מנוח ואשתו

נמצאו 11 תוצאות חיפוש

 1. נזירות שמשון

  הרב משה ליכטנשטיין

  מנוח ואשתו מצטיירים כדמויות פסיביות לחלוטין, אשר אפילו אינם מתפללים על עקרותם. לעומתם, שמשון הוא דמות בעלת אנרגיות אדירות, הפועלת באימפולסיביות. הנזירות אמורה לכוון אנרגיות כאלה באופן חיובי. בפרשת נשוא מוצגת הנזירות כמביאה אל הקדושה, ואילו ההפטרה מראה גם את הבעייתיות שבנזירות

 2. וילך מנוח אחרי אשתו (שופטים י"ג)

  פרופ' אוריאל סימון

  תאריך פרסום: תשסט | |

  קריאה צמודה של סיפור הולדת שמשון על רקע מעמדה של האישה בחברה בתקופת המקרא - כיצד נסביר את העובדה, ששמה של אשת מנוח אינו מוזכר, אך היא בעליל גיבורת הסיפור, אשר בעלה הולך אחריה?

 3. שמשון הגיבור - האומנם שופט בישראל?

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 9 דקות

  סיפורי שמשון רוויים בסימני שאלה ובתמיהות על שמשון. התנהגותו, דבריו ומעשיו מעלים את השאלה: האומנם שמשון חשב עצמו כשופט ומנהיג? האם ההשגחה 'התחרטה' על בחירתה בשמשון, לאור התנהגותו? ולבסוף: האם שמשון 'החל להושיע את ישראל' או לא?

 4. פתרון חידת סיפורי שמשון

  ד"ר אורית אבנרי

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 3 דקות

  השופט האחרון בספר שופטים הוא השופט היחידי אשר נולד אל תוך ייעוד, ועוד בטרם לידתו נכנס בעול הנזירות. אף על פי כן נדמה, כי שמשון רחוק להיות אישיות בעלת איכויות רוחניות יוצאות דופן. ננסה לפתור את חידת דמותו באמצעות עיון בסיפור לידתו והתבוננות רחבה במחרוזת הסיפורים אודותיו ובמערכות היחסים שהוא מקיים עם סביבתו.

 5. שמשון - שופט או גיבור?

  הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשעב | |

  שמשון הוא שופט יוצא דופן. הוא אינו מנהיג רוחני, ובעצם הוא איננו מנהיג כלל. הוא אינו סוחף אחריו את העם, אלא מתעמת עם הפלישתים באופן אישי. לעתים התנהגותו חורגת מאמות המידה הרוחניות והמוסריות הראויות לשופט. שמשון מבטא את משבר עידן השופטים, ובשיעור ננסה לעמוד על המשמעות של דמותו ומעשיו החריגים ב'נוף' שבמקרא.

 6. וילך מנוח אחרי אשתו

  הרב יגאל אריאל

 7. מנוח ואשתו - חולשה לאומית ורוחנית

  הרב אמנון בזק

 8. מה שלימדה אותנו אשת מנוח

  הרב ד"ר יואל בן נון

 9. לדמותה של אשת מנוח

  ד"ר נילי סמט

  תאריך פרסום: תשס"ז | |

  ננסה לעמוד על ייחודה של אשת מנוח לא מבחינה מגדרית אלא מבחינת הדמות עצמה. מה ההבדל בין מנוח לאשת מנוח? מדוע כל אחד מהם מגיב באופן שונה להתגלות המלאך? מה אפשר ללמוד מתגובה זו על ההבדל המהותי ביניהם? 

 10. סיפור לידת שמשון

  מושב לכבוד 90 שנה לפרופ' אוריאל סימון

  פרופ' יונתן גרוסמן ופרופ' אליהו עסיס

  תאריך פרסום: תשעט | | 58 דקות

  פרופ' אוריאל סימון הוא מגדולי חוקרי המקרא בדורנו, ומושב זה מוקדש לכבוד הגעתו לגיל 90. פרופ' אליהו עסיס ופרופ' יונתן גרוסמן מציגים קריאות שונות לבשורת לידת שמשון שבשופטים י"ג, אחריהם עולה פרופ' סימון להציג את משנתו בנושא ולספר על חייו ופועלו.

  לעיון בדבריו של אוריאל סימון במושב.

   

 11. התגלות המלאך לאשת מנוח

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 1 דקות

  באופן חריג, המקרא מקדיש פרק שלם להתגלות ה' לאמו של השופט, ובכך שונה שמשון באופן מהותי מן השופטים האחרים, שנבחרו רק בשלב שבו כבר יכלו לעמוד על דעתם ולצאת להושיע את ישראל. שיעור זה ינתח את סיפורה של אשת מנוח, ויבחן את שאלת טיבו של סיפור זה וכיצד הוא תורם להבנת סיפור שמשון בפרט, וספר שופטים בכלל.

   

  שיעור זה מוקדש לזכר יחזקאל שרגא בן דוד יצחק ברכפלד