בשיעור זה, נראה את המבנה הכללי של כל סיפור הנבואה על המזבח בבית אל, ונראה כי מגמת הסיפור היא להראות כיצד הבטיחה ההשגחה את מימושו העתידי של דבר ה' מתוך שימורו המתמיד בתודעה ובאמצעות עירבון הקבר המשותף, עד שיגיע זמנו להתגשם.