אליהו - מעמד הר הכרמל

נמצאו 30 תוצאות חיפוש

 1. הפסח

  הרב יעקב מדן

  מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח.

 2. הפטרת פרשת כי תשא: המבחן בכרמל

  תפילתו הכפולה של אליהו כמפתח למשמעות האירוע

  הרב אלחנן סמט

  אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה.

 3. מעמד הר הכרמל

  הרב אמנון בזק |

  בשיעור זה ננתח את אופן פעולתו של אליהו במעמד הר הכרמל, ונראה כיצד הפעולות של אליהו מזכירות מאורעות חשובים שהתרחשו בהיות בני ישראל במדבר. בסוף הדברים נבחן את תפילתו של אליהו לקב"ה המהווה תיקון מסוים לדרך התנהלותו בעבר.

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 4. תוצאות מעמד הר הכרמל

  הרב אמנון בזק |

  לאחר מעמד הר הכרמל מבטיח אליהו לאחאב שירד גשם, אך מדוע נדרש נערו של אליהו לעלות שבע פעמים בטרם נראה לעיניו הענן? בהמשך השיעור נבחן את תגובתה של איזבל למעמד הר הכרמל, ונראה כיצד תגובתה מביאה את אליהו לידי ייאוש גדול. מדוע מתייאש אליהו? האם הדבר נובע מאיומיה של איזבל, או שמא מדובר בסיבה שונה?

  השיעור באדיבות אתר קש"ת של ישיבת הר עציון

 5. נביאי השקר

  הרבנית שרון רימון

  בפרשת ראה, מתואר נביא אשר אומר לעם לעבוד עבודה זרה, והתורה מכנה אדם זה "נביא", ולא "נביא שקר". מדוע? נעיין בכמה מקורות העוסקים בנבואה, ונראה שמושג הנבואה אינו ברור באופן חד משמעי. הנביא הוא בעל כושר דיבור מיוחד, ובעל כוחות רוחניים המאפשרים לו קרבת אלוקים, ואף לדעת את דבר ה'. כמו כן, ברור שיש דרגות שונות של נבואה.

 6. דמותו המורכבת של אחאב מלך ישראל

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשסו | |

  תדמיתו של אחאב היא כשל אחד המלכים הרשעים ביותר שהיו לישראל, ואף על פי כן כאשר בוחנים את הפרקים שעוסקים באחאב ומעמיקים בהם מגלים תמונה שונה למדי. מהפסוקים עולה דמות של מלך עם תכונות חיוביות במיוחד ועם עוצמה גדולה בד בבד עם חטאים חמורים. המורכבות המיוחדת הזו בדמותו של אחאב תעמוד בראש עיוננו.

 7. אליהו וירמיהו - הנביא מול ה' ומול העם

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשסט | |

  הנביא, המקבל את דבר ה', הוא אדם ענק, שיש לו עמדות משלו. עמדות אלה באות לידי ביטוי הן בעמידתו מול ה', והן בעמידתו מול העם. פעמים שעמדות אלה יוצרות חיכוך גם עם שליחותו הנבואית. אצל הנביאים אליהו וירמיהו מתגלה פן זה בעוצמות מיוחדות. בהארת מרכיבים אלה ובמשמעותם יעסוק השיעור.

 8. עליית אליהו השמימה

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  סיפור עלייתו של אליהו השמימה, הוא אחד הסיפורים הדרמטיים במקרא. מדוע בחר הקב"ה לסיים כך את חייו של אליהו? מה פשר המעמד המקדים לעלייתו, והחתירה ל'קול דממה דקה', וכיצד כל אלו קשורים לדמותו של אליהו בסיפור במלכים ובנבואת מלאכי?

 9. הפטרת כי תשא - אליהו בהר הכרמל

  הרב משה ליכטנשטיין

  מהי משמעות המפגש בין עובדיה לאליהו? שניהם ניצבו אל מול מציאות דומה, אך קיבלו הכרעות שונות. אליהו בחר בפרישה ובנקיטת מידת הדין כנגד העם ובית המלך ואילו עובדיה הלך בדרך של מעורבות והשפעה מבפנים. לכן, אין זו פגישה בעלמא בין שני אישים אלא גם מפגש בין שתי שיטות,

 10. אליהו הנביא בהר הכרמל

  "מבראשית" - תמר לשם

 11. בין כרמל לסיני

  הרב יגאל אריאל

 12. אחדות השבטים בעבודת ה'

  רד"ק

 13. הפסקת הבצורת ומעמד הכרמל

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 14. אחאב הפוסח על שתי הסעיפים

  הרב אמנון בזק

 15. בצד של מי אתה, אחאב?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 16. אליהו דומה למשה?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 17. עלות המנחה - זמן הישועה

  הרב משה כהן

 18. דמותו של אחאב

  הרב אמנון בזק, אליכין בן נון, ד"ר יוסי ברוכי

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 8 דקות

  המושב מורכב משלושה שיעורים קצרים. 

  הרב אמנון בזק: מדוע ניצח אחאב את מלך ארם?

  ד"ר יוסי ברוכי: שאלת מיקומו של כרם נבות וחשיבותה להבנת הפרשה

  אליכין בן נון: אחאב בהר הכרמל

  שלושת השיעורים הקצרים מהווים לא רק שלושה נושאים שנוגעים לסיפור אחאב, אלא שלושה דרכים לקרוא סיפורים מקראיים

 19. מיהו אליהו?

  הרב אורי שרקי

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 4 דקות

  נעמוד על יחודה של דמותו של אליהו כמבטא אידיאולוגיה העומדת מול זו של חיאל בית האלי עם מבט אל מאבקים רעיוניים בהויה הישראלית. ננסה גם להפיק לקחים ערכיים מהניתוח של הפסוקים.

 20. מלחמות דור דור בעבודה זרה

  הרב יהודה שביב

  סיפור מאבקו של אליהו נגד אחאב ואיזבל בהר הכרמל מלמד שהמאבק נגד העבודה הזרה הוא בעצם מאבק על נפש העם, על ה'רוב הדומם', ותולדותיו ארוכים כתולדות העם, ממשה ועד אליהו.

 21. מה שהתרחש מתחת למזבח

  יעל מאלי

 22. אליהו מחזיר את המפתח

  דניאל שרשבסקי

 23. פרשני ימי הביניים חושפים אירועים נסיים שאינם מוזכרים במקרא

  ד"ר לאה הימלפרב | שעה ו- 10 דקות

  במקרא יש תיאורים של אירועים רבים המתארים ניסים, אך המונח "נס" או "פלא" או "אות" נדיר בהיקרותו. המפליא הוא שיש שפרשני ימי הביניים מגדירים אירוע כ"נס" אע"פ שבכתוב אין רמז להתרחשות כזו. בהרצאה נבחן מה גרם לפרשן להגדיר את האירוע כ"נס" או "פלא": קושי טקסטואלי, מדרש עתיק שברשותו, או אולי דחף להעברת מסר חינוכי או אמוני.

   

 24. מתן על הפרק - מלכים א יז-יח

  צוות מתן

  בפרקים יז-יט מופיעים שלושה חלקים של סיפור שלם, שראשיתו בגזירת אליהו וסופו בהתגלות ה' אליו בהר חורב. אליהו מופיע במפתיע ומכריז על עצירת גשמים כחלק מהמאבק שהוא מוביל בעבודת האלילים שהוכנסה לארץ על ידי אחאב ואיזבל. אליהו מסתתר בשני מקומות במהלך בריחתו מאחאב ובפרק יח שב אליהו ונפגש עם אחאב, ובעימות פומבי עם נביאי הבעל בהר הכרמל הוא מבקש להשיב את העם לה'. ירידת האש מהשמיים אל המזבח ונפילת העם על פניהם היא מעין ההתגלות בחנוכת המשכן, והופכת את מעמד הכרמל למעמד חידוש השראת השכינה בישראל. בדף זה נבקש לעקוב אחר דמותו של אליהו המוארת בפרקים מזוויות שונות.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא בחירת הר הכרמל כמקום המעמד ומשמעותו.  

 25. תקציר מלכים א פרק י"ח

  צוות אתר התנ"ך

 26. לנסך את הדבר האחרון

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  אליהו מצווה את העם לשפוך מים על גבי המזבח כדי להוכיח את אמיתותו של הקב"ה ולהראות את גודל אמונתם בה' שלמרות שאין להם כמעט מים הם מוכנים לנסך את הכל על המזבח מתוך אמונה שה' יושיע אותם.

 27. ההתמודדות הדתית של אליהו

  צוות אתר התנ"ך

  בעקבות נישואי אחאב עם איזבל, נכנסה עבודת הבעל לעם ישראל בצורה ממלכתית. אליהו מנסה להתמודד עם התופעה, ולהוכיח לעם ישראל במופתים שה' הוא האלקים. לשם כך הוא גוזר בצורת, שאמורה להוכיח שה' הוא השולט בגשמים ולא הבעל, ולאחר מכן אף מתעמת חזיתית מול נביאי הבעל, ובעזרת ירידת אש מן השמים מוכיח לעם שה' הוא האלקים. אך למרות הכל, העם ממשיך להחזיק באמונתו באלילים, ואליהו מתייאש משליחותו.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות

 28. התגלות אליהו לאחאב ומעמד הר הכרמל

  ד"ר חגי בן ארצי | 50 דקות

  בשיעור נעיין בפרק שלפנינו, נבאר פסוקים קשים ונענה על שאלות שעולות במהלך קריאת הפרק. נעסוק, בין השאר, בשיחת עובדיה ואליהו, בויכוח בין אחאב לאליהו, בהתנהלות אחאב מול איזבל, במעמד הר הכרמל ובתשובת אחאב.

 29. אש מן השמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  אליהו משתמש באש המוכיחה את אהבתו של הקב"ה לעם ישראל. כך היה במשכן במדבר וכך היה במקדש שלמה. לאחר מעמד האמונה הגדול של עם ישראל ראויים הם שתשרה עליהם שכינה.

 30. אחאב ואליהו

  ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 40 דקות

  איך התפתח בית אחאב? מה קרה לעם מבחינה רוחנית? למה הגיעה הבצורת? מה קורה בהר הכרמל? ומה היו התוצאות של המעמד הזה? על כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.