תוך עיון בפסוקים, נראה שהנביא הזקן משתייך לחבורת כהני המזבח בבית אל. ומשמש סמכות דתית המעניקה גיבוי לקיום הפולחן בבית אל. הנביא הזקן מנסה להשיג מאיש האלוקים הכרה בו כנביא אמת בכיר ממנו. הכרה כזו של איש הא-לוהים בנביא הזקן תזכה את בית אל בלגיטימציה נבואית רשמית

8 עמודים
המאמר באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון