המערכה השניה מספרת את סיפור הנביא הזקן המשיב את איש האלקים. האם הנביא הזקן היה נביא אמת או נביא שקר? מדוע הכשיל את איש האלקים? ומדוע זכה להתגלות ה' ולהצלת עצמותיו? מדוע עבר איש האלקים על דבר ה'? ומודע נענש על שגגתו? מהי כוונת הנביא הזקן בצוואתו?

 

8 עמודים
המאמר באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון