוחד בהיותו קינה של האדם היחיד. חורבן המקדש היה אסון לאומי אך גם אסון לכל אדם באופן אישי. הקינה בפרק ג מבטאת את האבל הפרטי, והאדם הפרטי המקונן הופך לפה לאומה כולה.

 86. שליטת ה' בטבע ובהיסטוריה

  הרב ישעיהו הדרי

 87. ביטוי למרחק או תואר כבוד?

  הרב ישעיהו הדרי

 88. התפילה והקטורת

  הרב ישעיהו הדרי

 89. תפילה במערה

  הרב ישעיהו הדרי

 90. מצוות וחסד במגילת רות

  הרב ישעיהו הדרי

 91. ברכת יעקב ועשו

  הרב ישעיהו הדרי

  על מה היה המאבק בין יעקב לעשו? מדוע יצחק רצה לברך את שני בניו, כך שהברכה הרוחנית תהיה ליעקב והברכה הגשמית לעשו? מה הבינה רבקה? ומה יהיה לעתיד לבא?

 92. הכרת האחים בחטאם כלפי יוסף

  הרב ישעיהו הדרי

  הכרת האחים בחטאם כלפי יוסף היא שאפשרה ליוסף למחול להם ולחזור ליחסים תקינים. סיפור יוסף ואחיו מלמד אותנו עד כמה חשוב שהאדם שפגע בחברו יכיר בחטאו בעצמו, ויודה בכך.

 93. מבנה ומשמעות בשירת הים

  הרב ישעיהו הדרי

  מבנה השירה משקף את מצבם של ישראל האומרים את השירה. זו שירת נצחון וחופש, אשר יוצקת את ההתלהבות למסגרת של חוק ומקצב, ובכך מבטאת את העובדה שישראל שמחים על שחרורם מהמצרים, אך מכניסים את עצמם בעול מלכות ה'.

 94. עוצמתה של שירה

  הרב ישעיהו הדרי

  השירה היא המדרגה הגדולה ביותר של השגת האמונה. 

 95. חשיבותו של מזבח הקטורת

  הרב ישעיהו הדרי

  מדוע הציווי על הקמת מזבח הקטורת נמצא במנותק משאר הכלים, לאחר הציוויים לכהנים, בסוף כל הציווים על המשכן? מה מעלתה של הקטורת וכיצד היא מבטאת את תפקיד הכהנים?

 96. ההתגלות למשה בנקרת הצור

  הרב ישעיהו הדרי

  התגלות ה' למשה בנקרת הצור היא מן הפרשות הסתומות בתורה. משה זכה להתגלות ברמה הגבוהה ביותר, שאנשים אחרים לא מסוגלים להגיע אליה, ובה נתגלה לו הקשר שבין העולם הגשמי לבין העולם העליון.

 97. זכור ושמור - מפתח הגאולה

  הרב ישעיהו הדרי

  מהן שתי הבחינות של השבת, המתבטאות ב"שמור" ו"זכור"? מדוע ספירת העומר בנויה דווקא משבעה שבועות ומדוע היא מתחילה דווקא "ממחרת השבת"? ומה הקשר ליום העצמאות החל בימים אלה?

 98. אחיתופל הגילוני וחושי הארכי

  הרב ישעיהו הדרי

  אחיתופל הגילוני נושא בתפקיד "יועץ המלך" - מעמד מכובד בישראל, והשפעתו רבה. בחירתו לערוק לאבשלום (אם מנקמה, אם מרצון למלוך) מחרידה את דוד שפורץ בתפילה ומגייס את חושי, רעה המלך (תפקיד קרוב ליועץ), לסכל את עצת אחיתופל. אבשלום מצרף אותו ליועציו ומקבל את עצתו בגלל ההתערבות הא-לוהית. אחיתופל מבין שאבשלום יפסיד ולכן מאבד עצמו לדעת, ואילו על גורל חושי איננו יודעים אך מסתבר שהמלך השיב גמולו.

 99. פתרונות לבעיית הגמול

  הרב ישעיהו הדרי

 100. המזמורים ההיסטוריים

  הרב ישעיהו הדרי

 101. המזמורים הדו משמעיים

  הרב ישעיהו הדרי

 102. קינת הלויים על נהרות בבל

  הרב ישעיהו הדרי

 103. מעמדו של מלך ישראל

  הרב ישעיהו הדרי

 104. אבל יחיד

  הרב ישעיהו הדרי

 105. זמן חיבורן של הקינות

  הרב ישעיהו הדרי

 106. שני תהליכי תשובה

  הרב ישעיהו הדרי |

  בשיעור נעסוק בשני ניסיונות מרכזיים בתנך להובלת תהליך תשובה: בימי עזרא ונחמיה, ובימי יאשיהו מלך יהודה. נברר מה אנו לומדים מתיאור תהליכי התשובה שלהם, מה היו הבעיות במהלך של יאשיהו, ומה היו תוצאותיו.

   

  באדיבות ישיבת הכותל