הנזק הציבורי החמור שנעשה לדבר ה' עם שיבת איש הא-לוהים לבית אל תוקן באופן מיידי: איש הא-לוהים קיבל את עונשו לעיני אנשי בית אל. אולם פרסום הדבר בקרב אנשי בית אל, התאפשר רק הודות לפרשנותו של הנביא הזקן. דבריו אישרו מחדש את הצו הא-לוהי המחרים את בית אל, ביתר תוקף.

7 עמודים
המאמר באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון